Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


ايران و ۱۰ سال فرصت باقيمانده ما وهزاره سوم

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[01 Mar 2006]   [ ليلا سعادتى]


بخش اول

در سپتامبر ۲۰۰۰ ميلادى، هزار و ۸۹۰ تن از سران دولت ها اعلاميه هزاره (millennium Declaration) را تصويب كردند. اين تعهد جهانى يكى از مهم ترين اسناد سازمان ملل در سال هاى اخير به شمار مى رود. در واقع اين تعهد جهانى، به دنبال يافتن راهكارهايى براى برخى از چالش هاى بزرگى است كه جامعه جهانى با آن روبروست.
اين اعلاميه بر هشت آرمان توسعه هزاره (MDGS) تأكيد مى كند و تلاش مضاعفى براى زدودن غبار فقر (در تمام ابعاد آن) از چهره جوامع بشرى دارد. بالا بردن كيفيت زندگى مردم و تضمين پايدارى محيط زيست از اولويت هاى آن است.
در اين تعهد جهانى هدف ها و شاخص هاى ويژه اى براى هر يك از آرمان ها تعيين شده است كه تا سال ۲۰۱۵ ميلادى بايد به آنها دست يافت. از حدود سه سال پيش، كميته ملى توسعه اهداف هزاره با تصويب سيدمحمد خاتمى، رئيس جمهور پيشين و با حمايت برنامه عمران سازمان ملل فعاليت خود را با برگزارى چند كارگاه بين المللى آغاز كرد.
البته در حال حاضر كميته ملى اهداف هزاره ماههاست به دليل تغيير يك سرى از برنامه هاى دولت جديد تشكيل نشده است، اما پس از تشكيل كميته ملى در دولت سابق تعدادى از تشكل هاى مدنى، اقتصادى و اجتماعى گرد هم آمدند و با اعلام آمادگى سازمان مديريت و برنامه ريزى، براى پذيرفتن اين برنامه و پيشبرد و تهيه اولين گزارش اهداف توسعه هزاره را (كه در بهار سال جارى ارائه شد) برعهده گرفت. براساس برنامه اى كه از سوى سازمان مديريت و برنامه ريزى و UNDP مصوب شد؛ كميته ملى متشكل از دولت، بخش خصوصى و نهادهاى مدنى (NGO) شكل گرفت. در كميته ملى كه نمايندگان بخش هاى فوق حضور دارند، براى اهداف هزاره، ۱۸ زير هدف و ۴۸ شاخص تعيين شده است. آرمان هاى توسعه هزاره سوم مشتمل بر ريشه كن كردن فقر شديد و گرسنگى، دستيابى به آموزش ابتدايى و همگانى، ترويج برابرى جنسيتى و توانمندسازى زنان، كاهش مرگ و مير كودكان و همچنين، بهبود و بهداشت مادران، مبارزه با بيمارى هاى ايدز و مالاريا و تضمين پايدارى محيط زيست است.
در همين راستا تعهدنامه اهداف هزاره سوم از كشورهاى ثروتمند مى خواهد، بدهى هاى كشورهاى فقير را ببخشند، كمك به آنها را افزايش دهند و امكان دسترسى عادلانه آنها به بازارها و فناورى هاى خود را فراهم كنند و كشورهاى در حال توسعه نيز بايد در دستيابى به اصلاحات سياسى گام بردارند و دولت ها موظف هستند انرژى هاى خلاق مردم را آزاد و مسير را براى دموكراسى واقعى هموار كنند.
وضعيت ايران و جهان
ريشه كن كردن فقر شديد و گرسنگى
دو سوم جمعيت جهان يعنى ۴ ميليارد نفر با درآمدى كمتر از ۱۵۰۰ دلار در سال زندگى مى كنند. آمارها نشان مى دهد حدود ۱‎/۲ ميليارد نفر با روزى كمتر از يك دلار در كشورهاى در حال توسعه زندگى مى كنند همچنين ۸۰۰ ميليون نفر از سوء تغذيه رنج مى برند و حدود ۱۵۳ ميليون كودك زير پنج سال كمبود وزن دارند. براساس اولين گزارش كشورى كه درباره اهداف توسعه هزاره از سوى سازمان مديريت و برنامه ريزى با كمك UNDP ارائه شده، بخش هاى قابل توجهى از جمعيت كشور زير خط فقر زندگى مى كنند. شاخص هايى كه در اين گزارش پيش بينى شده است براساس فقر شديد (مطلق) و خط فقر ملى (خط فقر غذايى) است. بررسى اين شاخص ها براساس درآمد ۲ دلار در روز نشان دهنده آن است كه ۷‎/۴ درصد جمعيت ايران دچار فقر شديد هستند. همچنين حدود ۹ درصد از جمعيت ايران نمى توانند حداقل انرژى غذايى (براساس استانداردهاى جهانى) را دريافت كنند.
از سوى ديگر در حال حاضر در جهان يك كودك از پنج كودك از دسترسى به آموزش محروم هستند كه اين ميزان در حدود ۱۱۴ ميليون كودك را دربرمى گيرد. آمارها در كشور ما نشان مى دهد در سال ۱۳۸۱ ، ۸۹ درصد از كودكان در سن آموزش ابتدايى تحت پوشش سوادآموزى قرار داشته و تا سال ۲۰۱۵ ميلادى اين رقم به
۱۰۰ درصد مى رسد. همچنين ۶۳ ميليون دختر در جهان در سن تحصيلات ابتدايى امكان حضور در مدارس را نداشته اند و براساس برآوردها در سال ۸۳ ، ۱۲ درصد زنان كشور ما در بخش هاى غيركشاورزى شاغل حقوق بگير بوده اند و آمارى كه سازمان مديريت و برنامه ريزى ارائه كرده، نشان مى دهد در سال ۸۳ ، ۴ درصد كرسى هاى مجلس شوراى اسلامى در اختيار زنان بوده كه اين نسبت به سال ۸۱ كاهش يافته است.
كاهش مرگ و مير كودكان
بيش از ۱۲۰۰ كودك هر ساعت در جهان جان خود را از دست مى دهند. براساس آمارى كه يونيسف ارائه كرده است، بين سال هاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ ميلادى بيش از ۵۰ درصد مرگ و مير كودكان در جنوب آفريقا بر اثر بيمارى ايدز رخ داده است. براساس گزارش توسعه هزاره در ايران در هر يك از ۱۰۰۰ تولد، ۲۹ نوزاد جان خود را در بدو تولد از دست مى دهند و بر مبناى شاخص تعريف شده در سال ۲۰۱۵ ميلادى اين رقم به ۱۷ خواهد رسيد. همچنين در بخش ديگر از اين گزارش و وضعيت بهبود بهداشت مادران اشاره شده است. بر اين اساس به طور متوسط هر ساله در جهان
۵۰۰ هزار زن در هنگام زايمان يا در طول باردارى جان خود را از دست مى دهند. در كشورهاى توسعه يافته از هر ۲ هزار و هشتصد زن تنها يك نفر در خطر مرگ در دوران باردارى و يا هنگام زايمان قرار دارد. در كشور ما نيز در سال ۶۸ ، ۷۰ درصد زايمان ها را پرسنل ماهر انجام داده كه اين ميزان در سال ۷۹ به ۸۹ درصد رسيده است كه از مرگ زنان در هنگام زايمان به ميزان زيادى كاسته شده است.
در اين گزارش به ساير موارد بهداشتى اشاره شده براى مثال وضعيت بيمارى ايدز، چهارمين عامل مرگ و مير در جهان بررسى شده است. براساس آمارهاى رسمى، در حال حاضر بيش از ۱۱۰ هزار نفر از مردم كشور ما مبتلا به اين بيمارى هستند كه بيشترين آمار مربوط به تزريق كنندگان مواد مخدر است و در رده بعدى عوامل ناشناخته موجب انتقال ويروس HIV شده است. همچنين آمارها نشان مى دهد ۱۶‎/۲ درصد از مردم در سال ۱۳۸۲ به بيمارى سل مبتلا بوده اند كه در حال حاضر روبه كاهش است.
تضمين پايدارى محيط زيست
در حال حاضر حدود ۲‎/۴ ميليارد نفر در جهان از بهداشت كافى برخوردار نبوده و جمعيتى بالغ بر ۱‎/۲ ميليارد نفر از آب سالم محروم هستند بنابراين ادغام و گنجايش اصول پايدار در سياست ها و برنامه هاى كشورى و جلوگيرى از نابودى منابع محيط زيست، كاهش نسبت افراد محروم از دسترسى به آب آشاميدنى سالم و دستيابى به هدف چشمگير در زندگى حداقل ۱۰۰ ميليون زاغه نشين تا سال ۲۰۲۰ از مهم ترين اهداف توسعه هزاره به شمار مى رود. كشور ما نيز از اين قاعده مستثنى نيست و درباره مسائل زيست محيطى با چالش جدى روبروست. همچنين آمارها حاكى از آن است كه در سال ۷۵ ، ۹۴ درصد از مردم به آب آشاميدنى سالم دسترسى داشته اند كه براساس شواهد در سال هاى اخير اين رقم روند نزولى داشته است.
هدف هاى توسعه هزاره آزمونى براى اراده سياسى به منظور ايجاد مشاركت هاى وسيع تر و عميق تر است. در اين تعامل كشورهاى صنعتى و در حال توسعه به مشاركتى واحد خواهند رسيد كه در همين راستا بازپرداخت بدهى هاى خارجى كشور ما به عنوان درصدى از صادرات كالا و خدمات با كاهش ۵۹‎/۲ درصدى در سال ۷۶ به ۱۴‎/۳ درصد در سال ۸۱ رسيده است. در اين سال ها درآمدهاى ارزى كشور بهبود يافته است. در حال حاضر در سطح جهانى كاستن از فشار بدهى هاى ۲۶ كشور به شدت بدهكار فقير شروع شده و بسيارى از كشورهاى كم درآمد در حال حاضر از صدور بدون حقوق گمركى كالاهاى خود به بازارهاى كشورهاى توسعه يافته برخوردار شده اند.
همكارى دولت و سازمان ملل
همان گونه كه عنوان شد سازمان مديريت و برنامه ريزى با كمك برنامه عمران سازمان ملل و به همراهى بخش هاى خصوصى و تشكل هاى مدنى براى رسيدن به اهداف توسعه هزاره تلاش مى كنند. با آنكه در سال ۲۰۰۰ برنامه مدون هزاره نوشته شد و كشورها آن را امضا كردند، اما در كشور ما اين برنامه با دو سال تأخير آغاز شد و در نهايت در سال ۲۰۰۴ وضعيت كشور و راه هاى دستيابى به اهداف به صورت آمار ارائه شده است.
از آنجا كه در بيشتر زمينه ها، آمارها دقيق نيست و گاهى اوقات مغشوش است، سازمان مديريت و برنامه ريزى در اين مدت سعى كرده به كمك نرم افزارى كه سازمان ملل در اختيار اين سازمان قرار داده است، براى آناليز كردن داده ها دقيق تر عمل كند. اين سازمان موظف است هر دو سال يك بار آمارها و نتايج به دست آمده را به سازمان ملل گزارش دهد.
مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع:


بنیاد آینده‌نگری ایرانسه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۴ آوریل ۲۰۱۸

محیط زیست

+ آینده خشک‌تر و گرم‌تر برای ایران 

+ جهان در مواجه با بحران کم آبی. گاردین برگردان ملیحه درگاهی

+ جهان در مواجه با بحران کم آبی گاردین برگردان ملیحه درگاهی

+ آیا خاورمیانه تا ۵۰سال دیگر جای زندگی نیست؟ 

+ آلودگی هوا بحرانی چند جانبه فاطمه سیارپور

+ سرکار خانم معصومه ابتکار- ریاست محترم سازمان محیط زیست با تقدیم درود کوروش برارپور

+ طلوع عصر نوین زمین در پرتو انرژی های پاک محسن مرادی

+ مناظره زنده مدیرعامل بنیاد با مسئولان دو سازمان محیط زیست و جنگل ها - سوم اردیبهشت 1394 بنیاد توسعه پایدار ایران

+ در آینده حتی آب فاضلاب تصفیه شده گیرمان نمی‌آید پرویز کردوانی

+ سازگاری؛ تنها راه مقابله با بحران آب‌و‌هوا مترجم: فرناز حیدری

+ گردنکشی مقابل قانون یا به رخ‌کشیدن قدرت  نگار حسینی

+ زیانبارتر از آنچه می‌پنداریم  برنت سیلبای

+ گوزن زرد از اشک تا تهران  فرشاد اسکندری

+ دانش احیای دریاچه ارومیه را به تنهایی در کشور نداریم  عیسی کلانتری

+ رییس مرکز تحقیقات سرطان: با قاطعیت می‌گوییم آلودگی هوا عامل بروز سرطان است  

+ آلودگی هوا و ترافیک: اقتصاد یا مهندسی؟  دکتر تیمور رحمانی

+ گزارش میدانی «شرق» از آلودگی هوای اهواز  

+ سيگار كشيدن چگونه به محيط زيست آسيب مي‌رساند؟  

+ مرگ سالانه ۲هزارو۷00تهرانی در اثر آلودگی هوا  

+ رنج تهران از آلودگي بي‌پايان است 

+ آلودگي، گلوي تهراني‌ها را مي‌فشارد  

+ ده‌ها هكتار از جنگل‌هاي ارس «گلول و سراني» ويران شد 

+ آیا گیاهان ژن‌های بد را وتو می‌کنند؟  

+ میمون در فضا و مردم در گورستان فرزانه روستایی

+ اتم را شکافتیم، فضا را تسخیر کردیم، اما هوای شهرمان...  نیلفروشان، هادی

+ ژئوپارک ها، تضمین آینده زمین 

+ دی اکسیدکربن بیشتر، ابر کمتر  

+ نگاهمان را نسبت به زلزله تغییر دهیم دکتر کامبد امینی حسینی

+ ژئوپارک ها، تضمین آینده زمین  

+ محیط زیست و بلایای طبیعی  

+ بحران زیست محیطی؛ تهدیدکننده توسعه پایدار کره زمین  سمیه کریمی

+ واكنش يون‌ها با مواد آلي درون بركه در زمان زلزله باعث برانگيختن وزغ‌ها مي‌شود 

+ ميكروب‌ها به صورت طبيعي يا جهش‌يافته، براي از بين بردن آلودگي‌ها به كار مي‌روند 

+ پیامدهای ازدیاد جمعیت مترجم: هدی رودی

+ مرگ خاموش زمین  

+ مشارکت جهانی در پاکسازی کره زمین  حمیده سادات هاشمی

+ جامعه شناسی محیط زیست: ردپای اکولوژیکی  صبا ایرانی

+ حیات وحش الگویی مطمئن برای حل مشکلات فناوری  مترجم: مهریار میرنیا

+ اثرات نانو فن آوری در محیط زیست  

+ گلدان هایی که جان شما را نجات می دهند! مجله زندگی ایده آل

+ محيط زيست، اولين قرباني آغاز جنگ حميده سادات هاشمي

+ پكن، تفكيك زباله از مبدا 

+ متان مقصر اصلي انقراض دسته جمعي جانوران دوران كهن مترجم: آتنا حسن آبادي

+ پروفسور پرويز كردواني، پدر علم كوير شناسي ايران با اعلام مرگ قطعي درياچه اروميه در گفت وگو با «شرق»: توريست ها بيايند و مرگ درياچه را ببينند صدرا محقق

+ فاجعه درياچه اروميه آغاز شد - سدهايي كه غزل خداحافظي را خواندند نرگس رسولي

+ آزمونی برای آینده نگری ما دکتر مهدی زارع

+ سايه هاي خشم طبيعت يوسف حسينعلي زاده

+ حفظ اراضي ملي اراده مي خواهد مريم خباز

+ بحراني محيط زيستي محمد درويش

+ حق ما بر سلامت درياچه اروميه يوسف مولايي

+ تاثیر ورزش بر حافظه  

+ خانه های دوستدار محیط زیست از رویا تا واقعیت  مریم چهاربالش

+ محیط زیست فقط مال تو نیست  

+ جوانه‌های امید در روز زمین  مریم چهاربالش

+ در اخبار بود که : « یکصد و ده اصله از درختان چند صد سالهء باغ فین کاشان خشگ شدند!»  م.سحر

+ آب، چالش قرن ۲۱ 

+ فناوری چهار میلیارد ساله ترجمه؛ مهتاب خسروشاهی

+ سرانجام نوبت به درخت ها هم رسید  م.سحر

+ قطع درختان کهنسال گیلان به بهانه‌ی مبارزه با خرافات! محمد درویش

+ از قهرماني در جام جهاني تا كوچه‌هاي آكرا   ترجمه علي كهن‌نسب:

+ بیش از ۱۶۰ هزار هکتار از دریاچه ارومیه خشک شد  مژگان جمشیدی

+ گروه حافظان محیط زیست در صنعت کامپیوتر(Climate savers Smart Computing) آواژنگ

+ دمای زمین در ابتدای تشکیل حیات 

+ ثبت ملی دماوند؛ راهی به سوی جهانی شدن هانا کاویانی

+ اطلاعات زائد، زباله‌هاي زندگي نو! محمد درويش

+ كانون نهال آينده انديشي بردیا دوستی

+ مهندسى آب به كمك محيط زيست مى آيد عليرضا قدردوست نخچى

+ به مناسبت فرارسيدن بيستمين سالگردكنوانسيون مونترال محسن جندقى

+ درختان ایستاده می میرند ... روایت یک آزاد راه خبرساز توماج طاهباز

+ علم در خدمت محيط زيست عليرضا قدردوست نخچى

+ خطرات گرم شدن زمين وحيد ارجمند

+ ايران ۲۰۲۵ بحران كم آبى حميده احمديان

+ جراحي، بدون تيغ و خونريزي دکتر مهشيد چايچي

+ توجه به محيط زيست و بنيادگرايي؛ دو روش از انديشة ديني در قرن 21  كارل فلوگر

+ قطع غيرقانونى يك ميليون درخت محسن جندقى

+ چگونه گرمایش جهانی ممكن است به عصر یخبندان بعدی منتهی شود* تام هارتمن

+ نيروگاه هاى برقابى مولد گاز هاى گلخانه اى آينده گرمايش جهانى ترجمه: عبدالله مصطفايى

+ ايران و ۱۰ سال فرصت باقيمانده ما وهزاره سوم ليلا سعادتى

+ دشوارى هاى هواشناسى مهندس افسانه تقى پور

+ ۳ تن مونواكسيدكربن در تهران سليمان فرهاديان

+ تكنولوژى زباله سوز يا تكنولوژى هاى سازگار با محيط زيست؟ دكتر رسول همكار، دبير انجمن ويروس شناسى ايران

+ بهداشت، جهانى شدن و كشور هاى در حال توسعه دكتر نسرين چلنگر قولو -- ترجمه: دكتر عبدالحميد حسين نيا -- شرق

+ گرم تر از هميشه NewScientist.com

+ محيط زيست بحران در راه است ScienceDaily.com

+ داده های ال نينيو به کمک کشاورزان آفريقايی می آيد ريچارد بلک -- خبرنگار امور محيط زيست بی بی سی

+ اروپاى بدون دخانيات محمود فاضلى

+ با استفاده از باكترى هاى نوتركيب جلوگيرى از آلودگى محيط زيست غزاله بزرگ منش فرد

+ گزارش آژانس بين المللي انرژي از وضعيت ۳۰ سال آينده همراهي انرژي و تكنولوژي  cc

+ برنامه کاهش جمعيت 'با کمبود بودجه روبروست' بی بی سی

+ روغن آفتاب گردان نويدبخش آينده سوختی بهتر بی بی سی

+ اقتصاد سبز تكنولوژى فريبا پايروند ثابت- آزاده سيدين

+ درختاني براي آينده جان ايوانكو - ترجمه زينب همتي

+ تلاش وسيع براي نجات درياچه هاي آب شيرين نيوزيلند ترجمه: سعيد علوي نائيني

+ در پي حذف گازهاي گلخانه اي از فهرست گازهاي آلاينده از آمريكا صورت گرفت گزارش.....................

+ درختان تغيير ژن يافته تهديدي عليه جنگل ها سكينه مهتدي- كارشناس محيط زيست

+ چالش هاي محيط زيستي قرن حاضر افسانه بهرامي

+ جامعه زيستمندان جهان با محرك هاي اقتصادي قابل سنجش نيستند ترجمه: عبدالحسين وهاب زاده

+ پساب هاي صنعتي عامل آلودگي رودخانه هاي چين ترجمه: سعيد علوي نائيني

+ پارادايم هاي مديريت برتر در هزاره سوم دكتر محرم آقازاده

+ با پذيرش مفاد كامل پيمان كيوتو ترجمه: سعيد علوي نائينيinfo@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995