Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


چهره ديگر ايران در جهان

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[18 Sep 2011]   [ سعید پیوندی]

توسط سعید پیوندی (جامعه شناس)موفقيت خيره کننده فيلم جدايی نادر از سيمين در فرانسه و نمايش آن بر پرده سينمای بسياری از کشورهای اروپايی بار ديگر نام هنر هفتم ايران را بر سر زبان ها انداخته است. اين فيلم را حدود يک ميليون نفر در فرانسه ديده اند بطوريکه از آن به عنوان يکی از فيلم های موفق سال ۲۰۱۱ ياد می شود.


هر چند در سال های گذشته سينماگران ايرانی از عباس کيارستمی و جعفر پناهی تا محسن و سميرا مخملباف و يا بهمن قبادی توانسته بودند در جشنواره های سينمايی مهم بين المللی جوايز فراوانی را از آن خود کنند و نام آنها در محافل فرهنگی مطرح شود ولی هيج فيلم ساز ايرانی تا کنون نتوانسته بود در سطح عمومی و در سالن های سينما به چنين موفقيتی دست يابد.

پس از جدايی نادر از سيمين فيلم های ديگری مانند " به اميد ديدار" رسول اف و يا "اين فيلم نيست" ساخته مشترک جعفر پناهی و مجتبی ميرتهماسب هم در راه هستند.

سينمای موفق ايران در سطح بين المللی بخشی از فرهنگ مستقل ايران است که متفاوت با با فرهنگ حکومتی و رسمی در کشوری که دولت قصد نظارت و دخالت در همه عرصه های زندگی را دارد چهره ديگری از جامعه امروز را در داخل و خارج کشور به نمايش می گذارد.

دولت کنونی با سياست "مهندسی فرهنگی" خود برآن است هر روز بيش از گذشته زمينه فعاليت و حيات اين فرهنگ مستقل را محدود کند تا از ايران صدايی جز صدای هنرمندان و اهل فرهنگ "متعهد" و "مکتبی" حکومتی به گوش نرسد. فرهنگ حکومتی ناتوان از مشاهده و درک رنگ های جهان همه چيز را سياه و سفيد می بيند و خود را در خدمت يک ايدئولوژی و سياست قرار می دهد.


برای افکار عمومی در جهان اما فرهنگ مستقل ايران کشف دنيای جديدی است که در آن حرف های زيادی پيرامون انسان، آزادی و شرايط انسانی و اجتماعی برای گفتن وجود دارند. همگان در چهار قاره گيتی بيش از سه دهه است با چهره ای از ايران خو گرفته اند که با گفتمان هويتی، دورن گرا، دگر ستيزو پرخاشجو با دنيا سخن می گويد.


رسانه های جهان بيشتر از ايرانی سخن می گويند که در آن ممنوعيت ها و محدويت ها عرصه زندگی را تنگ می کنند، تبعيض عليه زنان و اقليت ها وجود دارد، ناراضيان، دگر انديشان و اهل فرهنگ و هنر زندانی می شوند، محکومان به مرگ در ملاء عام اعدام می شوند، گاه حکم سنگسار عليه اين يا آن زن به اجرا در می آيد، عليه جهان غرب خط و نشان کشيده می شود و ...


در پس گفتمان پرخاشجو و ستيزه گر دولتی و يا وقايع عبوس و هولناک و خبرهای سياسی ناگوار و منفی اما اهل فرهنگ از ايران ديگری هم برای دنيا می گويند.

آنها می توانند به زبان اين دنيا و با نشانه ها و کدهای فرهنگی حرف بزنند که برای مردمان ديگر هم قابل درک است، پيامی که به زمانه ما تعلق دارد و می تواند به آسانی از فراز مرزهای جغرافيايی به چهارگوشه جهان راهی پيدا کند و بجای نفرت، دشمنی و جدا سری راه ديالوگ، همزيستی و درک متقابل را بگشايد، ويژگی ها ايران را به دنيا بنماياند و جهانيان را به شناخت بهتر و درک واقعيت های جامعه ما فرا خواند. اگر پيام وگفتمان حکومتی را منفی و درون گرا نام گذاريم می توانيم اين زبان و فرهنگ را مثبت و برون گرا بدانيم.


نقش فرهنگی مهاجرين ايران


فرهنگ مثبت و باز ايران اما فقط از درون کشور به دنيا نمی رود. ايرانيان خارج از کشور (دياسپورای ايرانی) نيز، با وجود پراکندگی، در خلاقيت فرهنگی و توسعه و جهانی کردن فرهنگ ايران مشارکت فعال دارند. اين نقش بويژه در شرايط ويژه کنونی و نظام گسيختگی فرهنگی داخل ايران از اهميت بيشتری برخوردار شده است.

امروز بيش از هر زمان ديگر جدا کردن دياسپورا (مهاجرين خارج از کشور) با ساکنان سرزمين مادری امری دشوار است. با آنکه به خاطر شرايط ايران رابطه مهاجرين نسل دوم و نسل های بعدی با کشور گاه به ناچار شکلی مجازی و نمادين به خود می گيرد ولی با اين همه ايران و فرهنگ آن در روند هويت پذيری مهاجر ايرانی تبار حضوری فعال دارند. در پی سردرگمی ها و بيگانگی گروه های نخست مهاجر پس از ۱۳۵۷، نسل دوم و يا ساير ايرانيانی که به سفيران فرهنگی ايران تبديل شده اند امروز بخشی از هويت جهانی شده جامعه ايران را هم تشکيل می دهند.

مرجان ساتراپی، گلشيفته فراهانی، آذر نفيسی و بسياری ديگر از جمله بخاطر ايرانی بودن و درباره ايران گفتن و نوشتن و آفريدن به شهرت جهانی دست يافته اند.


جهانی شدن فرهنگ ايران


حضور فرهنگ ايرانی در فضای امروز جهان با وجود سهم هنوز ناچيز آن مشارکت مهمی است در زمانه ای که زوال فرهنگ رسمی و حکومتی در جمهوری اسلامی ما را بشدت در برابر فرهنگ های ديگر آسيب پذير کرده و به حاشيه رانده است. سال هاست در ايران به نام مبارزه با تهاجم فرهنگی تلاش شده راه "نفوذ" آنچه که فرهنگ غربی نام گرفته سد گردد و با "مهندسی فرهنگی" پيام حکومتی شسته و رفته تک صدايی و کليشه ای به خورد مردم داده شود. اما آنچه از طريق رسانه های دولتی به مردم عرضه می شود تا به آن اندازه غير جذاب و گاه بی مايه است که بسياری از مردم بيش از پيش به سوی فرهنگ ديگر کشورها کشانده می شوند.


اکنون سال هاست که فيلم و موسيقی و ديگر آثار فرهنگی خارجی بطور گسترده ولی زيرزمينی به ايران راه پيدا می کنند. بدين گونه است که فيلم هايی که در هيج سينمايی و يا در تلويزيون نشان داده نشده اند را ميليون ها نفر ديده اند. همين روايت درباره موسيقی و تا حدودی ادبيات هم صدق می کند. شايد کمتر کشوری در دنيا بتوان يافت که در آن مردم با چنين ولعی به سراغ رسانه های خارجی بروند و به فرهنگ رسمی خود پشت کنند.

جامعه در حقيقت به ميدان نبرد ميان فرهنگ رسمی حکومتی با فرهنگ های ديگر تبديل شده است. مردم ما سه دهه است با اين جنگ فرهنگی فرسايشی زندگی می کنند، جنگی که فرهنگ و جامعه ما بهای سنگينی برای آن پرداخته و می پردازند.


اگر اين گونه نبود و در ايران سانسور و نظارت انحصاری حکومت وممنوعيت ها اين بلا را بر سر فرهنگ ما نياورده بودند چه بسا جايگاه فرهنگی ما در دنيای امروزی هم به گونه ديگر بود. در حقيقت مبارزه فرهنگی با غرب و غرب ستيزی فرهنگی در عصر جهانی شدن بيش از آنکه در عمل در خدمت هويت فرهنگی ما باشد به سقوط و نظام گسيختگی فرهنگی ايران منجر شده است.

اگر همين تلاش های و مقاومت های فرهنگی و يا فرهنگ مستقل ايران و يا کار فرهنگی دياسپورای ايرانی نبود فرهنگ ما چيز زيادی برای عرضه به دنيا نداشت و می بايست به مصرف کننده خودباخته آثار فرهنگی ديگر کشورها تبديل شود.


برای ماندن و زندگی کردن در دنيای فرهنگی امروز جهان و به حاشيه رانده نشدن در فرهنگ جهانی بايد در اين رقابت بزرگ فرهنگی در بعد دنيا شرکت کنيم.

تجربه های معاصر در رشته های مختلف از سينما و تاتر گرفته تا ادبيات و موسيقی و نقاشی و ديگر شاخه های هنری و فرهنگی نشان می دهند که کسانی که بار سنگين فرهنگ مستقل و غير دولتی ايران را بدوش می کشند توانايی خلق آثاری را برای جهان بدون مرز امروز دارند، می توانند به زبان اين دنيا و برای انسان های آن سخن گويند، فرزند زمانه خود باشند و با رويکردی مشارکتی به بخشی از فرهنگ جهان تبديل شوند. اين سرمايه فرهنگی اميد اصلی ايران برای بقای فرهنگی در دنيای پر رقابت امروز است.

استقبال از فرهنگ مستقل ايران در جهان راه را برای مشروعيت بيشتر و توسعه آن می گشايد. اين فرهنگ نه تنها از ايرانی ديگر فرای حکومت و فرهنگ پرخاشجو، بسته و دورن گرای آن با دنيا سخن می گويد که از طريق ديالوگ با دنيای امروز و مشارکت در گسترش آن در تغيير جامعه ايران هم شرکت می کند.مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع:


بنیاد آینده‌نگری ایراندوشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۳ آوریل ۲۰۱۸

ستون آزاد

+ روشنفکران و شبکه‌های مجازی در گفت‌وگو با دکتر سروش دباغ؛ دیگر طبقه روشنفکر نداریم 

+ خط کشی رقبای قدرت فرهاد یزدی

+ مطهری: محمدعلی نجفی را در خواب و با بی‌احترامی بازداشت کرده بودند 

+ قدرت نمائی داخلی فرهادی یزدی

+ حق آب و گل، از آتن دیروز تا تهران امروز 

+ بخاطر خودتان هم که شده. فرهاد یزدی

+ تحولات ترسناک در نخستین هفته سال 1397 فرهاد یزدی

+ چراییِ شکست لیبرالیسم محمد مرادی

+ اسفند زبان و توسعه دکتر محسن رنانی

+ سال 1397: آغاذی ترسناک برای ایران فرهاد یزدی

+ سلامت همه آفاق در سلامت توست دکتر محسن رنانی

+ افسانه‌ پیل و پراید دکتر محسن رنانی

+ احزاب سیاسی، تک بعدی یا چند بعدی ! فریده محمدی سرپیری

+ ناهنجاری علمی و ضعف علوم انسانی سارا خیشه

+ نظام اسلامی و ایران بر لبه پرتگاه فرهاد یزدی

+ یاد و نام مصدق را گرامی میداریم روابط عمومی جبهه ملی ایران تهران - ایران

+ بالاترین خیانت به ملت  فرهاد یزدی

+ مسیر آشتی محسن رنانی

+ پيرو تفكرى دربارۀ وقايع اخير ايران جمشيد قراجه داغى

+ حد بردباری ملت فرهاد یزدی

+ آیا زبان آن طور که امروزه آن را می شناسیم، هنوز برای عصر دیجیتال مناسب است؟ 

+ چارک‌های توسعه محسن رنانی

+ نامه سرگشاده یک کنشگرمدنی به احمد توکلی - عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: تنها در عربستان، عراق و اسرائیل به دنبال دزدها، مفسدان و دشمنان ایران نگردیم! کوروش برارپور

+ سردرگمی رژیم فرهاد یزدی

+ اقتصاد ایران اسیرآنارشیسم سیاستگذاری دکتر محسن رنانی

+ واکنش یک کنشگر مدنی به عذرخواهی محمدرضا عارف(نماینده مردم تهران در مجلس) از مردم ایران! کوروش برارپور

+ آینده چراغ راه گذشته دکتر شیرزاد کلهری

+ قدیانی: اصلاح‌طلبان بیش از این با خامنه‌ای مصالحه نکنند 

+ عشق و فلسفه در گفت‌وگو با موسی اكرمی 

+ آیا نظام وارد فاز فروپاشی شده است ؟ رضا علوی

+ کنشگر مرزی و ظرفیت‌هایش برای تغییر بهمن احمدی‌امویی

+ نظام¬های سیاسی بیمار طی چه فرایندی به بن بست¬های استراتژیک، اضمحلال، فروپاشی و نابودی می رسند؟ کوروش برارپور

+ کروبی، وضعیت امروز ایران را نتیجه مستقیم سیاست‌های خامنه‌ای دانست 

+ دوره ی تکرارِ اعتراضات مدنی و آشوب های خیابانی در ایران و زمان دو برابر شدنِ آنها از لحظه ی فراجهش ناگهانی تا جهش کامل شان چقدر است؟‎ کوروش برارپور

+ مواجهه ایرانی‌ها با غرب چگونه باید باشد؟ باید از فرق سر تا نوک پا غربی شویم؟ امیر سلطان‌زاده

+ نخبگان یا مردم؛ محور توسعه کدام است؟ 

+ ده‌ها وکیل خواستار پذیرش پرونده بازداشتی‌های اخیر در ایران شدند 

+ صادقی: یکی از کسانی که در زندان فوت کرد، از خوراندن قرص به زندانیان خبر داده بود 

+ بیانیه‌ی جمعی از نویسندگان، شاعران و هنرمندا ن ایرانی در سوئد 

+ نجفی، قالیباف را به استفاده از بودجه شهرداری تهران در انتخابات ریاست جمهوری متهم کرد 

+ تفكرى در باره وقايع اخير ايران جمشيد قراجه داغى

+ سکوت موقت فرهاد یزدی

+ فرهادی و هدیه تهرانی؛ اعتراض‌های سراسری و پرسش‌ها و پاسخ‌ها 

+ پاسپورت آلمانی در صدر رده بندی جهانی 

+ چرا ناآرامی‌های اخیر ایران به یک جنبش همگانی منجر نشد؟ شهیر شهید ثالث

+ جنگ دولت با زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی سعید پیوندی

+ «مردم نگران کهریزک دیگری هستند» 

+ دعوت اتحادیه اروپا از ظریف برای گفت‌وگو در مورد «برجام» در روز پنج‌شنبه 

+ یک نماینده ارشد پارلمان آلمان «شکایتی رسمی» علیه هاشمی شاهرودی ارائه کرده است 

+ تایید خبر مرگ یکی از بازداشت‌شدگان در اوین؛‌ صادقی نسبت به وقوع «کهریزک دوم»‌ هشدار داد 

+ نگرانی یک عضو شورای شهر تهران از تکرار حوادث کهریزک 

+ گزارشی از تظاهرات همبستگی با مبارزات مردم ایران در استکهلم 

+ اگر به فساد هم‌اندازه حجاب حساس بودیم، اوضاع‌مان بهتر ‌می‌شد 

+ یادداشتی از محسن مخملباف: براى جوانى كه در خيابان با مردم سخن گفت محسن مخملباففیلمساز

+ نگاه تاجیکان به تحولات ایران BBC

+ آخوندهای درباری مواجب بگیر: مقدس یا نابود کننده اسلام؟ اکبر گنجی

+ ادامه بازداشت دانشجویان در ایران 

+ پرده آخر فرهاد یزدی

+ شلیک به ساختمان فرمانداری لنجان اصفهان 

+ اصلاح‌طلبان ایران در مورد اعتراض‌ها چه می‌گویند 

+ نسرین ستوده حقوقدانان و روشنفکران ایران را به حمایت از مطالبات مردم فراخواند 

+ پیشنهاد جعفر پناهی:‌ رفراندوم یا تظاهرات آزاد 

+ فراخون ملی برای شرکت در تظاهرات بزرگ ایرانیان ساکن بلژیک 

+ بیانیه همبستگی سوریه با قیام ملت¬های ایران 

+ اعلام پشتیبانی همبستگی جمهوری خواهان از مبارزات مردم ایران 

+ مناسبات سردار سپه و روحانیت  رضا علوی

+ مردم به روشنی می گویند جمهوری اسلامی نمی خواهند مهرداد درویش پور

+ ویژه گی ها و تفاوت ها  رضا علوی

+ مقاله ای از خانم دکتر شاهین/تهران 

+ نجات ایران فرهاد یزدی

+ مات شدن نظام اسلامی فرهاد یزدی

+ ورشکستگی بازار ایدئولوژیک (2)  فرانسیس ساندرز

+ سرگردان در راهروهای ارشاد 

+ تاک و تاک نشان فرهاد یزدی

+ چهره دوگانه اکتبر 

+ نزاع بر سر هیچ! عارف دانیالی

+ بالاتر از خطر  فرهاد یزدی

+ در عربستان چه می گذرد ؟ دکتر رضا علوی

+ امنیت در عصر جنگ افزار کشتار جمعی - قسمت دوم فرهاد یزدی

+ امنیت در عصر جنگ افزار کشتار جمعی - قسمت نخست فرهاد یزدی

+ گذر پر مخاطره فرهاد یزدی

+ جاسوسی در نظام اسلامی فرهاد یزدی

+ فوریت مساله افغانستان فرهاد یزدی

+ مرزهای نوین، در حال شکل گیری. فرهاد یزدی

+ خودمان را گول نزنیم ما ملت بزرگی نیستیم رضارخشان

+ امیدهای آینده فرهاد یزدی

+ پرویز شفا استاد سینما از دنیای ما رفت 

+ افعانستان: روزنه امید؟ فرهاد یزدی

+ بازیگر جدید سیاست خارجی ایران فرهاد یزدی

+ آینده‌نگری در برنامه‌ریزی شهری میانه دکتر علی تقی‌پور

+ کابینه دوم روحانی فرهاد یزدی

+ صادق خلخالی به روایت دخترش 

+ مریم میرزاخانی و مهدی علوی شوشتری حسین باقرزاده

+ از ژن برتر تا بابای بند باز رضارخشان

+ پرنسیب سیاسی را از احمدی نژاد باید آموخت رضارخشان

+ آیا جنگ بین ایران و عربستان - یک بلوف سیاسی از سوی امریکا نیست؟ م - ر ایران

+ راه ملت فرهاد یزدی

+ هیچ دلیلی برای خوش بینی به آینده خاورمیانه نیست / جنگ بزرگ بعدی در راه است 

+ ما و تمدن‌زدایی جهانبگلو

+ برای آناهیتا دختر مریم دکتر محسن طاهری دمنهinfo@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995