Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


حفظ اراضي ملي اراده مي خواهد

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[08 Sep 2011]   [ مريم خباز]


قوانين متناقض و موازي همراه با نگاه هاي مصلحت انديشانه و غيرعلمي، حفاظت از اراضي ملي را تهديد مي كند

نويسنده: مريم خباز


همه ساز خودشان را مي زنند، اراضي ملي مثل گوشت قرباني شده اند كه هر كس مي آيد و يك تكه اش را مي كند و با خودش مي برد، انگار ملي بودن اراضي به مذاق عده اي خوش نمي آيد، وقتي متر به متر عرصه هاي كشور ملي باشد و سندش به نام دولت بخورد ديگر متصرفان، مجال جولان پيدا نمي كنند، اما چه بايد كرد وقتي كه هنوز اراضي ملي ابهتي كه شايسته اش هستند را پيدا نكرده اند؟
وقتي زميني ملي است همه مردم يك كشور مالك آن هستند پس كسي نمي تواند پايش را از گليمش درازتر كند و روي آن دست بگذارد و اسم خودش را به آن سنجاق كند. براي همين است كه هميشه عده اي پيدا مي شوند و جلوي اراضي ملي قد راست مي كنند چه در لباس متصرف، چه در رداي مالك و چه در كسوت قانونگذار؛ عرصه هاي كشورمان تا به حال همه اين زخم ها را تجربه كرده است.
هنوز آماري كه يك سال و نيم قبل از دل كميسيون كشاورزي مجلس بيرون آمد يادمان نرفته؛ آماري كه مي گويد سالانه به خاطر تصرف اراضي ملي 100 هزار پرونده در محاكم تشكيل مي شود. اين آمار يعني تاييد سر برآوردن 100 هزار متجاوز به عرصه هاي ملي در طول يك سال، يعني وجود 100 هزار تفكر اشتباه كه اراضي ملي را نه متعلق به ملت كه از آن خود مي داند. متجاوزان به عرصه هاي ملي البته نيات و شگردهاي مختلفي دارند. عده اي از آنها متصرفان حرفه اي اند كه شغلشان دست درازي به اموال ملي است و اگر روزي گرفتار بشوند آنقدر قدرت دارند تا از مخمصه جان سالم به در ببرند، اما عده اي از متصرفان، صاحبان زمين و كشاورزاني هستند كه ندانسته وارد حريم هاي ملي مي شوند و به عرصه هايي كه متعلق به نسل امروز و فرداست دست مي اندازند و وقتي مواخذه مي شوند يا بدون اعتراض بساطشان را جمع مي كنند و مي روند يا با غرولند مقاومت مي كنند، ولي به هر حال وقتي متصرف چه از روي سوءنيت و چه از سر ناآگاهي وارد عرصه هاي ملي شود جبران خساراتي كه به اين اراضي مي زند سخت است. در اين ميان قانونگذاران هم هر از گاهي زخم هاي مخصوص به خودشان را به اراضي ملي مي زنند. اسفند ماه سال 88 درست در روزهاي هفته منابع طبيعي حين تصويب لايحه بودجه سال 89 اتفاق ناگواري افتاد. در آن روزها نمايندگان مجلس به وزارت جهاد كشاورزي اجازه دادند تا زمين هاي ملي و موات متعلق به دولت را كه حداقل طي 5 سال كشاورزان در آن كشت و كار كرده اند به قيمت كارشناسي با اقساط 20 ساله به كشاورزان و ساكنان روستاهاي مجاور واگذار كند. هرچند كه در همان روزها شرط 5 سال كشت در زمين هاي ملي براي صاحب شدن آن حذف شد، اما مطرح شدن اين موضوع در مركز قانونگذاري كشور نشان داد كه اگر منافع انسان ها در ميان باشد، اراضي ملي استعداد قرباني شدن را دارد.

زمين هاي بي سند، سندهاي بي زمين
زخم اراضي ملي، كهنه است، ميراث تفكر نادرست گذشتگان، آنهايي كه قبل از 27 دي 1341 آنقدر عرصه را باز گذاشتند كه هر كه از راه رسيد و ميلش به داشتن زميني كشيد صاحب هر چند هكتار عرصه كه دلش مي خواست شد، خواه اين زمين ها تكه اي از جنگل بودند، خواه گوشه اي از بيشه زار و خواه قسمتي از مرتع. براي همين است كه بخشي از اراضي ملي با اسناد مالكيتي كه البته بعد از تصويب قانون ملي شدن اراضي ديگر معتبر نيست، هنوز هم مدعي دارد.
مسعود منصور مديركل دفتر امور اراضي سازمان جنگل ها و مراتع در گفت و گو با جام جم از اين مدعيان مي گويد. به گفته او از سال 41 تا امروز تمام عرصه هاي كشور مشمول تشخيص قرار گرفته به طوري كه از 165 ميليون هكتار وسعت كشور، ملي بودن 140ميليون هكتار از عرصه ها مسجل شده كه براي 128 ميليون هكتار نيز سند صادر شده است. منصور مي گويد البته تشخيص اين موضوع كه عرصه اي جزو اراضي ملي است يا جزئي از مستثنيات، گاهي به مشكل مي خورد به طوري كه تا به حال افراد زيادي مدعي شده اند زمين در اختيارشان ملي نيست و نبايد به نام دولت سند بخورد. او توضيح مي دهد: در ابتدا كميسيون ماده 56 وظيفه رسيدگي به اعتراضات را برعهده داشت، اما در سال 67 با تصويب قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي، هيات هاي ويژه اي مسوول رسيدگي به اعتراضات مردم شدند به طوري كه تا به حال اشتباه در تشخيص ملي بودن 820 هزار هكتار از اراضي نيز ثابت شده است.
اما درد اراضي ملي فقط اينها نيست، اين عرصه ها از نداشتن سند و نبود نقشه هاي استاندارد نيز رنج مي برند. آمارهاي رسمي نشان مي دهد كه در 50 سال گذشته فقط براي 128 ميليون هكتار از اراضي ملي، سند صادر شده و اين يعني اين كه هنوز 13 ميليون هكتار از اراضي ملي سند ندارند و وقتي هم كه عرصه اي سند نداشته باشد راه تصرف و دست درازي به آن باز مي شود و واژه ملي بودن برايش مثل شاهي مي شود كه جقه پادشاهي ندارد، درست مثل يك دل خوش كنك مثل يك بار اضافه. پس ملي بودن اين 13 ميليون هكتار به هيچ كاري نمي آيد چون وقتي دولت سند مالكيت در اختيار ندارد نمي تواند حرفش را در هيچ محكمه اي به كرسي بنشاند، حالادر اين ميان نبود نقشه هاي استاندارد از عرصه هاي ملي نيز مزيد بر علت شده است. منصور مي گويد: از ابتداي تصويب قانون ملي شدن اراضي تا به حال از ابزارهاي پيشرفته نقشه برداري استفاده نشده براي همين نقشه هاي استاندارد واحدي در اختيار نداريم ضمن اين كه اين نقشه ها كيفيت لازم را هم ندارند و براي جانمايي موقعيت ها، گرفتار ضعف دقت هستيم.
نكته: در 50 سال گذشته فقط براي 128 ميليون هكتار از اراضي ملي، سند صادر شده و اين يعني اين كه هنوز 13 ميليون هكتار از اراضي ملي سند ندارند و وقتي هم كه عرصه اي سند نداشته باشد راه تصرف و دست درازي به آن باز مي شود
نبود نقشه دقيق كه حدود مالكيت ها را بدون كوچك ترين خطا نشان دهد البته مشكل ديگري را هم ايجاد كرده، همان مشكلي كه سندهاي بي زمين زاييده آن است. سندهاي بي زمين به آن بخش از اراضي مجاور اشاره دارد كه قسمتي از آنها روي نقشه بر هم منطبق مي شوند و در آن واحد متعلق به 2 مالك و جزو 2 پلاك ثبتي هستند؛ يعني كانوني براي بروز اختلاف، البته چاره اين مشكل خيلي ساده است همان كاري كه كشورهاي پيشرفته دنيا سال هاست از مواهب آن بهره مند مي شوند ؛ كاداستر.
نام كاداستر در ايران از دهه 50 به گوش مي رسد، اما شايد كمتر از 10 سال باشد كه با جديت دنبال مي شود. با كاداستر مي توان نقشه هاي دقيق ماهواره اي از عرصه ها تهيه و ضمن تعيين موقعيت مكاني اراضي، اطلاعات توصيفي آن را نيز ضميمه كرد ولي چه مي شود كرد وقتي پروژه كاداستر در ايران نيز به همان كندي سنددار شدن اراضي ملي پيش مي رود؟ به گفته مسعود منصور از نيمه دوم سال 89 اخذ سند براي اراضي ملي با استانداردهاي كاداستر انجام مي شود و از مجموع 2/3 ميليون هكتار عرصه اي كه در اين سال سنددار شده 2/1 ميليون هكتار آن براساس نقشه هاي كاداستر بوده، اما آيا اين حركت لاك پشتي براي اوضاع پيچ در پيچ اراضي ملي مي تواند راضي كننده باشد؟


مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع:


بنیاد آینده‌نگری ایرانپنجشنبه ۲ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۲ مارس ۲۰۱۸

محیط زیست

+ آینده خشک‌تر و گرم‌تر برای ایران 

+ جهان در مواجه با بحران کم آبی. گاردین برگردان ملیحه درگاهی

+ جهان در مواجه با بحران کم آبی گاردین برگردان ملیحه درگاهی

+ آیا خاورمیانه تا ۵۰سال دیگر جای زندگی نیست؟ 

+ آلودگی هوا بحرانی چند جانبه فاطمه سیارپور

+ سرکار خانم معصومه ابتکار- ریاست محترم سازمان محیط زیست با تقدیم درود کوروش برارپور

+ طلوع عصر نوین زمین در پرتو انرژی های پاک محسن مرادی

+ مناظره زنده مدیرعامل بنیاد با مسئولان دو سازمان محیط زیست و جنگل ها - سوم اردیبهشت 1394 بنیاد توسعه پایدار ایران

+ در آینده حتی آب فاضلاب تصفیه شده گیرمان نمی‌آید پرویز کردوانی

+ سازگاری؛ تنها راه مقابله با بحران آب‌و‌هوا مترجم: فرناز حیدری

+ گردنکشی مقابل قانون یا به رخ‌کشیدن قدرت  نگار حسینی

+ زیانبارتر از آنچه می‌پنداریم  برنت سیلبای

+ گوزن زرد از اشک تا تهران  فرشاد اسکندری

+ دانش احیای دریاچه ارومیه را به تنهایی در کشور نداریم  عیسی کلانتری

+ رییس مرکز تحقیقات سرطان: با قاطعیت می‌گوییم آلودگی هوا عامل بروز سرطان است  

+ آلودگی هوا و ترافیک: اقتصاد یا مهندسی؟  دکتر تیمور رحمانی

+ گزارش میدانی «شرق» از آلودگی هوای اهواز  

+ سيگار كشيدن چگونه به محيط زيست آسيب مي‌رساند؟  

+ مرگ سالانه ۲هزارو۷00تهرانی در اثر آلودگی هوا  

+ رنج تهران از آلودگي بي‌پايان است 

+ آلودگي، گلوي تهراني‌ها را مي‌فشارد  

+ ده‌ها هكتار از جنگل‌هاي ارس «گلول و سراني» ويران شد 

+ آیا گیاهان ژن‌های بد را وتو می‌کنند؟  

+ میمون در فضا و مردم در گورستان فرزانه روستایی

+ اتم را شکافتیم، فضا را تسخیر کردیم، اما هوای شهرمان...  نیلفروشان، هادی

+ ژئوپارک ها، تضمین آینده زمین 

+ دی اکسیدکربن بیشتر، ابر کمتر  

+ نگاهمان را نسبت به زلزله تغییر دهیم دکتر کامبد امینی حسینی

+ ژئوپارک ها، تضمین آینده زمین  

+ محیط زیست و بلایای طبیعی  

+ بحران زیست محیطی؛ تهدیدکننده توسعه پایدار کره زمین  سمیه کریمی

+ واكنش يون‌ها با مواد آلي درون بركه در زمان زلزله باعث برانگيختن وزغ‌ها مي‌شود 

+ ميكروب‌ها به صورت طبيعي يا جهش‌يافته، براي از بين بردن آلودگي‌ها به كار مي‌روند 

+ پیامدهای ازدیاد جمعیت مترجم: هدی رودی

+ مرگ خاموش زمین  

+ مشارکت جهانی در پاکسازی کره زمین  حمیده سادات هاشمی

+ جامعه شناسی محیط زیست: ردپای اکولوژیکی  صبا ایرانی

+ حیات وحش الگویی مطمئن برای حل مشکلات فناوری  مترجم: مهریار میرنیا

+ اثرات نانو فن آوری در محیط زیست  

+ گلدان هایی که جان شما را نجات می دهند! مجله زندگی ایده آل

+ محيط زيست، اولين قرباني آغاز جنگ حميده سادات هاشمي

+ پكن، تفكيك زباله از مبدا 

+ متان مقصر اصلي انقراض دسته جمعي جانوران دوران كهن مترجم: آتنا حسن آبادي

+ پروفسور پرويز كردواني، پدر علم كوير شناسي ايران با اعلام مرگ قطعي درياچه اروميه در گفت وگو با «شرق»: توريست ها بيايند و مرگ درياچه را ببينند صدرا محقق

+ فاجعه درياچه اروميه آغاز شد - سدهايي كه غزل خداحافظي را خواندند نرگس رسولي

+ آزمونی برای آینده نگری ما دکتر مهدی زارع

+ سايه هاي خشم طبيعت يوسف حسينعلي زاده

+ حفظ اراضي ملي اراده مي خواهد مريم خباز

+ بحراني محيط زيستي محمد درويش

+ حق ما بر سلامت درياچه اروميه يوسف مولايي

+ تاثیر ورزش بر حافظه  

+ خانه های دوستدار محیط زیست از رویا تا واقعیت  مریم چهاربالش

+ محیط زیست فقط مال تو نیست  

+ جوانه‌های امید در روز زمین  مریم چهاربالش

+ در اخبار بود که : « یکصد و ده اصله از درختان چند صد سالهء باغ فین کاشان خشگ شدند!»  م.سحر

+ آب، چالش قرن ۲۱ 

+ فناوری چهار میلیارد ساله ترجمه؛ مهتاب خسروشاهی

+ سرانجام نوبت به درخت ها هم رسید  م.سحر

+ قطع درختان کهنسال گیلان به بهانه‌ی مبارزه با خرافات! محمد درویش

+ از قهرماني در جام جهاني تا كوچه‌هاي آكرا   ترجمه علي كهن‌نسب:

+ بیش از ۱۶۰ هزار هکتار از دریاچه ارومیه خشک شد  مژگان جمشیدی

+ گروه حافظان محیط زیست در صنعت کامپیوتر(Climate savers Smart Computing) آواژنگ

+ دمای زمین در ابتدای تشکیل حیات 

+ ثبت ملی دماوند؛ راهی به سوی جهانی شدن هانا کاویانی

+ اطلاعات زائد، زباله‌هاي زندگي نو! محمد درويش

+ كانون نهال آينده انديشي بردیا دوستی

+ مهندسى آب به كمك محيط زيست مى آيد عليرضا قدردوست نخچى

+ به مناسبت فرارسيدن بيستمين سالگردكنوانسيون مونترال محسن جندقى

+ درختان ایستاده می میرند ... روایت یک آزاد راه خبرساز توماج طاهباز

+ علم در خدمت محيط زيست عليرضا قدردوست نخچى

+ خطرات گرم شدن زمين وحيد ارجمند

+ ايران ۲۰۲۵ بحران كم آبى حميده احمديان

+ جراحي، بدون تيغ و خونريزي دکتر مهشيد چايچي

+ توجه به محيط زيست و بنيادگرايي؛ دو روش از انديشة ديني در قرن 21  كارل فلوگر

+ قطع غيرقانونى يك ميليون درخت محسن جندقى

+ چگونه گرمایش جهانی ممكن است به عصر یخبندان بعدی منتهی شود* تام هارتمن

+ نيروگاه هاى برقابى مولد گاز هاى گلخانه اى آينده گرمايش جهانى ترجمه: عبدالله مصطفايى

+ ايران و ۱۰ سال فرصت باقيمانده ما وهزاره سوم ليلا سعادتى

+ دشوارى هاى هواشناسى مهندس افسانه تقى پور

+ ۳ تن مونواكسيدكربن در تهران سليمان فرهاديان

+ تكنولوژى زباله سوز يا تكنولوژى هاى سازگار با محيط زيست؟ دكتر رسول همكار، دبير انجمن ويروس شناسى ايران

+ بهداشت، جهانى شدن و كشور هاى در حال توسعه دكتر نسرين چلنگر قولو -- ترجمه: دكتر عبدالحميد حسين نيا -- شرق

+ گرم تر از هميشه NewScientist.com

+ محيط زيست بحران در راه است ScienceDaily.com

+ داده های ال نينيو به کمک کشاورزان آفريقايی می آيد ريچارد بلک -- خبرنگار امور محيط زيست بی بی سی

+ اروپاى بدون دخانيات محمود فاضلى

+ با استفاده از باكترى هاى نوتركيب جلوگيرى از آلودگى محيط زيست غزاله بزرگ منش فرد

+ گزارش آژانس بين المللي انرژي از وضعيت ۳۰ سال آينده همراهي انرژي و تكنولوژي  cc

+ برنامه کاهش جمعيت 'با کمبود بودجه روبروست' بی بی سی

+ روغن آفتاب گردان نويدبخش آينده سوختی بهتر بی بی سی

+ اقتصاد سبز تكنولوژى فريبا پايروند ثابت- آزاده سيدين

+ درختاني براي آينده جان ايوانكو - ترجمه زينب همتي

+ تلاش وسيع براي نجات درياچه هاي آب شيرين نيوزيلند ترجمه: سعيد علوي نائيني

+ در پي حذف گازهاي گلخانه اي از فهرست گازهاي آلاينده از آمريكا صورت گرفت گزارش.....................

+ درختان تغيير ژن يافته تهديدي عليه جنگل ها سكينه مهتدي- كارشناس محيط زيست

+ چالش هاي محيط زيستي قرن حاضر افسانه بهرامي

+ جامعه زيستمندان جهان با محرك هاي اقتصادي قابل سنجش نيستند ترجمه: عبدالحسين وهاب زاده

+ پساب هاي صنعتي عامل آلودگي رودخانه هاي چين ترجمه: سعيد علوي نائيني

+ پارادايم هاي مديريت برتر در هزاره سوم دكتر محرم آقازاده

+ با پذيرش مفاد كامل پيمان كيوتو ترجمه: سعيد علوي نائينيinfo@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995