Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


عجایب الکترونها

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[30 May 2014]   [ دکتر شیرزاد کلهری]


 


شما وقتی فرزندتان را می بوسید در حقیقت هیچ تماسی با او برقرار نمی کنید. اگر قدری دندان رو جگر گذاشته و مقاله را تا آخر بخوانید، خواهید فهمید چرا این کار عملی نیست.


الکترونها ذراتی بسیار ریز بوده، دور هسته ی اتمها می چرخند. چرخش الکترونها تنها به دور هسته ختم نمی شود. بلکه بدور خودشان هم می چرخند. اگر اتمی دارای دو الکترون باشد یکی از الکترونها در جهت عقربه های ساعت و دیگر عکس جهت عقربه های ساعت دور خود خواهد چرخید. میتوان این حرکت را با چرخاندن شیر آب مقایسه کرد که در جهت عقربه های ساعت آب بسته میشود و در عکس جهت عقربه های ساعت آب باز میشود. حرکت الکترونها بدور هسته باعث تعادل اتم بوده و آنرا نسبت به اتمهائی با الکترونهای فرد با ثبات تر می کند.


الکترون دارای بار الکتریکی بوده و بر طبق قرارداد بار آنرا منفی و برعکس بار هسته را مثبت نامیده اند. حرکت الکترونها دور هسته اصلا مانند حرکت ماه بدور زمین یا حرکت زمین بدور خورشید نیست. موقعیت الکترون دائما در تغییر بوده و آنرا می توان با تابع موج بیان داشت. این تابع موج که یک رابطه ی ریاضی است که ما را مقدور می سازد که در یک محوطه ی کوچکی بتوانیم قریب به یقین حدس بزنیم که الکترون کجاست. میدانید که الکترون با سرعتی نزدیک به


2000 کیلومتر در ثانیه به دور هسته می چرخد. یعنی فاصله ی از تهران تا آتن را در یک ثانیه طی میکند. این حرکت سریع و آن تابع موج، جمعا الکترون را مانند یک ابر که به ابر الکترونی مشهور است دور هسته نمایان میکند. گو اینکه ابری از الکترون دور هسته بچرخند. تصویر زیر را نکاه کنید.
الکترون یک ضد ذره بنام پوزیترون دارد. اگر الکترون روزگاری با پوزیترون برخورد کند انرژی به اندازه 1.6 10-13 J ژول بدست میدهد و در این میان هم خودش و هم پوزیترون کاملا نابود می شوند. تصویر زیر این برخورد را نشان میدهد.

در یک اتم خنثی تعداد پروتونهای هسته و تعداد الکترونها بیک اندازه است. اگر برای مدتی در یک اتم، یک یا چند الکترون اضافی در مدارش بچرخند آن اتم را یون منفی می گویند ولی اگر اتمی یک یا چند الکترون را مثلا در اثر گرمای زیاد از دست بدهد. آن اتم بار مثبت اش از بار منفی اش بیشتر شده و آنرا یون مثبت می گویند.


برخی از اشعه ها بدلیل اینکه انرژی بالائی دارند، مانند رنتگن (اشعه ی ایکس) و یا گاما در اثر برخورد به اتمها و مولکولهای اطراف خود آنها را یونیزه میکنند. این یونها با تنفس یا در اثر برخورد با پوست و نسوج آدمی بسرعت در صدد خنثی شدن بر آمده و الکترونهای بدن آدمی را میگیرند و گاهی آنقدر این اثر قوی میشود که به تخریب سلولی می انجامد. تغییر شکل سلولی هم یعنی سرطان. بدانجهت هر چه بیشتر بایستی از تیررس این نوع اشعه ها دوری کرد. داندانپزشک ها و کسانی که با رنتگن کار میکنند در مواقع عکس برداری خودشان از اتاق بیرون می روند. در تصویر زیر مشاهده میکنید که چگونه اشعه ی ایکس یک الکترون را از مدارش خارج می کند.
اما چیز جالبی که از الکترونها میشود نتیجه گرفت اینکه الکترونها همگی دور هسته هستند. حتی در ترکیبات شیمیائی که چند اتم پهلوی هم قرار میگیرند و تولید یک مولکول را میدهند. در حقیقت این الکترونها هستند که نقش اساسی را در این ترکیب بازی می کنند. پس از آنکه مولکول بوجود آمد باز الکترونها در سطح خارجی مولکولها قرار میگیرند. پس الکترونهای هر چیزی در جهان اتمی و مولکولی از بدن ما گرفته تا دانه های گندم و شن در سطح خارجی آنها قرار گرفته اند.

حالا چرا این مسئله جالب است. آری بدین دلیل جالب است که وقتی ما چیزی را بر میداریم در حقیقت دست ما هرگز به آن جسم نمی خورد. برای اینکه الکترونهای دست ما دارای بار منفی بوده و در سطح بدن ما می چرخند . الکترونهای آن جسمی که ما برداشته ایم هم در سطح آن جسم می چرخند. الکترونها هم چنانکه گفتیم بار منفی دارند یعنی الکترونهای دست من الکترونهای آن جسم را می رانند با اینهمه دست من آنرا نگهمیدارد. دلیل آنهم مانند اینست که یک آهنربای قوی با قطب همنام با یک آهنربای قوی و یا ضعیف دیگر کنار هم قرارگیرند. در اینصورت ما خواهیم توانست تنها در فاصله نسبتا دوری ایندو آهنربا را کنار هم نگه داریم. به همین صورت هم دست ما و سنگ بهم نمی خورند و فاصله ی ایندو از هم نسبت به فواصل کوچک اتمی بسیار زیاد است. میدان الکتریکی تقریبا 10000بار قوی تر از میدان مغناطیسی است.


پس هیچ چیز با هیچ چیز برخورد نمیکند، یعنی لمس واقعی وجود ندارد.آیا این وحشتناک نیست که فکر کنی هرگز بچه ات را نبوسیده ای و همیشه بین شما و فرزندتان فاصله ای بوده است؟ این فاصله را فیزیکدانان میدان می گویند. که در مورد دست و سنگ و بوسه این میدان الکتریکی است که حائل بین دست و سنگ است. ولی در مورد آهنربا، این میدان مغناطیسی است که عامل فاصله بین دو آهنرباست. مسئله ی میدانها در فیزیک مبحثی بسیار جالب و مهم بوده و از پیچیدگی خاص ریاضی برخوردار هستند.
هر قدر که بخواهیم الکترونها را بهم نزدیک کنیم، همانقدر به نیروی بیشتری احتیاج داریم و این نیرو با نزدیک شدن الکترونها آنقدر زیاد می شود که ما قادر به عرضه ی آن نخواهیم بود. در فیزیک قدیم یعنی فیزیک نیوتنی و غیر کوانتمی این مقدار نیرو بینهایت است ولی در فیزیک کوانتمی غیر ممکن می شود. چرا که موضوع عدم قطعیت و اصل طرد پائولی پیش کشیده میشوند که بحثهای خاص خودشان را دارند.


ممکن است که سئوال شود که یک میخ چگونه وارد یک تخته میشود. جواب راحت است. با هر ضربه ی چکش ما فاصله ی بین اتم های میخ آهنی را با ملکولهای تخته کم میکنیم. هر چقدر که اینها بهم نزدیکتر شوند همانقدر هم نیروی رانشی بین آنها زیادتر میشود و چون ساختمان قرار گرفتن اتمهای میخ حالت کریستالی دارد جدا کردن اتمهای نزدیک بهم میخ آهنی انرژی بیشتری از جدا کردن مولکولهای تخته می طلبد. بدان جهت است که میخ داخل تخته می رود و نه بالعکس!


بایستی بدانیم که حتی راه رفتن ما هم روی فضا صورت میگیرد. چرا که هرگز پاهایمان با زمین تماس پیدا نمی کند. حتی مرده ی ما هم روی فضا می ماند. هیچ آبی به تن ما نمی خورد ولی ما با اینهمه تمیز میشویم چرا؟


در ترکیبات شیمیائی الکترونهای اتمها و یا مولکولها یا به اشتراک گذاشته میشوند و یا از یکی پریده روی آنیکی قرار میگیرند. مثلا اتم کلر و سدیم که هر دو جزو عناصر بسیار سمی و کشنده ی جدول مندلیف هستند به واسطه ی همین الکترونها نمک طعام را درست میکنند که نه تنها کشنده نیست بلکه کمبودش در بدن ما ضایعاتی بوجود آورده، که تولید بیماری میکند.


تمامی الکترونیک از تلویزیون گرفته تا موبایل، گوشی، بلندگو، لیزرهای مختلف و سیستماهای کنترول هواپیما و قطار و همه همه از چگونگی حرکت الکترونها و طرز گرفتن انرژی آنها ساخته شده است. اگر الکترون نبود جهان تنها ذرات پراکنده ی بی خاصیتی بیش نبود.


مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع: 191


بنیاد آینده‌نگری ایرانپنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۶ آوریل ۲۰۱۸

اندیشمندان آینده‌نگر

+ سخنراني پروفسور شهرياري و دكتر شهين دخت خوارزمي 

+ ظهور جامعه پساصنعتی دانیل بل

+ زیرفشارهای تمدن جدید له نمی‌شویم 

+ خردِ پیشرفت و توسعه رضا داوری اردکانی

+ آینده پژوهی و دغدغه هایش دکتر طاهری دمنه

+ تافلر:نگاه تازه به آينده 

+ سرمایه‌گذاری 80 میلیون دلاری بیل گیتس برای ساخت شهر هوشمند حمید نیک‌روش

+ آینده پژوهی و انواع آینده محسن گرامی طیبی

+ کتاب آینده پژوهی، پارادایمی نوین در برنامه ریزی، با تاکید بر برنامه ریزی شهری و منطقه ای علی زارع میرک آباد

+ اجتماع علمی قدرتمند مهمترین نیاز آینده پزوهی در ایران است احد رضایان قیه باشی

+ ایرانی‌ها و فقدان وجدان آینده‌نگر اجتماعی احد رضایان قیه‌باشی

+ ديدگاه‌های سه گانه درباره محركهای آينده نگاری. حسن کریمی فرد

+ استانداردهاي سواد اطلاعاتي. دكتر عشرت زماني

+ آینده نگری استر اتژی فناوری اطلاعات. دکتر امین گلستانی

+ خرد آینده نگری 

+ آینده نگری, برترین مزیت انسانی عباس سید کریمی

+ روش پس نگری در آینده پژوهی دکتر محسن طاهری دمنه

+ جان نقّاد و چشم باز مردم رضا داوری اردکانی

+ واقعیت مجازی و آینده آموزش دکتر محسن طاهری دمنه

+ اقتصاد به مثابه قلب تپنده مریم یوسفیان

+ قدرت تکنیک؛ آینده هم منم رضا داوری اردکانی

+ میل ذاتی تجدد به زمان آینده رضا داوری اردکانی

+ درگاه تخصصی آینده 

+ نسل جدید با بی وزنی مواجه است/ پیاده راه شهر رشت با نگاه آینده پژوهی ساخته شده است 

+ اساتيد ارتباطات:دكتر علي اسدي /بنيادگذاري سنجش افكار در رسانه ملي  

+ در عید نوروز، آینده را هدیه دهید  Vahid Think Tank

+ بسترهای فراگیر شدن طراحی صنعتی در ایران بر پایه الگوهای الوین تافلر 

+ روش‌های پیش‌بینی فناوری.  اندیشکده وحید

+ تاریخ تکرار نمی شود. الوین تافلر

+ آینده کسب و کار در سال 2030 - کتاب صوتی فارسی وحید وحیدی مطلق

+ سندروم یخچال فرنود حسني

+ هفت سازمان آینده پژوه ایرانی در سال 2016 

+ آينده‌پژوهي برآيند پيش‌بيني‌ناپذيري محيط است گفت‌وگو با دکتر سعید خزایی آینده‌پژوه و مدرس دانشگاه

+ آينده پژوهي: از قابليت فردي تا اجتماعي ياورزاده محمدرضا,رضايي كلج فاطمه

+ مبانی نظری و مورد کاوی های مختلف و متنوع  

+ اخذ مدرک حرفه ای آینده پژوهی به صورت حضوری و غیر حضوری از معتبرترین سازمان بین المللی  

+ آزمون های اندیشه ورزی در جهان حسین کاشفی امیری

+ دمینگ و ما صلاح الدین همایون

+ روش آﯾﻨﺪه ﭘﮋوه ﺷﺪن  ﺳﻌﯿﺪ رﻫﻨﻤﺎ

+ نقش هنر در آینده پژوهی الهام سهامی

+ الوین تافلر را بهتر بشناسیم دکتر شهیندخت خوارزمی

+ آیند هنگاری ملی جانشین برنامه های توسعه پنج ساله در علم، فناوری و نوآوری امیر ناظمی

+ پیشگفتار شوک آینده دکتر شهیندخت خوارزمی

+ آینده پژوهی کلید تحول درنقش های توسعه محور و راهبردی مدیریت منابع انسانی دکتر سید اکبر نیلی پور

+ نشست اندیشه 

+ آیا فناوری‌های همگرا آینده را تضمین می‌کنند؟ دکترمحسن رنانی

+ جامعه ای می‌تواند بحران‌هارا پشت سر بگذارد که دو وزیر آینده نگر «آموزش و پرورش» و «ارتباطات» آنرا اداره می‌کنند/ امروز «دانایی» است که قدرت می‌آفریند. جامعه شناسی هنر

+ گزارش برگزاری نشست «تاملی در ایده‌های آینده‌نگرانه تافلر» در گروه افواج 

+ دانایی به مثابه قدرت عاطفه شمس

+ فهم جامعه به کمک ژورنالیسم/ آثار تافلر نوعی جامعه‌شناسی مترویی‌ست 

+ خانیکی: نگاه تافلر نگرانی از آینده را کم کرد 

+ ‍ خلاصه سخنرانی جدید وحیدی مطلق درباره آینده قدرت ایران مدرس بین المللی فدراسیون جهانی آینده‌پژوهی  وحیدی مطلق

+ «آینده نگری» مهارتی سودمند برای مدیران 

+ پیش‌بینی‌های درست و نادرست آلوین تافلر کدام‌ بودند؟ BBC

+ الوین تافلر،آینده‌پژوه و نویسنده سرشناس آمریکایی در سن ۸۸ «‌۸۷»سالگی در گذشت. BBC

+ آینده جهان ، آینده زنان « مجله زنان امروز » مریم یوسفیان

+ آن سوی سرمایه داری و سوسیالیسم الوین تاقلر

+ سیر تحول مطالعات و تحقیقات ارتباطات و توسعه درایران دکتر کاظم معتمد نژاد

+ آینده پژوهی در کتابداری حسین کریمی

+ آینده نگر الوین تافلر 

+ فهم انسان معاصر از آينده - ۳بخش سید علیرضا حجازی

+ خودروسازان ایران، ویرانگرترین تهدید خودروسازی ایران صلاح الدین همایون

+ همایش آینده پژوهی ۱۱ خرداد...ونک. ملاصدرا 

+ فرهنگ آينده‌نگري را تقويت کنيم مصطفي عابدي

+ آينده‌نگري چيست؟. 

+ شـکـوفـائـی و تـوسـعـۀِ سیـستـم هـایِ اجتـماعـی- فرهنـگـی  جمشيد قراجه داغى

+ ما آینده خودمانیم رضا داوری اردکانی

+ آينده ‌نگري رشد و توسعه دکتر مهندس محمد پولاددژ

+ نامه اى بيك دوست قديمى.  جمشيد قراجه داغى

+ اصـل چنـد بُعـدی بـودن سیـستـم هـای اجتمـاعــی- فرهنگـی (نظـام های اجتمـاعــی). جمشيد قراجه داغى

+ انتخاب چیست؟ مـؤلفــه های آن کدامنــد وسیستـم های هدفمنـد مانند جامعه، سازمان و انسان برچه اساسی انتخـاب میکننـد؟  جمشيد قراجه داغى

+ گفتگو با جمشيد قراجه داغي  جمشيد قراجه داغى

+ اصل مفاهیـم پـدیــداری (پیــدایشــی) در یک نظـام اجتمـاعــی  جمشيد قراجه داغى

+ ابعــادِ سیـستـم هـایِ اجتماعـی- فـرهنـگـی جمشيد قراجه داغى

+ بررسی تکامل آینده نگاری علم و تکنولوژی در گذر زمان حسن کریمی فرد

+ اهداف در آینده نگاری دکتر امیر ناظمی

+ تجدد و تشخص آنتونی گیدنز

+ انسان و روباتها حسین مولا

+ مروری بر «آینده تکنولوژی» در اثر دانیل بل 

+ چهارمین انقلاب صنعتی چیست؟  کلاوس شواب

+ در مطالعات آینده نگری رضا سیف پور

+ ویژه نامه نوروزی نشریه زنان امروز  

+ عصر اطلاعات  کاستلز

+ آینده پژوهی: از قابلیت فردي تا اجتماعی محمد رضا یا رٍزاد / فاطمه رضایی کلج

+ دانشگاه‌ها، آیین‌نامه‌ها و قوانین ما هنوز ظرفیت پذیرش چند فرهنگ را ندارد دکتر مقصود فراستخواه

+ یک پیام کوتاه و مهم:‎تغیر نقشه خاورمیانه  احمد تقوائی

+ جنگ و ضد جنگ  تافلر

+ به سوی تمدن جدید : سیاست در موج سوم تافلر

+ آموزش و پرورش و آینده یوسف صفایی زاده

+ زندگی دانیل بل Daniel Bell 

+ سناریونگاري یا برنامه ریزي بر پایه ي سناریوها - 2 عزیز علیزاده، وحید وحیدي مطلق، امیر ناظمي ویراستار: سونیا شفیعي

+ رفاه مثبت ، فقر و ارزشهای زندگی  پروفسور آنتونی گیدنز

+ مفهومی از ارتباط ( عصر تضاد و تناقض ) پروفسور چارلز بی . هندی

+ سناريونگاري يا برنامه ريزي بر پايه ي سناريوها عزيز عليزاده، وحيد وحيدي مطلق، امير ناظمي

+ جراحی روح ایرانی دکتر محمود سریع القلم

+ فلسفه و زندگي روزمره دکتر موسی اکرمی

+ مجموعه کامل فیلم های آموزشی وحیدی مطلق قابل مشاهده در وب سایت آپارات وحید وحیدی مطلق

+ کلاس توسعه یعنی کلاس نقاشی دکترمحسن رنانی

+ پیشینه و آیندۀ کرسی‌های آکادمیک فلسفۀ علم در ایران دکتر موسی اکرمی

+ اندیشه های راسل ایكاف راسل ایكافinfo@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995