Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


آینده از آن ما نیست

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[15 Mar 2014]   [ دکتر شیرزاد کلهری ]

ما هر کاری میکنیم یک جای قضیه لنگ است. عصبانی میشویم و پرت و پلائی را بار میکنیم. بچه سریع میگیرد. و با همان یکبار گرفتن موضوع شروع میکند و ما را براستی گرفتن! مردم اوکراین شلوغی کردند و رژیم جدیدی را روی کار آوردند. سپس شنیدم که روسیه دارد داخل اوکراین میشود. از دهنم پرید که دمشان گرم بگذار رژیمی که راسیستها هم تویشان هست را دربداغون کنند. بچه ی ما اینرا گرفت.

بابا! فکر میکنی روسیه رژیم بهتر از این رژیمی که حالا در اوکراین هست را جایگزین خواهد کرد؟

نمیدانم دخترم!

پس همینجوری حرف نزن!

چشم!

دیدم راست میگوید. من همینجوری از سر شکم سیری شمشیر میکشم و میکشم و آرامش میدهم و خوشبختی می آورم. ولی دخترم بیکباره مرا بیدار میکند و میگوید بابا از خواب بیدار شو! داری کابوس می بینی! آنچیزی که تو میگوئی چرند است. روسها به مردم خودشان رحم نمیکنند کجا مانده به اوکراینی ها!

هووووم!

مرا بگو که فکر میکردم آدمی سیاسی و تجربه دیده و بدبختی کشیده ای هستم و به بچه هایم راه و رسم زندگی یاد میدهم. حالا تمامی تجربیاتم در عرض یک ثانیه به هوا رفت. بدیش هم این است که دیگر بچه ام به حرفهای من گوش نخواهد داد. شاید هم توی دلش میگوید. پیر مرد خرفت! من که نمی دانم ولی آن قیافه ای که گرفت اینرا نشان میداد. حتما لازم نیست که چیزی را بزبان آورد. گفتار خودش به هزار نوع است. هنوز دخترم بمن احترام میگذارد و خرفت نمیگوید اما شاید فردا یا پس فردا بگوید. پس با اینها چکار کنم تا حرف مرا گوش دهند؟ خوب بلند شدم و توی اتاق بالا و پائین رفتم! شاید صدبار. سپس لباسها را پوشیده راهی کوچه شدم. آره دمغ بودم! شما هم بودید دمغ میشدید. بچه ات به ریشت خندیده است. تازه این اولین بار هم نیست. خوب دیگر بهت اعتماد ندارد.

اینها افکاری هستند که سریع از مغزت میگذرد. همینطوری رفتم به مرکز خرید محله ی مان! ویترین های مغازه ها را نگاه میکردم بدون اینکه واقعا ببینم پشت ویترینها چی هست و چی نیست. تا اینکه یکجائی مکث کردم. آری فکری بسرم رسیده بود.

با خود گفتم که هان! این بچه ها خیال کردند ما ماست هستیم و یا از زیر بوته درآمده ایم. حالا بهشان نشان میدهم. وارد اولین مغازه ی تلفن همراه شدم و پرسیدم:

بهترین تلفن شما چیست؟ چندین نوع تلفن جلوم رج کرد. من باز پرسیدم که بهترین تلفن اش کدام است. جواب داد که تقریبا همه ی اینها مثل همند. برخی سریعترند و برخی کندتر. پرسیدم با اینها میشود اینترنت رفت؟ پاسخ داد آره با همه ی شان میشود وارد اینترنت شد. گفتم من میخواهم به بچه هایم نشان دهم که من در این مورد اگر هم اندازه ی آنها نباشم از آنها بهتر هم هستم! البته فکر نکنید که من با آنها رقابت می کنم و یا حسودی. تنها می خواهم که اگر نصیحتی کردم به حرفهایم گوش داده و از من اطاعت کنند. بالاخره با یک تلفن حسابی و گران قیمت به خانه برگشتم. دخترام گولم میزدند که تلفنم را با تلفن شان چت کنم. زیر بار نرفتم ولی مشکل دیگر پیش آمد. راه اندازی تلفن برای من بسیار دشوار بود. نزدیک بود بجای در آوردن باطری تمامی تلفن را بشکنم. بچه ها یکی باطری را عوض کرد. دیگری یک لیست بلند بالای تلفنهای دوستانم را تویش بسرعت جا داد و آنیکی انترنت و یوتیوب و فیس بوک و شطرنج و سودوکو و زبان شیرین فارسی را تویش گذاشت. بالاخره تلفن حاضر و آماده را دادند دست پدرشان. هر روز سعی کردم چیز جدیدی را در این تلفن پیدا کنم و وقتی پیدا میکردم با وجدی کودکانه به بچه ها نشان می دادم و میگفتم. می دانستید که با این تلفن می شود اینکار را هم کرد؟ در جواب میگفتند بابا! تازه اینرا فهمیدی؟ یا اینکه میگفتند بابا چرا راه دور میروی اینکار را میشود بدین راحتی هم کرد.

اما خوب یاد گرفته بودم که اخبار را تر و تازه از اینترنت بیرون بکشم و دیگر در این مورد خاص قاف ندهم. ولی نمیدانم چگونه این بچه های تخس بهتر از من از انواع اخبار با خبر میشدند و از تحلیل های مختلف نیز خبردار بودند. تا آنجا که مثلا می دانستند چند درصد مردم اکراین روسند، چند درصد انرژی اوکراین به روسها وابسته است. جالبی اخبار بچه ها کوتاه بودن و پربار بودن خبرهایشان بود. تا من بیآیم بخودم برسم و حرفی بزنم آنها موضوع را پایان یافته اعلام میکردند و بسوی دیگر می خزیدند. جالب اینجا بود که این تلفن تمامی وقت آزاد مرا میگرفت ولی بچه ها بموقع آنرا خاموش کرده و به درسهایشان می رسیدند. من اینرا نمی فهمم که چگونه اینها بطور خودکار اینکار را میکنند. سرعتی که اینها مقالات و نوشته ها را می خواندند دو برابر من بود. در صورتیکه من فکر میکردم که یکی از آن کسانی هستم که در مورد خواندن متون بسیار سرعت عمل دارم. منابعی که اینها اخبار را از آن بیرون میکشیدند از من بهتر بود. اینها با دوستانشان راجع به عواقب جنگ و وضع مردم و تشنگی و گرسنگی حرف می زند و من به این بسنده کرده بودم که این جنگی بورژوائی است و خلق الناس نبایستی در آن شرکت کنند. تفکر زنگ زده ی گذشته و بحثهای براق بچه ها و انترنت و گوگل و یوتیوب مرا حسابی مچاله کردند و دوباره ولی ایندفعه بهم ریخته و دربداغون به گوشه ای خزیدم و با خود گفتم تقصیر تو نیست، اوضاع فکری تو کهنه و خراب است.

نه تلفن و نه انترنت و نه هیچ چیز دیگر این جهان نو مال تو نیست. "تو مرده ای برای ابد همچون تمامی مردگان دیگر، باران به دهانت می بارد."

شیرزاد کلهری

www.kalhori.com shirzad@kalhori.com 


مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع: 120


بنیاد آینده‌نگری ایرانپنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۶ آوریل ۲۰۱۸

اندیشمندان آینده‌نگر

+ سخنراني پروفسور شهرياري و دكتر شهين دخت خوارزمي 

+ ظهور جامعه پساصنعتی دانیل بل

+ زیرفشارهای تمدن جدید له نمی‌شویم 

+ خردِ پیشرفت و توسعه رضا داوری اردکانی

+ آینده پژوهی و دغدغه هایش دکتر طاهری دمنه

+ تافلر:نگاه تازه به آينده 

+ سرمایه‌گذاری 80 میلیون دلاری بیل گیتس برای ساخت شهر هوشمند حمید نیک‌روش

+ آینده پژوهی و انواع آینده محسن گرامی طیبی

+ کتاب آینده پژوهی، پارادایمی نوین در برنامه ریزی، با تاکید بر برنامه ریزی شهری و منطقه ای علی زارع میرک آباد

+ اجتماع علمی قدرتمند مهمترین نیاز آینده پزوهی در ایران است احد رضایان قیه باشی

+ ایرانی‌ها و فقدان وجدان آینده‌نگر اجتماعی احد رضایان قیه‌باشی

+ ديدگاه‌های سه گانه درباره محركهای آينده نگاری. حسن کریمی فرد

+ استانداردهاي سواد اطلاعاتي. دكتر عشرت زماني

+ آینده نگری استر اتژی فناوری اطلاعات. دکتر امین گلستانی

+ خرد آینده نگری 

+ آینده نگری, برترین مزیت انسانی عباس سید کریمی

+ روش پس نگری در آینده پژوهی دکتر محسن طاهری دمنه

+ جان نقّاد و چشم باز مردم رضا داوری اردکانی

+ واقعیت مجازی و آینده آموزش دکتر محسن طاهری دمنه

+ اقتصاد به مثابه قلب تپنده مریم یوسفیان

+ قدرت تکنیک؛ آینده هم منم رضا داوری اردکانی

+ میل ذاتی تجدد به زمان آینده رضا داوری اردکانی

+ درگاه تخصصی آینده 

+ نسل جدید با بی وزنی مواجه است/ پیاده راه شهر رشت با نگاه آینده پژوهی ساخته شده است 

+ اساتيد ارتباطات:دكتر علي اسدي /بنيادگذاري سنجش افكار در رسانه ملي  

+ در عید نوروز، آینده را هدیه دهید  Vahid Think Tank

+ بسترهای فراگیر شدن طراحی صنعتی در ایران بر پایه الگوهای الوین تافلر 

+ روش‌های پیش‌بینی فناوری.  اندیشکده وحید

+ تاریخ تکرار نمی شود. الوین تافلر

+ آینده کسب و کار در سال 2030 - کتاب صوتی فارسی وحید وحیدی مطلق

+ سندروم یخچال فرنود حسني

+ هفت سازمان آینده پژوه ایرانی در سال 2016 

+ آينده‌پژوهي برآيند پيش‌بيني‌ناپذيري محيط است گفت‌وگو با دکتر سعید خزایی آینده‌پژوه و مدرس دانشگاه

+ آينده پژوهي: از قابليت فردي تا اجتماعي ياورزاده محمدرضا,رضايي كلج فاطمه

+ مبانی نظری و مورد کاوی های مختلف و متنوع  

+ اخذ مدرک حرفه ای آینده پژوهی به صورت حضوری و غیر حضوری از معتبرترین سازمان بین المللی  

+ آزمون های اندیشه ورزی در جهان حسین کاشفی امیری

+ دمینگ و ما صلاح الدین همایون

+ روش آﯾﻨﺪه ﭘﮋوه ﺷﺪن  ﺳﻌﯿﺪ رﻫﻨﻤﺎ

+ نقش هنر در آینده پژوهی الهام سهامی

+ الوین تافلر را بهتر بشناسیم دکتر شهیندخت خوارزمی

+ آیند هنگاری ملی جانشین برنامه های توسعه پنج ساله در علم، فناوری و نوآوری امیر ناظمی

+ پیشگفتار شوک آینده دکتر شهیندخت خوارزمی

+ آینده پژوهی کلید تحول درنقش های توسعه محور و راهبردی مدیریت منابع انسانی دکتر سید اکبر نیلی پور

+ نشست اندیشه 

+ آیا فناوری‌های همگرا آینده را تضمین می‌کنند؟ دکترمحسن رنانی

+ جامعه ای می‌تواند بحران‌هارا پشت سر بگذارد که دو وزیر آینده نگر «آموزش و پرورش» و «ارتباطات» آنرا اداره می‌کنند/ امروز «دانایی» است که قدرت می‌آفریند. جامعه شناسی هنر

+ گزارش برگزاری نشست «تاملی در ایده‌های آینده‌نگرانه تافلر» در گروه افواج 

+ دانایی به مثابه قدرت عاطفه شمس

+ فهم جامعه به کمک ژورنالیسم/ آثار تافلر نوعی جامعه‌شناسی مترویی‌ست 

+ خانیکی: نگاه تافلر نگرانی از آینده را کم کرد 

+ ‍ خلاصه سخنرانی جدید وحیدی مطلق درباره آینده قدرت ایران مدرس بین المللی فدراسیون جهانی آینده‌پژوهی  وحیدی مطلق

+ «آینده نگری» مهارتی سودمند برای مدیران 

+ پیش‌بینی‌های درست و نادرست آلوین تافلر کدام‌ بودند؟ BBC

+ الوین تافلر،آینده‌پژوه و نویسنده سرشناس آمریکایی در سن ۸۸ «‌۸۷»سالگی در گذشت. BBC

+ آینده جهان ، آینده زنان « مجله زنان امروز » مریم یوسفیان

+ آن سوی سرمایه داری و سوسیالیسم الوین تاقلر

+ سیر تحول مطالعات و تحقیقات ارتباطات و توسعه درایران دکتر کاظم معتمد نژاد

+ آینده پژوهی در کتابداری حسین کریمی

+ آینده نگر الوین تافلر 

+ فهم انسان معاصر از آينده - ۳بخش سید علیرضا حجازی

+ خودروسازان ایران، ویرانگرترین تهدید خودروسازی ایران صلاح الدین همایون

+ همایش آینده پژوهی ۱۱ خرداد...ونک. ملاصدرا 

+ فرهنگ آينده‌نگري را تقويت کنيم مصطفي عابدي

+ آينده‌نگري چيست؟. 

+ شـکـوفـائـی و تـوسـعـۀِ سیـستـم هـایِ اجتـماعـی- فرهنـگـی  جمشيد قراجه داغى

+ ما آینده خودمانیم رضا داوری اردکانی

+ آينده ‌نگري رشد و توسعه دکتر مهندس محمد پولاددژ

+ نامه اى بيك دوست قديمى.  جمشيد قراجه داغى

+ اصـل چنـد بُعـدی بـودن سیـستـم هـای اجتمـاعــی- فرهنگـی (نظـام های اجتمـاعــی). جمشيد قراجه داغى

+ انتخاب چیست؟ مـؤلفــه های آن کدامنــد وسیستـم های هدفمنـد مانند جامعه، سازمان و انسان برچه اساسی انتخـاب میکننـد؟  جمشيد قراجه داغى

+ گفتگو با جمشيد قراجه داغي  جمشيد قراجه داغى

+ اصل مفاهیـم پـدیــداری (پیــدایشــی) در یک نظـام اجتمـاعــی  جمشيد قراجه داغى

+ ابعــادِ سیـستـم هـایِ اجتماعـی- فـرهنـگـی جمشيد قراجه داغى

+ بررسی تکامل آینده نگاری علم و تکنولوژی در گذر زمان حسن کریمی فرد

+ اهداف در آینده نگاری دکتر امیر ناظمی

+ تجدد و تشخص آنتونی گیدنز

+ انسان و روباتها حسین مولا

+ مروری بر «آینده تکنولوژی» در اثر دانیل بل 

+ چهارمین انقلاب صنعتی چیست؟  کلاوس شواب

+ در مطالعات آینده نگری رضا سیف پور

+ ویژه نامه نوروزی نشریه زنان امروز  

+ عصر اطلاعات  کاستلز

+ آینده پژوهی: از قابلیت فردي تا اجتماعی محمد رضا یا رٍزاد / فاطمه رضایی کلج

+ دانشگاه‌ها، آیین‌نامه‌ها و قوانین ما هنوز ظرفیت پذیرش چند فرهنگ را ندارد دکتر مقصود فراستخواه

+ یک پیام کوتاه و مهم:‎تغیر نقشه خاورمیانه  احمد تقوائی

+ جنگ و ضد جنگ  تافلر

+ به سوی تمدن جدید : سیاست در موج سوم تافلر

+ آموزش و پرورش و آینده یوسف صفایی زاده

+ زندگی دانیل بل Daniel Bell 

+ سناریونگاري یا برنامه ریزي بر پایه ي سناریوها - 2 عزیز علیزاده، وحید وحیدي مطلق، امیر ناظمي ویراستار: سونیا شفیعي

+ رفاه مثبت ، فقر و ارزشهای زندگی  پروفسور آنتونی گیدنز

+ مفهومی از ارتباط ( عصر تضاد و تناقض ) پروفسور چارلز بی . هندی

+ سناريونگاري يا برنامه ريزي بر پايه ي سناريوها عزيز عليزاده، وحيد وحيدي مطلق، امير ناظمي

+ جراحی روح ایرانی دکتر محمود سریع القلم

+ فلسفه و زندگي روزمره دکتر موسی اکرمی

+ مجموعه کامل فیلم های آموزشی وحیدی مطلق قابل مشاهده در وب سایت آپارات وحید وحیدی مطلق

+ کلاس توسعه یعنی کلاس نقاشی دکترمحسن رنانی

+ پیشینه و آیندۀ کرسی‌های آکادمیک فلسفۀ علم در ایران دکتر موسی اکرمی

+ اندیشه های راسل ایكاف راسل ایكافinfo@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995