Welcome To Future

Tomorow is built today


جامعه ­شناسیِ نظمِ جهانیِ انسان­ستیز

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[09 Oct 2016]   [ ژان تسیگلر (زیگلر)]