Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


سودای تغییر بدون تغییر ، اساسی ترین مشکل بنگاههای خصوصی

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[04 Dec 2015]   [ مهندس صلاح الدین همایون]


در ابتدای این کنکاش باید عرض نمایم که این نوشته پیرامون بنگاههای واقعا خصوصی است و نه " خصولتی" که در آن خص میتوانید به نوشته پیشین بنده مراجعه فرمائید.
معضل اصلی و اساسی بخش و بنگاههای خصوصی ایران کنونی ، ملغمه ای است منتج از جهل مرکب.
در اینجا لازم می دانم قبل از ادامه مطلب، اندکی پیرامون برخی واژگان و مفاهیم مورد استفاده توضیحاتی ارائه نمایم.
" جهل مرکب " : موجزترین تعریف این موضوع را مولانا جلال الدین در مثنوی شریف چنین بیان نموده اند " آنکس که نداند و نداند که نداند.
بی اطلاع از عدم اطلاع و آگاهی و فقدان دانش و اشراف بر مقوله ای جهل مرکب می باشد. بویژه هنگامیکه با منیت و خودشیفتگی عجین و مزین میگردد گردابی بس هولناک را به ارمغان می آورد که مقصد محتوم آن قهقرا خواهد بود.
بعبارت دیگر هنگامیکه فردی از موضوع یا مقوله ای بی اطلاع است ولی بر این جهل یا عدم آگاهی خود متوجه و معترف نمی باشد به جهل مرکب مبتلاست که متاسفانه این مشکل روانی سریعا به مراحلی می رسد که فرد علی رغم بی اطلاعی خود را صاحب نظری بس کاردان و کارآمد نیز می پندارد !
پیش نیاز حائز اهمیت دیگر، دقت پیرامون تفاوت ظریفی است که گفتار و رفتار انسانها در دو وضعیت به ظاهر مشابه ولی بواقع متفاوت از خود بروز میدهند. انسانها همواره بر اساس مدل ذهنی و باورهای خود در هر لحظه از زمان، رفتاری را از بروز میدهند مطابق با آن، اما گفتار انسانها تابع رویه دیگری است.
چنانچه مجموع باورهای او در آن زمان ( مدل ذهنی ) با هنجارهای پیرامونی یا بیرونی همخوانی داشته باشد، گفتار فرد نیز با رفتار او همخوانی خواهد داشت.
اما در غیر اینصورت یعنی هنگامیکه مدل ذهنی او با هنجارهای پیرامونی یا بیرونی همخوانی نداشته باشد، " گفتارش همسو و منطبق با هنجارهای بیرونی ولی رفتارش کماکان منطبق و براساس مدل ذهنی او خواهد بود. "
با این توضیحات بیان اصل موضوع ساده تر خواهد بود.
اغلب قریب به اتفاق مالکان یا صاحبان سهام بنگاههای خصوصی ایران کنونی، افرادی هستند که مستقل از دارا بودن یا نبودن تحصیلات آکادمیک، باوری به مقتضیات علم مدیریت ندارند لذا طبق توضیحات فوق هرچند که این افراد در گفتار خود کاملا داد سخن از التزام به علم مدیریت و اهتمام به مدیریت علمی سر میدهند ( گفتار همسو با هنجارهای بیرونی ) اما رفتارشان در عمل منطبق بر باورشان میباشد که مغایر با مقتضیات علم مدیریت است.
جهت روشنتر شدن بیشتر موضوع،توجه شما عزیزان را به مثال زیر جلب می نمایم:
در حال حاضر اکثریت سهامداران یک بنگاه خصوصی و هیئت مدیره منصوب آنها جهت حداقل یکی از دو منظور زیر اقدام به انتخاب فردی جهت انتقال از مدیریت سنتی و غیر علمی به سیستم مدیریت علمی انتخاب مینماید:
۱- عدم عقب افتادن از قافله تغییرات ظاهری و آرایشی ( همسو جلوه دادن با هنجارهای بیرون )
۲- احیاء کسب سودهای کلان وآنی ( بویژه بدون توجه به شرایط واقعی بازار و صرفا بر اساس و همسو با باورهای خود ).
اکنون به بررسی دو سناریوی محتمل پیش رو می پردازیم :
الف - در این حالت بنا به هر دلیل سهوی و یا عمدی فردی صرفا با دکور اطلاع از علم مدیریت ولی فاقد هرگونه اعتقاد و التزام به آن برگزیده می شود که ناگفته هویداست که بدلیل انتفای مقدم ، منتفی است.
ب - فرد برگزیده شده، هم اطلاع از علم مدیریت دارد و هم از قضای روزگار از اشراف کافی بر مدیریت علمی برخوردار می باشد.
اصولا بدیهی است که چنانچه وضعیت موجود، مطلوب بوده باشد دلیلی بر تغییر نفر و رویه قبلی و برگماری فردی جدید با ویژگیهای متفاوت ، وجود نخواهد داشت. بنابراین می بایست با تغییراتی ولو حداقل در حوزه های منابع انسانی، متدها و روشها، نحوه مدیریت، مواد اولیه و تامین کنندگان و منابع مالی کار آغاز گردد تا منجر به نتایج ( محصولات یا خدمات ) ارائه شده گردیده و متعاقب آن هم با توجه به میزان رقابتی بودن بازار مربوطه ابتدا به تثبیت و سپس به ارتقاء سهم بازار و فروش و سود بیانجامد.
اما در عمل با این وضعیت مواجه میگردیم که بنا به دلایلی که در ادامه به برخی از اهم آنها اشاره خواهم نمود، سهامداران و هیئت مدیره منصوبی آنها بدنبال نتایج فوق العاده و آنی و از اینها مهمتر از طریق همان روشها و مسیرهای قبلی به نتایج فوق العاده و آنی نایل آیند!!
یعنی حتی به بدیهی ترین اصل تغییر بی اعتقاد هستند. ( با طی نمودن مسیرهای قبلی و تمسک به شیوه های سابق حداکثر نتایج و مقاصد کنونی قابل حصول اند و نه بیشتر )
کتمان این مولفه تعیین کننده فرهنگ کنونی ما که در آن علی رغم شعارهای بسیا زیبا ولی توخالی، " فرد بر سیستم مقدم است "، صرفا پاک کردن صورت مساله است و بدون شک کمکی به فهم و حل مشکل نخواهد کرد.
عنوان " سودای تغییر بدون تغییر " نیز ناظر به همین نکته کلیدی است.
مدیری انتخاب میگردد تا سازمان از طرق بی نتیجه قبلی به نتایج متفاوت عالی برسد آنهم بدون پذیرش مسئولیت عواقب آن توسط منصوب کنندگان آن مدیر بینوا زیرا بدیهی است که روشهای کهنه و پوسیده سنتی قبل حتی پتانسیل اخذ نتایج بهتر را هم ندارند.
خودشیفتگی و منیت صاحبان پول و قدرت ( سهامداران و منصوبین آنها ) نمیتوانند و میخواهند بپذیرند که یا باید تن به تلخی نتایج نامطلوب کنونی و تکرار آنها دهند و زحمت پیموده شدن راهها و شیوه های متفاوت را بر خود هموار نموده و شهد آن را بچشند.
بعبارت دیگر هرچند باور نکردنی است ولی متاسفانه و در کمال ناباوری، هرگونه پذیرش خطاهای گذشته و شیوه های متفاوت را تفسیر و تعبیر به نابودی خود نموده و طبیعتا به شدت و به انحا مختلف با آن مخالفت ورزیده و به مقابله برمیخیزند.
یعنی باور تعیین کننده رفتار آنها این است که نباید اجازه کوچکترین تغییر واقعی را داد تا در نتیجه چنانچه حتی اتفاقی نتایج مثبتی رخ داد آنرا بسود خود و درستی افکار و روشهایشان تفسیر نمایند و افتخارات مربوط را به خود و رهنمودهای خود منتصب نمایند و در غیر آنصورت ( احتمال محتمل اخذ نتایج منفی و شکست )، اینگونه نتیجه گیری نمایند که " دید این فرد هم نتوانست " یا " اصلا این شیوه ها و روشها بدرد ایران میخورد " و بدین ترتیب با یک تیر چند نشانه زده شده است.
هم تقصیر به گردن کس دیگری افتاده، هم با افرادی که به انتصاب آن فرد رای مثبت داده بودند تسویه حساب شده، هم پنبه منطق و سیستم و علم مدیریت زده شده و هم راه تکرار چنین جسارتهایی مسدود شده است !!!
امیدوارم تا حدودی ابعاد این فاجعه و سرطانی که متاسفانه در مدیریت بخش خصوصی بسیار هم فراگیر شده را بیان نمایم.
به شیوه مرسوم در پایان بویژه از منتقدین نظر فوق دعوت می نمایم که با ارسال نکات و ابهامات احتمالی با بنده معاضدت فرماید.

مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع: 110


بنیاد آینده‌نگری ایراندوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۹ مارس ۲۰۱۸

اقتصاد فراصنعتی

+ خلاصه کتاب چالشهای مدیریت در قرن ۲۱،پیتر دراکر سید محمد افقهی

+ چرا زنان مدیران بهتری هستند داریوش نوروزی

+ اقتصاد خرد جوزف استیگلیتز

+ پروفسور مارگلین کسی است که تمامی مدارج اقتصاد نئوکلاسیک را تا انتها طی کرده است استفان مارگلین

+ نگاهی متفاوت در علت یابی کاستی های نظام آموزشی 

+ اقتصاد نفتی کارآفرینی و تولید علم را فلج کرده است 

+ چرا با وجود سخنرانی خوب از نتیجه جلسه راضی نیستید؟ 

+ چگونه مدیران را مدیریت کنیم مترجم: رویا مرسلی

+ ركود از جنگ و امريكا هم خطرناك‌تر است محسن رنانی

+ اقتصاد دانایی محسن عارف

+ نوآوری استراتژيک در چهار مرحله. نادیا شادوش

+ آينده نگري ، تحقیق و توسعه و نوآوری ، جهاني انديشيدن 

+ اقتصاد سیاسی، نفت و بحران اقتصادی ایران / گفت‌وگو با محسن رنانی دکترمحسن رنانی

+ یک دیدگاه فرآیندی از مدیریت دانش مترجم: مصطفی پارسانیا

+ راهنمایان گردشگری،‌ کاشفان سرمایه‌های نمادین دکترمحسن رنانی

+ تحلیل اقتصادی آزادی دکترمحسن رنانی

+ عصر مدیران. 

+ ايران پسا تحریم و بحران در شرکت‌های نفت بين‌المللی  سید کامران باقری

+ با حضور زنان در جامعه به توسعه می‌رسیم دکترمحسن رنانی

+ واكاوي نفت: رنـج اقتصـاد ايـران از سـه تـهديد در گفتگو با ناصر فکوهی دکتر ناصر فکوهی

+ طرحی برای آینده‌نگری اقتصاد ایران علیرضا صابونی‌ها

+ درک دموکراسی 

+ جدل رنانی و مصباحی‌مقدم بر سر توسعه 

+ افق‌های کوتاه مقیاس‌های کوچک فرشاد مومنی

+ صنعت‌داری یا صنعتی‌شدن؟ عباس شاکری

+ روند های جدید پویا در کارآفرینی 

+ خلاقیت راهکاری جهت توسعه گردشگری 

+ فرصت‌های از دست رفته بایزید مردوخی

+ راهکارهای تحقیق اقتصاد بدون نفت دکتر بایزید مردوخی

+ بیم و امیدهای نفتی سعیده شفیعی

+ روندها، فرصت‌ها و تهدیدها حسین تسلیمی

+ شجاعانه اما پر اشتباه دیدره مک کلاسکی/ استاد دانشگاه اقتصاد در شکاگو

+ توسعه انساني يعني توانمند سازي سیدمحمدسعید نوری‌نائینی

+ سودای تغییر بدون تغییر ، اساسی ترین مشکل بنگاههای خصوصی مهندس صلاح الدین همایون

+ دنیای نو اقتصاد نو 

+ مدیریت دانش در سازمان 

+ چطور سازمان ها یمان را برآینده متمرکز کنیم ؟  یان ویلسن / برگردان : مهندس حمید رضا عرفانیان

+ این رکود پایان ناپذیر…! 

+ ﺟﻬﺎﻧﻲﺷﺪﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺭﻭﺯﺑﻪ ﺣﺒﻴﺒﻲ

+ در آستانه دوره پایان نفت هستیم دکترمحسن رنانی

+ آنچه پیتر دراکر درباره‌ سال 2020 می‌دانست 

+ اصول مدیریت دولتی 

+ سال٩٤، پایان حضور دولت در عرصه توسعه دکترمحسن رنانی

+ بخشی از اقتصاد در آستانه ورشکستگی است دکترمحسن رنانی

+ ما نیازمند انقلابی پایدار هستیم 

+ چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی مهدی صانعی

+ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻮﻳﻦ ﻛِﻠﻲ

+ ریشه نابرابری در کجاست؟ پل کروگمن

+ کروگمن، استگلیتز و توماس پیکتی جزء پرنفوذترین اقتصاددانان اکونومیست

+ تحصیل دانایی و مدیریت دانایی جان وَن بِویرن

+ تاثير اجزاء اقتصاد دانش محور بر بهره وري نيروي كار رضا خواجه نائيني

+ جهانی سازی یعنی ادغام اقتصادهای ملی/من منتقد سرسخت‌ راهبردهای‌ اصلاحی‌ مثل‌ «شوک درمانی» هستم/واکنش شدید علیه جهانی‌سازی‌، به علت افزایش نابرابری  استیگلیتز

+ پیش نیازهای اقتصاد دانایی محور زهرا شمسی

+ چرا در صنایع علم محور، قدرت رقابت جهانی نداشته ایم؟ علی بابایی

+ علم اقتصاد در ایران تبدیل به ایدئولوژی شده است 

+ اﺗﻢ, ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ, ﻧِﺖ، آﻳﻨﺪهي ﻣﺎﺳﺖ ﻛﻮﻳﻦ ﻛِﻠﻲ

+ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻮﻳﻦ ﻛِﻠﻲ

+ خدایان مدیریت چارلز هندی

+ اخلاق در رفتار سازمانی مهندس صلاح الدین همایون

+ مدیریت از زبان بزرگمهر بابک بهی

+ اقتصاد دانان فردا_2 

+ اقتصاددانان فردا 

+ رشد اقتصادی بدون سیاستگذاری هوشمندانه امکان پذیر نیست رعیا

+ خرما و کشمش جایگزین واردات شکر مهدی ازرقی

+ ايجاد يك جامعه يادگيرنده پروفسور جوزف استيگليتز

+ رشد اقتصادی در جهان کندتر می شود/ آیا بشر در آینده ثروتمندتر می شود؟ ندای ایرانیان

+ چرا هنوز به مدیران نیاز داریم؟ مترجم: فريبا وليزاده

+ سودهای بانکی مردم را خانه نشین کرد. ثروت های دروغین در اقتصاد پول مبنا دکتروحید شقاقی شهری

+ اقتصاد دیجیتالی  علیرضا ابراهیمی

+ رقابت جهاني در قرن 21 مصطفی مؤمنی

+ ساختارهای جدید سازمانی 

+ داﻧﺶ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ Decision  آرش ﻣﻮﻣﻨﻲ

+ مدیر قرن بیست و یکم  ترجمه و اقتباس: تورج مجیبی و محسن محمدیان ساروی

+ چالش‌های سودآوری و رشد در سازمان‌های قائم به ذات فرنود حسنی

+ سازمان تندآموز  

+ روند آینده رقابت و تقسیم بازار در نظام بانکی ایران  فرنود حسني

+ سازمانهای یادگیرنده  

+ فرهنگ سازمانی سید محمدعلی رجبی

+ سیاست‌گذاری مناسب در خصوص رسیدن به اقتصاد دانش­محور هومن ابوترابی

+ جایگاه ایران در اقتصاد دانش‌محور هومن ابوترابی

+ نبرد با ادم اسمیت (و کارل مارکس) Daniel Jafari

+ بی عدالتی درمیان ثروتمندان زیاد شده / از ثروتمندان مالیات بیشتری بگیرید حتی اگر فقیر شوند 

+ کتاب “سرمایه در قرن ۲۱″ ”توماس پیکتی”  مدرسه اقتصاد

+ مدیریت و سازمان در قرن بیست و یکم  ’امیر یوسفی

+ مدیریت بحران، بحران مدیریت  امیررضا پوررضایی

+ هند و پاکستان در بازار لوازم‌التحریر ایران  

+ نگرشی جدید نسبت به روش های توسعه مدیریت  Gaurav Moda, Anshu Nahar, Jai Sinha

+ بهره گیری از ارتباطات داخلی برای پشبرد استراتژی بقای سازمان عادل میرشاهی

+ چين کپی‌کار را فراموش کنيد!  سيد کامران باقری

+ کارآفرینی و خلق ثروت بدون سرمایه مالی  

+ قابلیت‌های تصمیم‌‌گیری پايدار را به سازمان خود بیاورید  

+ مثبت اندیشی عاملی برای افزایش بهره‌وری در محیط کار  مترجم: نفیسه هاشم خانی

+ چرا مدیران منابع انسانی شانس کمتری برای مدیر عامل شدن دارند؟  مترجم: مریم رضایی

+ بشنويد که افراد دقيقا چه مي‌گويند؟! سيد محمد اعظمی نژاد

+ درگیری شدید سیاسی بین سنت گرایان و تجددگرایان حوزه اقتصاد ایران 

+ چالشهای یک مدیر درایران کنونی صلاح الدین همایون

+ مهارت‌های مدیریتی Eric McNulty

+ آيا زنان در روند استخدام ناديده گرفته مي‌شوند؟ مترجم: ملالی حبیبی

+ همکاری؛ کلید اصلی مدیریت مترجم: مهرداد واشقانی فراهانی

+ مدیریت استراتژیک دانش نوآوری و عملکرد مترجم:مريم بيدمشكي‌پورinfo@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995