Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


اقتدار گرائی ایرانی در عهد قاجار

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[12 Jul 2012]   [ ]

اخیراً کتابی با عنوان "اقتدار گرائی ایرانی در عهد قاجار" با قلم استاد علوم سیاسی دکتر محمود سریع القلم به بازار نشر عرضه شده است.
آنچه که مرا بیش از موضوع و متن کتاب تحت تاثیر قرار داد، صفحه "تقدیم" است که نویسنده در ابتدای کتاب خود آورده و از دیدگاه من، در نوع  خود کم نظیر است :


تقدیم به ایرانیان زیر ده سال، که در آینده


برای کسب ثروت، به نهاد دولت نزدیک نخواهند شد!


برای افزایش قدرت کشور، ثروت تولید خواهند کرد؛  ظرفیت نقدپذیری و اصلاح تدریجی را در خود پدید خواهند آورد


از فرهنگ واکنش های سریع به خویشتن داری، ارتقاء فرهنگی پیدا خواهند کرد


از فرهنگ شفاهی و غیر دقیق به فرهنگ مسئولانه مکتوب، انتقال تمدنی پیدا خواهند نمود


از رفتارها و کارهای کوتاه مدت به گستره دراز مدت، رشد فکری پیدا خواهند کرد


تضعیف، تخریب و انتقام را از فرهنگ سیاسی خود حذف خواهند نمود


به رشد فکری و استقلال فکری از طریق مطالعه حداقل دو ساعت در روز روی خواهند آورد


برای ایرانیان دیگر از رانندگی گرفته تا کسب قدرت، حقوق قائل خواهند شد


از رشد و موفقیت دیگران به طور واقعی خوشحال شده و درس خواهند آموخت


غرور بی جا، حسادت و ناجوانمردی را به سکوت، احترام و گذشت تبدیل خواهند کرد


 دروغ گوئی و وارونه جلوه دادن واقعیت ها را از نظام معاشرتی خود با دیگران حذف خواهند نمود


برای کسب قدرت،به اصل رقابت و فرصت برای دیگران اعتقاد خواهند داشت


و پس از رسیدن به قدرت، فقط دوره محدودی، صرفاً برای تحقق کارهای بزرگ، در قدرت خواهند ماند.این کتاب ۲۳۵ صفحه ای  در نشرفرزان روز و در شمارگان ۳۳۰۰ نسخه و به قیمت ۷۵۰۰ تومان منتشر شده است


انتشار اين مطالب شايد بتواند به اندازه ذره اي ناچيز در ترويج گزينه هاي مثبت رفتار عمومي و فرهنگ سازي موثر باشد.برای آنانی که دغدغه ایران فردا را دارند بفرستید در دنيا هيچ چيزي به اندازه آموختن براي ساختن يك زندگي انساني اهميت ندارد و اين آموزش از هر قوم و مليتي ميتواند باشد.

 

-----------------------------

اقتدار گرائی ایرانی در عهد قاجاراین روز ها کتاب مختصر اما پرمایه استاد ارجمندم اقای دکتر محمود سریع القلم با عنوان "اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار " را مطالعه می کنم . در میان انبوه مقالات و مجلات و کتابها و ای میلهایی که روزانه باید خواند و گاه در میان آنها مطالبی را نوشت این کتاب به جهت محتوای مهم و قلم رسا و جذاب اقای دکتر سریع القلم جایگاه ویژه ای دارد . این کتاب روایت فرهنگ سیاسی اقتدارگرا در ایران است که ریشه ای تاریخی داشته و در دو سطح جامعه و دولت به آشکاری دیده می شود و البته پیامدهای شومی در مسیر پیشرفت و توسعه ایران داشته و دارد.وقتی سطر های این کتاب را می خواندم یاد یادداشت معروف مرحوم شریعتی افتادم با عنوان " یک و هزاران صفر جلوی ان " منظور شریعتی این بود که اگر یک در ابتدای صفر ها نباشد صفرها ارزشی ندارند. در نظام اقتدار گرا نیز گویی همه طفیلی وجود پادشاه یا سلطان هستند و تلاش برای همسویی و همراهی و همشکلی با او و تبعیت از خواسته ها ی او اغاز انحطاط اجتماعی است که تفاوت هارا از بین می برد و شخصیتها را در ذیل وجود سلطان لگد مال می کند. نویسنده در صفحه ۴۲ و۴۱ این کتاب می نویسد: اقتدا گرایی به واسطه ماهیتی که دارد تفکر انتقادی را از انسان ها سلب می کند... نظام اقتدار گرا بطور ناخود اگاه ادمیان را اموزش می دهد تا فقط تایید کنند و انچه موجود است را تشویق و حتی توجیه کنند..اقتدارگرایی با هر نوع نواوری فکری و فلسفی و روشی و پارادایمیک مخالفت می ورزد..


نویسنده در شرح ویژگیهای جامعه اقتدار گرا و پیامدهای شوم آن به نکته بسیار جالبی اشاره می کند انجا که اتمیزه یا ذره ذره شدن جامعه را نیز از منظر اقتدارگرایی تحلیل می نماید و می نویسد:هنگامی که نظرات و منافع یک نفر یعنی شخص شاه ملاک و منطق مدیریت یک کشور و جامعه قرار می گیرد فکر و اندیشه و تفکر استدلالی انسان های دیگر ارزش خود را ازدست می دهد زیرا که افراد بنا به مصلحت و منافع خویش نهایت سعی خود را می کنند تا از کانون ، زاویه نگیرند به همین دلیل در نظام های اقتدار گرا در ظاهر جامعه ای و دولتی وجود دارد وزارتخانه هایی کار می کنند ولی در باطن همه تنها هستند و کسی با دیگری رابطه عمیقی برقرار نمی کند چون نگران است با ایجاد روابط عمیق تفاوت های او اشکار شود و منافع و مصالح او را به خطر اندازد...


نویسنده در بخش دیگری ازکتاب از سقوط اخلاقی جامعه اقتدار گرا سخن گفته و می نویسد:جایی که مزاج و سلیقه و خواسته ها و منافع فرد مطرح باشد و نه یک سیستم قاعده مند اخلاق سقوط کرده و بی معنا می شود.


دکتر سریع القلم در این کتاب از وابستگی اقتصادی عامه مردم به حکومت ، سازماندهی سیاسی و اجتماعی مبتنی بر تبعیت ، سلیقه گرایی به جای قانون و قاعده مندی ،اولویت منافع فردی بر منافع عمومی و ملی ، ذره ذره شدن جامعه ، رشد تملق ، توقف رقابت ، فقدان نقد و تحلیل های واقع بینانه ، فقدان فرهنگ مناظره ، رشد جامعه ای بی اخلاق ، حذف رقبا و منتقدین و راندن ّانها به خارج از کشور و جلوگیری از شکل گیری تشکل های اجتماعی و سیاسی بعنوان سرفصل های اصلی پیامدهای اقتدار گرایی نام برده و در باره هریک بحث های تفصیلی نموده است .


دکتر سریع القلم در این کتاب ۲۳۵ صفحه ای که در ۵ فصل ساماندهی شده است در فصل دوم از منظر تاریخی و جامعه شناختی سقوط زندیه و ظهور قاجاریه را بررسی کرده و در فصل سوم با هدف بررسی مشکلات سیستم سازی در ایران ، تداوم نظام اقتدار گرا را در دوره قاجار و صدارت ۷ پادشاه این سلسله بررسی نموده است. .فصل چهارم این کتاب با بررسی مقایسه ای ، شیوه های خروج از اقتدارگرایی را پیش روی خواننده قرار داده است البته همراه با طرح پرسشهای مهم و اساسی که خواننده را به فکر فرو می برد .


کتاب اقتدار گرایی ایرانی در عهد قاجار در نشرفرزان روز و در شمارگان ۳۳۰۰ نسخه و به قیمت ۷۵۰۰ تومان منتشر شده است . علاقمندان به مباحث تاریخی ، مسائل ایران ، توسعه ، علوم سیاسی و جامعه شناسی مخاطبان اصلی تازه ترین کتاب استاد دانشگاه شهبد بهشتی هستند . در انتها خالی از لطف نیست به این نکته ظریف اشاره شود که دکتر سریع القلم این کتاب را به ایرانیان زیر ده سالی تقدیم کرده که در اینده برای کسب ثروت به نهاد دولت نزدیک نخواهند شد و تضعیف و تخریب و انتقام را از فرهنگ سیاسی خود حذف خواهند نمود و پس از رسیدن به قدرت فقط دوره محدودی صرفا برای تحقق کارهای بزرگ در قدرت خواهند ماند.


مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع:


بنیاد آینده‌نگری ایرانچهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۵ آوریل ۲۰۱۸

معرفی کتب و نشریات آینده‌نگری به زبان فارسی

+ کتاب «پزشکی فرا دقیق آینده» تازه‌ترین اثر دانشمند بوشهری 

+ کتاب «آینده تکنولوژی»  دانیل بل

+ آینده: یک معرفی بسیار کوتاه. 

+ در جست‌وجوی یحیی خاطرات حسین مولا - منتشر شد حسین مولا

+ آینده: تمام آنچه اهمیت دارد محسن طاهری دمنه

+ کتاب قانون اساسی زمینشهر منتشر شد اکرمی موسی

+  

+ جامعه ­شناسیِ نظمِ جهانیِ انسان­ستیز ژان تسیگلر (زیگلر)

+ شماره 42 و 43 فصلنامه باران منتشر شد مسعود مافان

+ تفکر سیستمی – مدیریت پیچیدگی و آشفتگی، پلاتفرمی برای طراحی و معماری نظامهاى سازمانى جمشید قراجه داغی

+ نوآوری باز. سید کامران باقری

+ بازآفرینی سازمان – طرحی برای سازمان‌های سده بیست و یکم  راسل.ال - اپکاف

+ بررسی کتاب افسوس برای نرگس های افغانستان- از زنان افغانستان تا زنان ایران 

+ کتاب آینده پژوهی در کار و کسب منتشر شد 

+ مرزهای نو در ارتباطات بین‌الملل مهدی ستمی

+ توفان آینده همه را با خود خواهد برد 

+ سرمایه در قرن بیست و یکم محسن رنانی

+ جامعه اطلاعاتی به مثابه جامعه پسا صنعتی 

+ خلاصه ای از کتابهای آینده پژوهی 

+ هنر ساختن آینده ی کار لیندا گراتن

+ خبر و روزنامه‌نگاری در عصر دیجیتال ویراسته استوارت آلن

+ در مراسم رونمايي از ترجمه فارسي «سرمايه در قرن 21» چه گذشت 

+ سرمایه در قرن 21 ترجمه شد 

+ ترجمه‌ی کتاب سرمایه در قرن بیست‌ویکم؛ ترجمه ایی غیردقیق و کاملاً ناویراسته 

+ سرمایه در قرن بیست و یکم  توماس پیکتی

+ تعلیم و تربیت و دموکراسی در قرن بیست و یکم 

+ عصر فرهنگ فناورانه؛ از جامعه اطلاعاتی تا زندگی مجازی فرانک وبستر – کوین رابینز

+ فلسفه و آینده‌نگری  دکتر رضا داوری اردکانی

+ آینده شهری قرن 21: دستور کار جهانی برای شهرهای قرن بیست‌و‌یکم  

+ جهانی‌شدن و شهر  

+ نظریه‌های جامعه اطلاعات/// فرانک وبستر  

+ هنر ساختن آینده‌ی کار لیندا گراتن-- ترجمه: مسعود بینش ، سیما مهذب

+ آینده‌پژوهی و انرژی  

+ بالندگی فردی و سازمانی مسعود بينش

+ مدیری که تجربه‌هایش را به اشتراک می‌گذارد / دو کتاب تازه حسین انتظامی در فرهنگستان هنر نقد شد  

+ آينده شهري قرن 21: برنامه جهاني براي شهرهاي قرن بيست و يكم 

+ معرفی کتاب قدرت اطلاعات، تأثیر اطلاعات بر نظریۀ توسعه هومن ابوترابی

+ "نوآوری باز خدماتی" سيد کامران باقری

+ پيش‌بيني 100 سال آينده به قلم فریدمن 

+ «صد سال آینده، پیش بینی قرن بیست‌ و یکم» نقد می‌شود 

+ «اقتصاد ایران در تنگنای توسعه» منتشر شد  

+ اقتدار گرائی ایرانی در عهد قاجار 

+ نود ‌و سومين شمارة فصلنامة نگاه‌نو منتشر شد 

+ کتاب «ایران، جامعه کوتاه‌مدت»؛ روایتی تازه از توسعه‌نیافتگی در ایران مهرداد قاسمفر

+ آمایش سر زمین دکتر مهندس محمد پولاددژ

+ زندگی را آسان بگیرید  ریچارد کارلسون

+ فناوری نوآوری و راندمان در عصر اطلاعات  مانا سرايي

+ آینده‌نگاری فنّاوری دريا در ايران ۱۴۰۴  امير ناظمي، روح الله قديري

+ شماره ی جدید «نگاه نو» ویژه ی اصغر فرهادی 

+ فرشتگان بهتر در طبیعت ما استیون پینکر

+ تئوری اوربیتالهای مولکول شیرزاد کلهری

+ معرفی و نقد جلد دوم کتاب: عصر اطلاعات؛ اقتصاد، جامعه و فرهنگ [1] محمد خلجی

+ دموكراسي، ترجيح فرادستان جامعه است 

+ عبور از طوفان 

+ نگاهی راهبردی به دوران سبز حسن مکارمی

+ مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها منتشر شد  ترجمه محمدرضا سرکار آرانی و مریم داداش‌زاده

+ شماره 30 و 31 فصلنامه‌ی باران منتشر شده 

+ کتاب فراسوی رشد اقتصادی: پیش درآمدی بر توسعه پایدار   ترجمه دکتر محمد رضا سرکار آرانی و دکتر عباس معدندار آرانی

+ آینده‌نگری و ارزیابی رقبای منطقه و پیشگامان جهانی در حوزه علم و فناوری  

+ کتاب "تفکر سیستمی – مدیریت پیچیدگی و آشفتگی، پلاتفرمی برای طراحی و معماری نظامهاى سازمانى" جمشید قراجه داغی

+ ثروت انقلابي 

+ شماره تازه باران و نمایشنامه‌ای از رضا دانشور  فصلنامه باران

+ اولین گرامر مدرن فارسی به زبان سوئدی منتشر شد اشک داهلن،

+ نگاه‌نو شماره‌ي‌88 منتشر شد 

+ هنر برنامه ریزی کوانتومی پيتر شوارتز

+ کتاب فرهنگ آموزش و یادگیری منتشر شد دکتر محمدرضا سرکار آرانی

+ کتاب فرهنگ آموزش و یادگیری منتشر شد دکتر محمدرضا سرکار آرانی

+ دموکراسی واقتصاد علی میرزائی

+ بیست‌وششمین و بیست‌وهفتمین شماره‌ی فصلنامه‌ی «باران» در سوئد منتشر شد. 

+ پرورش توانايي‌هاي رهبري آرتور بل، ديل اسميت

+ روش‌شناسي آينده‌نگاري ترجمه: دكتر سعيد خزائي

+ کتاب مدیریت روابط عمومی الکترونیکی منتشر شد فرنود حسني

+ آينده بي‌نهايت: كلان روندهايي كه جهان را در 5، 10 و 20 سال آينده بازآفريني مي‌كنند سید علیرضا حجازی

+ سازمان تيم محور: راهنماي عملي براي تحول سازماني  مايكل- اٍ- وست و لين ماركي ويكز

+ بنگاههاي برتر جهاني  مسعود بينش

+ فرهنگ لغات و اصطلاحات آينـده فيث پاپ كورن و آدام هنف

+ مرجع كامل سوالات تستي مديريت توليد و عمليات دكتر حسن فارسيجاني

+ استراتژي كلاس جهاني در مديريت كيفيت بازرسي سيد محمد باقري زاده

+ 6 جهان آينده، 6 ارتش آينده ترجمه: مسعود منزوي

+ مدار بسته ی استبداد علی طایفی

+ سناریونگاری: برنده جایزه کتاب فصل عزیز علیزاده، وحید وحیدی مطلق، امیر ناظمی

+ بولتن فدراسیون جهانی آینده پژوهی  World Futures Studies Federation

+ راهنماي گام‌به‌گام آينده‌پژوهي راهبردي دكتر سعيد خزائي و عبدالرحيم پدرام

+ انسان و فرهنگ ماكس فوكس

+ کتاب مدیریت بانکداری الکترونیکی منتشر شد مهندس فرنود حسنی, سهیلا سلطانی, فرشته ضرابیه

+ کتاب اصول روزنامه‌نگاری " The Elements of Journalis " بیل کوواچ [1] و تام روزن استیل [2]

+ خلاصه و بررسی کتاب: اطلاعات و ارتباطات جهانی، مرزهای نو در روابط بین الملل محمد سروی

+ بازآفرینی دولت در عصر اطلاعات  ریچارد هیکس

+ نگاهي اجمالي به آينده‌پژوهي و مديريت آينده پرو ميچيچ

+ سناریونگاری یابرنامه ریزی برپایه سناریوها علیزاده _ وحیدی مطلق _ ناظمی

+ مروري بر چهار روش آينده پژوهي دكتر سعيد خزائي

+ پويايي¬شناسي كسب و كار(تفكر سيستمي و مدلسازي براي جهاني پيچيده) 

+ طراحي اشياي آينده: مرجع طراحي هر روزه اشيا  

+ راهنماي سناريونويسي: تدوين راهبردهايي براي دوران ناپايداري  يان ويلسون و بيل رالستون

+ آفرينش آينده‌ها: سناريو، ابزار مديريت راهبردي ميشل گوده، ژوزف اف.كوتز، آدام گربر، كاترين رادفورد

+ مگادایم ها - الزام راهبردی، آینده سازمان ها علی مبینی دهکردی

+ راهنماي گام به گام آينده‌پژوهي راهبردي  دكتر سعيد خزائي، عبدالرحيم پدرام

+ انديشه آينده‌گراي معاصر: تخيل علمي، آينده‌پژوهي، نظريه‌ها و چشم‌اندازهاي آينده در سده‌ اخير توماس لومباردو

+ آينده‌پردازي، اکتشاف آينده: اثر ماندگار كورنيش عبدالرحيم پدرام

+ هنر استراتژيست ويليام ا.كوهنinfo@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995