Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


جامعه زيستمندان جهان با محرك هاي اقتصادي قابل سنجش نيستند

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[03 Oct 2003]   [ ترجمه: عبدالحسين وهاب زاده]


گونه زيستي غيرمفيد نداريم

يكي از ضعف هاي سيستم حفاظتي آن است كه قسمت اعظم زيستمندان عضو جامعه زمين را كه هيچ ارزش اقتصادي ندارند به حساب نمي آورد. گل هاي وحشي و پرندگان آوازخوان نمونه هايي از آنها مي باشند

حفاظت طبيعت حالتي از هماهنگي بين انسان و زمين است. به رغم حدود يك قرن تبليغات هنوز پيشرفت در زمينه حفاظت ،سرعت لاك پشت وار دارد. پيشرفت در اين زمينه هنوز هم اغلب از ايراد خطابه هاي آتشين تجاوز نمي كند. در چهل سال اخير هنوز هم در قبال هر گام به پيش دو گام به عقب برداشته ايم. پاسخ متداولي به حل اين معما همواره آموزش بيشتر در زمينه حفاظت بوده است. در اين مورد شكي وجود ندارد اما آيا فقط حجم اين آموزش هاست كه بايد اضافه شود؟ آيا از محتواي آن چيزي از قلم نيفتاده است.
وقتي نياز گرسنه نان است و ما درعوض به او سنگ مي دهيم با اين مشكل نيز روبه روييم كه چگونه شباهت سنگ و نان را توجيه كنيم. اكنون چند مورد از اين سنگ ها را كه سعي دارند به جاي اخلاق زمين عمل كنند، برمي شماريم.
يكي از اين ضعف هاي سيستم حفاظتي آن است كه قسمت اعظم زيستمندان عضو جامعه زمين را كه هيچ ارزش اقتصادي ندارند به حساب نمي آورد. گل هاي وحشي و پرندگان آوازخوان نمونه هايي از آنها مي باشند. بعيد است كه بيش از
۵ درصد از ۲۲ هزار گونه گياه و جانور عالي بومي در يكي از ايالتهاي آمريكا را بتوان فروخت، به مصرف علوفه يا غذا رسانيد با اين وصف اين موجودات همگي عضو جامعه زيستي هستند و اگر پايداري اين جامعه به سلامت و تماميت آن وابسته باشد (كه به گمان ما هست) اينان نيز حق ادامه حيات دارند.
هربار كه يكي از اين گروه هاي
غير اقتصادي به خطر مي افتد و از قضا آن گروه مورد علاقه ما نيز هست، دست به ابداع ترفندي مي زنيم تا به آن نوعي اهميت اقتصادي ببخشيم در ابتداي اين قرن گمان مي رفت كه پرندگان آوازخوان (گنجشك سانان) در حال نابودي باشند. پرنده شناسان با سر هم بندي شواهد سست و بي بنياد، در كوششي براي نجات آنها چنان وانمود مي كردند كه چنانچه اين پرندگان براي مهار حشرات وجود نداشته باشند،حشرات ما را خواهند خورد. شرط معتبر بودن شواهد آن بود كه اقتصادي باشند. امروزه خواندن اين درازگويي ها بسيار دردناك است. گرچه هنوز هيچ گونه اخلاقي در ارتباط با زمين به وجود نيامده اما به اين نقطه نزديك تر شده ايم كه بپذيريم كه پرندگان صرف نظر از اين كه براي ما امتياز اقتصادي داشته باشند، حق دارند كه به عنوان عضوي از جامعه زيستي به موجوديت خود ادامه دهند.
در مورد پستانداران صياد، پرندگان شكاري و ماهي خوار نيز وضع به همين منوال است. زماني بود كه زيست شناسان سعي بسيار داشتند تا نشان دهند كه اين موجودات با كشتن حيوانات ضعيف سلامت شكار را تضمين مي كنند يا در خدمت به كشاورزان مهار جمعيت جوندگان را بر عهده دارند و يا فقط از گونه هاي بي ارزش طعمه فراهم مي آورند.
يك بار ديگر شواهد مي بايستي اقتصادي باشد تا اعتبار يابد. تنها در سال هاي اخير است كه بحث مشروع تري را مي شنويم كه مي گويد صيادان طبيعي نيز جزيي از جامعه زيستي هستند و صاحبان هيچ منفعت و مصلحت ويژه اي حق ندارند به بهانه نفع واقعي يا كاذب آنها را ريشه كن كنند. متأسفانه اين ديدگاه روشن هنوز در مرحله حرف و سخن است. انهدام جانوران صياد هنوز بي وقفه در طبيعت ادامه دارد.
جنگلداران سودمدار خواستار حذف برخي گونه هاي درختان از خانواده جنگل هستند، زيرا رشد آنها بسيار كند يا ارزش مادي چوب آنها بسيار پايين است. سرو سفيد، راش، صنوبر، سرو كوهي و كاج سياه نمونه هايي از اين درختان است. در اروپا كه جنگلداري از نوع بوم شناختي پيشرفته تر است، گونه هاي درختان غيراقتصادي به عنوان اعضاي بومي جامعه جنگل به رسميت شناخته مي شود و در چارچوب اين استدلال حفاظت از آنها الزامي است. به علاوه نقش برخي از آنها مثل راش را در افزايش حاصلخيزي خاك ارزشمند مي دانند. وابستگي مشترك جنگل و گونه هاي درختان، فلوركف و فون آن امري بديهي و مسلم است.

گاه فقدان ارزش اقتصادي نه يك ويژگي گونه يا گروه گونه ها بلكه تمامي جامعه زيستي، مرداب، باتلاق، تپه شني و «كوير» از آن جمله اند. راه حل ما در اين موارد آن بوده كه حفاظت از آنها را تحت عنوان پارك، يادمان طبيعي يا پناهگاه بر عهده دولت بگذاريم. مشكل اينجاست كه اين جوامع اغلب با املاك خصوصي درهم بافته شده اند و لذا احتمالاً دولت قادر به تملك يا اداره اين قطعات پراكنده نيست.
در بعضي از اين موارد معلوم شده كه تصور اينكه اينگونه زمين هاي به اصطلاح «باير» فاقد نفع مادي باشند خطاست. اما موضوع هنگامي معلوم شده كه بخش عمده آنها از بين رفته بوده اند.
يكي از پيش زمينه هاي درك بوم شناختي زمين، داشتن آگاهي از علم بوم شناسي است و بسط اين علم به هيچ وجه با گسترش آموزش همسو نبوده است. در واقع به نظر مي رسد كه مفهوم بوم شناسي در بسياري از آموزش هاي عالي عمدتاً ناديده گرفته شده است:
درك بوم شناسي لزوماً از دروسي كه بر چسب اين علم بر آنها نهاده شده سرچشمه نمي گيرد. نام اين درس ها مي تواند جغرافيا، گياه شناسي، زراعت، تاريخ يا اقتصاد نيز باشد.
شايد انسان ها در مورد اين كه زندگي خوب از چه تشكيل شده همواره اختلاف نظر داشته باشند، اما در مورد اين كه براي بقاي دراز مدت انسان بر روي زمين چه چيز ضروري است، شايد چنين نباشد. با فرض اينكه اين آرزوي همه ما باشد، شرايط به قدر كافي روشن است. ما به حيث يك موجود زنده بايد با محيط زيست خود كنار آييم. ياد بگيريم كه با بودجه آسان گيرتري از آن چه در اختيار است بسازيم و به جاي آشفتن چرخه هاي بزرگ طبيعت، آنها كه به حركت آب، جريان انرژي و تبديل مواد مربوط است، آنها كه خود زندگي را ممكن ساخته اند، به حمايت آنها برخيزيم. دستيابي به آنچه كه حالت پايدار نام نهاده ايم بايدبه عنوان يك هدف فيزيكي مورد توجه ما باشد. كوشش در جهت رسيدن يه يك تعادل پويا و كارآ بين انسان و محيط زيست اش بايستي به خودي خود، همواره به صورت يك آرمان توصيف ناپذير، جذابيت و چالش خويش را حفظ كند. هر چه انسان در اين خانه خودماني تر و توانمندتر مي شود، تنوع بي شمار و زيبايي هاي جهان پيرامون اش، جلوه هاي بي حساب تجارب او و چالش شناخت ناشناخته ها براي او نه كاهش كه فزوني مي گيرد.مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع: منبع: بوم شناسي علم عصيانگر


بنیاد آینده‌نگری ایرانپنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۶ آوریل ۲۰۱۸

محیط زیست

+ آینده خشک‌تر و گرم‌تر برای ایران 

+ جهان در مواجه با بحران کم آبی. گاردین برگردان ملیحه درگاهی

+ جهان در مواجه با بحران کم آبی گاردین برگردان ملیحه درگاهی

+ آیا خاورمیانه تا ۵۰سال دیگر جای زندگی نیست؟ 

+ آلودگی هوا بحرانی چند جانبه فاطمه سیارپور

+ سرکار خانم معصومه ابتکار- ریاست محترم سازمان محیط زیست با تقدیم درود کوروش برارپور

+ طلوع عصر نوین زمین در پرتو انرژی های پاک محسن مرادی

+ مناظره زنده مدیرعامل بنیاد با مسئولان دو سازمان محیط زیست و جنگل ها - سوم اردیبهشت 1394 بنیاد توسعه پایدار ایران

+ در آینده حتی آب فاضلاب تصفیه شده گیرمان نمی‌آید پرویز کردوانی

+ سازگاری؛ تنها راه مقابله با بحران آب‌و‌هوا مترجم: فرناز حیدری

+ گردنکشی مقابل قانون یا به رخ‌کشیدن قدرت  نگار حسینی

+ زیانبارتر از آنچه می‌پنداریم  برنت سیلبای

+ گوزن زرد از اشک تا تهران  فرشاد اسکندری

+ دانش احیای دریاچه ارومیه را به تنهایی در کشور نداریم  عیسی کلانتری

+ رییس مرکز تحقیقات سرطان: با قاطعیت می‌گوییم آلودگی هوا عامل بروز سرطان است  

+ آلودگی هوا و ترافیک: اقتصاد یا مهندسی؟  دکتر تیمور رحمانی

+ گزارش میدانی «شرق» از آلودگی هوای اهواز  

+ سيگار كشيدن چگونه به محيط زيست آسيب مي‌رساند؟  

+ مرگ سالانه ۲هزارو۷00تهرانی در اثر آلودگی هوا  

+ رنج تهران از آلودگي بي‌پايان است 

+ آلودگي، گلوي تهراني‌ها را مي‌فشارد  

+ ده‌ها هكتار از جنگل‌هاي ارس «گلول و سراني» ويران شد 

+ آیا گیاهان ژن‌های بد را وتو می‌کنند؟  

+ میمون در فضا و مردم در گورستان فرزانه روستایی

+ اتم را شکافتیم، فضا را تسخیر کردیم، اما هوای شهرمان...  نیلفروشان، هادی

+ ژئوپارک ها، تضمین آینده زمین 

+ دی اکسیدکربن بیشتر، ابر کمتر  

+ نگاهمان را نسبت به زلزله تغییر دهیم دکتر کامبد امینی حسینی

+ ژئوپارک ها، تضمین آینده زمین  

+ محیط زیست و بلایای طبیعی  

+ بحران زیست محیطی؛ تهدیدکننده توسعه پایدار کره زمین  سمیه کریمی

+ واكنش يون‌ها با مواد آلي درون بركه در زمان زلزله باعث برانگيختن وزغ‌ها مي‌شود 

+ ميكروب‌ها به صورت طبيعي يا جهش‌يافته، براي از بين بردن آلودگي‌ها به كار مي‌روند 

+ پیامدهای ازدیاد جمعیت مترجم: هدی رودی

+ مرگ خاموش زمین  

+ مشارکت جهانی در پاکسازی کره زمین  حمیده سادات هاشمی

+ جامعه شناسی محیط زیست: ردپای اکولوژیکی  صبا ایرانی

+ حیات وحش الگویی مطمئن برای حل مشکلات فناوری  مترجم: مهریار میرنیا

+ اثرات نانو فن آوری در محیط زیست  

+ گلدان هایی که جان شما را نجات می دهند! مجله زندگی ایده آل

+ محيط زيست، اولين قرباني آغاز جنگ حميده سادات هاشمي

+ پكن، تفكيك زباله از مبدا 

+ متان مقصر اصلي انقراض دسته جمعي جانوران دوران كهن مترجم: آتنا حسن آبادي

+ پروفسور پرويز كردواني، پدر علم كوير شناسي ايران با اعلام مرگ قطعي درياچه اروميه در گفت وگو با «شرق»: توريست ها بيايند و مرگ درياچه را ببينند صدرا محقق

+ فاجعه درياچه اروميه آغاز شد - سدهايي كه غزل خداحافظي را خواندند نرگس رسولي

+ آزمونی برای آینده نگری ما دکتر مهدی زارع

+ سايه هاي خشم طبيعت يوسف حسينعلي زاده

+ حفظ اراضي ملي اراده مي خواهد مريم خباز

+ بحراني محيط زيستي محمد درويش

+ حق ما بر سلامت درياچه اروميه يوسف مولايي

+ تاثیر ورزش بر حافظه  

+ خانه های دوستدار محیط زیست از رویا تا واقعیت  مریم چهاربالش

+ محیط زیست فقط مال تو نیست  

+ جوانه‌های امید در روز زمین  مریم چهاربالش

+ در اخبار بود که : « یکصد و ده اصله از درختان چند صد سالهء باغ فین کاشان خشگ شدند!»  م.سحر

+ آب، چالش قرن ۲۱ 

+ فناوری چهار میلیارد ساله ترجمه؛ مهتاب خسروشاهی

+ سرانجام نوبت به درخت ها هم رسید  م.سحر

+ قطع درختان کهنسال گیلان به بهانه‌ی مبارزه با خرافات! محمد درویش

+ از قهرماني در جام جهاني تا كوچه‌هاي آكرا   ترجمه علي كهن‌نسب:

+ بیش از ۱۶۰ هزار هکتار از دریاچه ارومیه خشک شد  مژگان جمشیدی

+ گروه حافظان محیط زیست در صنعت کامپیوتر(Climate savers Smart Computing) آواژنگ

+ دمای زمین در ابتدای تشکیل حیات 

+ ثبت ملی دماوند؛ راهی به سوی جهانی شدن هانا کاویانی

+ اطلاعات زائد، زباله‌هاي زندگي نو! محمد درويش

+ كانون نهال آينده انديشي بردیا دوستی

+ مهندسى آب به كمك محيط زيست مى آيد عليرضا قدردوست نخچى

+ به مناسبت فرارسيدن بيستمين سالگردكنوانسيون مونترال محسن جندقى

+ درختان ایستاده می میرند ... روایت یک آزاد راه خبرساز توماج طاهباز

+ علم در خدمت محيط زيست عليرضا قدردوست نخچى

+ خطرات گرم شدن زمين وحيد ارجمند

+ ايران ۲۰۲۵ بحران كم آبى حميده احمديان

+ جراحي، بدون تيغ و خونريزي دکتر مهشيد چايچي

+ توجه به محيط زيست و بنيادگرايي؛ دو روش از انديشة ديني در قرن 21  كارل فلوگر

+ قطع غيرقانونى يك ميليون درخت محسن جندقى

+ چگونه گرمایش جهانی ممكن است به عصر یخبندان بعدی منتهی شود* تام هارتمن

+ نيروگاه هاى برقابى مولد گاز هاى گلخانه اى آينده گرمايش جهانى ترجمه: عبدالله مصطفايى

+ ايران و ۱۰ سال فرصت باقيمانده ما وهزاره سوم ليلا سعادتى

+ دشوارى هاى هواشناسى مهندس افسانه تقى پور

+ ۳ تن مونواكسيدكربن در تهران سليمان فرهاديان

+ تكنولوژى زباله سوز يا تكنولوژى هاى سازگار با محيط زيست؟ دكتر رسول همكار، دبير انجمن ويروس شناسى ايران

+ بهداشت، جهانى شدن و كشور هاى در حال توسعه دكتر نسرين چلنگر قولو -- ترجمه: دكتر عبدالحميد حسين نيا -- شرق

+ گرم تر از هميشه NewScientist.com

+ محيط زيست بحران در راه است ScienceDaily.com

+ داده های ال نينيو به کمک کشاورزان آفريقايی می آيد ريچارد بلک -- خبرنگار امور محيط زيست بی بی سی

+ اروپاى بدون دخانيات محمود فاضلى

+ با استفاده از باكترى هاى نوتركيب جلوگيرى از آلودگى محيط زيست غزاله بزرگ منش فرد

+ گزارش آژانس بين المللي انرژي از وضعيت ۳۰ سال آينده همراهي انرژي و تكنولوژي  cc

+ برنامه کاهش جمعيت 'با کمبود بودجه روبروست' بی بی سی

+ روغن آفتاب گردان نويدبخش آينده سوختی بهتر بی بی سی

+ اقتصاد سبز تكنولوژى فريبا پايروند ثابت- آزاده سيدين

+ درختاني براي آينده جان ايوانكو - ترجمه زينب همتي

+ تلاش وسيع براي نجات درياچه هاي آب شيرين نيوزيلند ترجمه: سعيد علوي نائيني

+ در پي حذف گازهاي گلخانه اي از فهرست گازهاي آلاينده از آمريكا صورت گرفت گزارش.....................

+ درختان تغيير ژن يافته تهديدي عليه جنگل ها سكينه مهتدي- كارشناس محيط زيست

+ چالش هاي محيط زيستي قرن حاضر افسانه بهرامي

+ جامعه زيستمندان جهان با محرك هاي اقتصادي قابل سنجش نيستند ترجمه: عبدالحسين وهاب زاده

+ پساب هاي صنعتي عامل آلودگي رودخانه هاي چين ترجمه: سعيد علوي نائيني

+ پارادايم هاي مديريت برتر در هزاره سوم دكتر محرم آقازاده

+ با پذيرش مفاد كامل پيمان كيوتو ترجمه: سعيد علوي نائينيinfo@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995