Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


انواع سازمانها Organization Types از دیدگاه برنامه ریزی هدف ها و وسیله ها

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[16 Jan 2018]   [ راسل ایکا ف]

 


برگرفته از کتاب - Creating the Coporate Future: Plan or be Planned for نویسنده : راسل ایکا ف  

واضح است که سیستمهای اجتماعی- فرهنگی (جوامع، مؤسسات و سازمانها، از جمله شرکتها) باید توسعۀ صاحبان منافع، بویژه اعضای خود را تسهیل نمایند. اگر این بحث را بپذیریم، آنگاه کسانی که در این سیستمها مدیریت یا حاکمیت اعمال میکنند، مسئولیت خواهند داشت اطمینان حاصل کنند که این وظیفه با کارآیی و اثربخشی به انجام میرسد.

روابط میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان و میان مدیران و کارکنان موضوعی سیاسی است. سیاست خود موضوع قدرت است؛ چه کسی برچه کسی کنترل دارد. انسانها، بعنوان حیوانات سیاسی باید در فعالیت سیاسی شرکت کنند. حتی اگر این فعالیت مستلزم دست برداشتن ازعلائق سیاسی باشد. چون چنین عدم تعلقی بر رفاه صاحبان منافع سیستم اجتماعی تأثیر دارد، به اِشکال میتوان آنرا فعالیتی غیرسیاسی، یا فراتر یا آنسوی سیاست تلقی کرد. برای مثال خودداری از رأی دادن در یک دموکراسی، خود یک ابزار سیاسی پر قدرت است. با وجود این، دراینجا مقصود من واداری به چنین رفتار و یا حتی درگیری مستقیم سیاسی نیست؛ بلکه منظور فلسفه سیاسی مؤسسات و سازمانها، بویژه شرکتهاست. ارتباط میان فلسفه سیاسی و سیاست، درست مثل ارتباط طرح داستان یک درام و دیالوگ آنست. این دو جزء ازهم جدایند، لیکن ارتباط متقابل شدیدی دارند. موضعی که یک دولت یا مدیریت درارتباط با قدرت اتخاذ میکند، که احتمالا" برعکس موضعی است که اعلام میکند، را میتوان درراستای دومقیاس مربوط به هـدفها (Ends) و وسیله ها  (Means)مشخص کرد. یکی ازآنها دراین باره است که چه کسی هـدفهای یک سیستم اجتماعی- فرهنگی را انتخاب میکند، و دیگری مربوط به اینستکه چه کسی وسایل مورد استفادۀ آن را انتخاب میکند. در اینجا منظور از وسیله ها راههای رسیدن به هدفهاست که شامل استراتژی ها و تاکتیک ها میباشد.در یک انتهای مقیاس انتخاب هدفها، هدفهائی را که سیستم اجتماعی باید دنبال کند یک نفر انتخاب میکند. این کرانه را میتوان دیکتاتوری هدف ها (Ends Autocracy) نامید. در کرانۀ دیگر همۀ کسانی که منافعی در سیستم دارند، در انتخاب هدف های سیستم دخالت دارند. به این کرانه دموکراسی هدف ها (Ends Democracy) میتوان گفت. در میان این دو کرانه، تعدادی موقعیتهای متوسط وجود دارد. برای مثال، انتخاب هدفها توسط گروه کوچکی – گروه مدیریت یا هیأت مدیره – که اعضای آنها توسط کارکنان انتخاب نشده اند. نزدیک به کرانه دیگر حالتی است که در آن یک گروهِ انتخاب شده، مثل کنگره یا پارلمان، برای همه به انتخاب دست میزند!مقیاس مشابهی نیز میتوان برای انتخاب وسیله ها ساخت. کرانه های آن عبارتند از دیکتاتوری وسیله ها و دموکراسی وسیله ها سیستم های اجتماعی- فرهنگی،از جمله شرکتها را میتوان بر اساس جایگاهشان در فضای تعریف شده توسط این دو مقیاس مشخص نمود (رجوع کنید به شکل زیر). جایگاه آنها در این فضا، فلسفۀ سیاسی آنها را تعریف میکند. به چهار گوشۀ این فضا توجه کنید. 

 در سیستم های اجتماعیِ- فرهنگیِ دیکتاتوری هدفها – دیکتاتوری وسیله ها، قدرت اتخاذ تصمیماتی که بر همۀ اعضای سیستم اثر میگذارد در دست یک نفر است. مثال آن جامعه ایست که توسط یک دیکتاتور یا پادشاه خودکامه حکومت میشود. البته قدرت مطلق ممکنست بجای یکنفر در یک گروه کوچک متمرکز شود، مثل یک حکومت نظامی.بسیاری از جوامع، زندانها، سازمانهای نظامی، کلیساها و شرکت ها به این شکل سازمان داده شده اند. سازمانها و مؤسسات دیکتاتوری بسیاری، حتی در جوامعی که ساختار دولت آنها دیکتاتوری نیست، یافت میشود. از سوی دیگر در جوامع دیکتاتوری نیز سازمانهای صنعتی ای میتوان یافت که به روش دموکراتیک اداره میشوند.ساختار سیاسی دیکتاتوری، لزوما" مانع عدم تمرکز تصمیم گیری نیست، بلکه وقتی عدم تمرکز داده میشود، همیشه تصمیمات سطوح پائین تر توسط مقامات مافوق، و سرانجام توسط بالاترین مقام لغو میشود. واحدهای عدم تمرکز داده شده، در یک سازمان دیکتاتوری هرگز نمیتوانند مستقل باشند. 

رابطۀ قدرت بین حکومت و حکومت شوندگان، و مدیریت و مدیریت شوندگان ممکنست با ساختار دولت یا مدیریت کاملا" متفاوت باشد، یعنی رابطۀ قدرت در حکومت یا مدیران ممکنست با رابطۀ قدرت بین حکومت و حکومت شوندگان یا مدیریت و کارکنان تفاوت داشته باشد. برای مثال، حکومت یک کشور دموکراتیک را میتوان بشکل دیکتاتوری سازمان داد. بالاترین مقام حکومت ممکنست بر بقیۀ اعضای حکومت کنترل کاملی داشته باشد، در حالیکه خود او تحت کنترل حکومت شوندگان باشد. از سوی دیگر، یک مجموعۀ حکومتیِ دیکتاتوری، مثل یک شورایِ اجرائی را میتوان بصورتی کاملا" دمکراتیک سازمان داد. بیشتر شرکتهای سهامی در ایالات متحده دارای دیکتاتوری هدفها – وسیله ها هستند، لیکن مدیریت آنها هرچه بیشتر بصورت دیکتاتوری هدفها و دموکراسی وسیله ها سازمان داده میشود.در سیستم های اجتماعی- فرهنگیِ دیکتاتوری هدفها – دموکراسی وسیله ها، هدفها بر حکومت شوندگان یا مدیریت شوندگان تحمیل میشود، اما آنها وسیله ها را خودشان انتخاب میکنند. گروههای کاری مستقل که در مؤسسات تولیدی رایج شده اند، به اینصورت سازمان داده میشوند. وظیفه یا هدف به آنها دیکته میشود، ولی آنها در انتخاب وسیله های رسیدن به این هدفها آزادند. واحدهای ارتش چریکی و احزاب سیاسی هم اغلب همین شکل سازمانی را دارند. بخشنامه صادره توسط دادگاه عالی ایالات متحده دربارۀ لغو تبعیض نژادی در مدارس تحمیل یک هدف بر هیأت امنای نواحی است، که در انتخاب و طراحی وسیله های دستیابی به این هدف آزادی عمل دارند.

                     علاقۀ بسیاری از سازمانها به "مدیریت بر مبنای هدف" حرکتی بجانب این نوع از توزیع قدرت در مدیریت است، که در آن استفاده از گروههای کاری مستقل بر رابطۀ میان مدیران و کارکنان اثر میگذارد.درسیستم هایاجتماعی- فرهنگیِ دموکراسی هـدف – دیکتاتوری وسیله، یک مقام نهایی بر وسیله های مورد استفاده کنترل کامل دارد، اما هدفها توسط کسانیکه سازمان به آنها خدمت میکند انتخاب میشوند. مؤسسات رفاهی – بیمارستانها، آسایشگاهها، خانۀ سالمندان و بسیاری از مدارس – به اینصورت سازمان داده میشوند. مثلا"، دستِ کم در اصول، یک بیمارستان باید به منافع بیمارانی خدمت کند که خودِ آنها هیچ کنترلی بر انتخاب وسیله های اینکار ندارند، یا کنترل بسیار ناچیزی دارند. انتخاب وسیله ها توسط یک مقام کنترل میشود. منطقِ پشتیبان چنین توزیع قدرتی در این فرض نهفته است که افراد بخوبی متخصصان نمیدانند که چگونه از خودشان مواظبت کنند، یا توانائی انجام آنرا ندارند. نوعی رابطۀ پزشک و بیمار بین حکومت کنندگان و حکومت شوندگان، یا مدیران و کارکنان برقرار است.درسیستم های اجتماعی- فرهنگیِ دموکراسی هـدف ها– دموکراسی وسیله ها، حکومت شوندگان یا مدیریت شوندگان هـدفها و وسیله ها را هر دو انتخاب میکنند. حکومت و مدیریت بعنوان سازمانهای خدماتیِ مسئول نسبت به جکومت شوندگان و مدیریت شوندگان تلقی میشوند. در چنین ساختار سیاسی، تنها هـدفِ مشروع حکومت و مدیریت، خدمت به اعضای سیستم است. بنابراین به سخن دیگر، چنین حکومت یا مدیریتی ابزار یا وسیلۀ حکومت شوندگان و مدیریت شوندگان است. بسیاری از سازمانها که اعضایشان در داشتن یا نداشتن ارتباط با آنها آزادند، به این صورت سازماندهی شده اند؛ از جمله تعاونی های کشاورزی، بیشترِ جوامع حرفه ای و باشگاههای اجتماعی. جوامع کوچکی که توسط جلسات محلی اداره میشوند نیز بهمین شکل سازمان مییابند. سازمانهای صنعتی اروپا، تحتِ فشارهای قانونی به این جهت سوق داده شده اند.اکنون حکم قبلی ما را به یاد آورید که گفتیم حکومت یا مدیریت نمیتوانند حکومت شوندگان یا کارکنان را توسعه دهند یا شکوفا کنند، بلکه میتوانند و باید چنین توسعه ای را تسهیل نمایند. نظربه اینکه توسعه به کفایت روزافزون نیازمند است و کفایت تام یک آرمان همگانیست، بمیزانی که یک سیستم اجتماعی- فرهنگی توسعه را ترغیب و تسهیل میکند به همان میزان واجد دموکراسی هـدف هاست. بعلاوه، از آنجا که توسعه و شکوفائی به انگیزش (خواستن) و یادگیری هر دو نیازمند است، میان کسانی که درتصمیم گیریهایی که برخودشان تأثیر دارد، ازجمله تصمیمات مربوط به توسعه، مشارکت دارند بیشتر و بهتر صورت واقع میپذیرد. بنابراین یک سیستم اجتماعی- فرهنگی که سعی دارد بطور جدّی برای اعضای خود توسعه بیافریند، باید دموکراسی وسیله ها داشته باشد.

 

مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع: 160


بنیاد آینده‌نگری ایرانپنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۶ آوریل ۲۰۱۸

دانش نو

+ چپ و راست مرده‌اند، زمین را می‌خواهی یا آسمان را؟ 

+ مهم‌ترین فنآوری‌ها در سال ۲۰۱۸ 

+ هوش مصنوعی می تواند طی بیست سال آینده تهدیدی برای ۴۷ درصد از مشاغل باشد 

+ در حسرت توسعه رضا داوری اردکانی

+ آزادی علمی مقصود فراستخواه

+ سازماندهي گروههاي مشارکتي در سازمانهاي يادگيرنده 

+ مديريت دانش، نياز سازمان هاي امروز 

+ مديريت استرس مجيد يوسفي

+ رقابت بزرگان بر سر تراشه‌های هوش مصنوعی و خیزش آرام تکینگی به‌سمت ما! حمیدرضا تائبی

+ تغییر اجتناب ناپذیر است و باید به منظور ایجاد تحولات مدیریت شود. 

+ ⁠دانشگاه اصفهان برگزار می کند: ⁠دانشگاه اصفهان

+ به فرزندانمان رحم کنیم دکتر محسن رنانی

+ زلزله در سیارات دیگر چگونه رخ می‌دهد؟ 

+ ساختمان‌های هوشمند فرشته نجات انسان‌ها می‌شوند حمیدرضا تائبی

+ استفاده از سیل تصاویری که در زلزله به راه می‌افتد مهدی صنعت‌جو

+ توانمند باشید، تا عرصه را به سایرین واگذار نکنید. حمیدرضا مازندرانی

+ انواع سازمانها Organization Types از دیدگاه برنامه ریزی هدف ها و وسیله ها راسل ایکا ف

+ هوش سازمانیم ‌تجاری است، پس موفق می‌شوم! حمیدرضا تائبی

+ درک اشارات دست با تصویربرداری صوتی مهدی صنعت‌جو

+ نقش بی بدیل هوش مصنوعی بر شهرها و شهروندان آنها محسن راعی

+ مزایای سواد اطلاعاتی 

+ هوش مصنوعی انویدیا، هوای آفتابی را برای ماشین های خودران شبیه سازی می کند! علیرضا فرجی علیرضا فرجی

+ فراگیری: نیازی پایه ای 

+ قلسفه و زندگی روزمره. موسی اکرمی

+ خلاقیت نمادین دهه هشتادی ها 

+ فهم سواد اطلاعاتی 

+ نظریه سواد رسانه ای در گفتگو با دکتر هاشمی 

+ در سال جدید مهندسی نرم‌افزار را جدی‌تر دنبال کنیم حمیدرضا تائبی

+ باید که لذت آموختن را دوباره بیاموزیم پوریا ناظمی

+ انقلاب هوش مصنوعی و تاثیر آن بر جامعه و شرکت ها 

+ توانمند باشید، تا عرصه را به سایرین واگذار نکنید حمیدرضا مازندرانی

+ وجود یخ در مدار استوای مریخ 

+ ظهور «ابر انسان‌ها» طی ۲۰ سال آینده 

+ دانشمندان به استقبال مهمترین پرسش های بشر می روند! 

+ آینده پژوهی و انواع آینده. محسن گرامی طیبی

+ ضریب رشد استارتاپ‌های ایرانی، بالاترین در منطقه نزدیک به متوسط جهانی 

+ نگاه تان به آینده است یا اکنون؟ 

+ اینجا همه آدم‌ها این‌جوری نیستند* مهدی صنعت‌جو

+ بدرود سیارۀ زمین؟ لورین رابینسون

+ تهدیدات اینترنت اشیا 

+ آینده‌ بانکداری‌ چگونه‌ خواهد‌ بود؟ 

+ نفس‌تنگی فرهنگی در جامعۀ ناخوانای معاصر نعمت‌الله فاضلی

+ ضرورت تقویت حافظه سازمانی سیداحمد ابراهیمی

+ دانشگاه چیست؟  رضا داوری اردکانی

+ تشخیص زودهنگام بیماری انسداد عروق قلبی ممکن شد 

+ آیا موسیقی می‌تواند یک زبان باشد؟ کریستوفر بارتل، ترجمه سید جواد فندرسکی ، محمد رجبی

+ انسان‌شناسی هنر به روایت ناصر فکوهی/ هنر به تبعیت از سلیقه بازار در حال نابودی است 

+ چرا مغز آرام خلاق تر است؟ 

+ خلاقیت واقعا یعنی چی؟! 

+ نقش ها و کارکردهای کلیدی ارتباطات 

+ موانع ارتباطات میان افراد 

+ تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان، جامعه و فرد- 

+ هوش مصنوعی ترسوها را درمان می‌کند . فناوری در مسیر کمک به بیماران حمیدرضا تائبی

+ آینده پژوهی یا آینده نگاری یا …؟ 

+ تاملاتي در روشنفكري موسي اكرمي

+ اینترنت، کنکاش گاهی جدید؟ بخش دوم عرصه ی همگانی و آرای عمومی: از نشریات تا اینترنت 

+ رویکردها و ابزارهای نوین موثر در آینده پژوهی هوشمندی کسب‌و‌کار فرشاد وحیدپور

+ فرزندان ما مرد عنکبوتي را بهتر مي‌شناسند  ابوذر سيفي‌کلستان

+ اخلاق جانشین قدرت رضا اسمخاني

+ رویکردی انسان شناختی به: گفتمان میراث طبیعی و گردشگری روستایی مرتضی رضوانفر

+ تغییر فرهنگی با رفتار رهبران سازمان شروع می‌شود مترجم: احسان زائری

+ دامنه و هزینه های تغییرات اجتماعی داوود نادمی

+ آینده‎اندیشی: توصیه‎ای دوستانه یا ضرورتی انکار ناپذیر.؟ 

+ ظرفیت های تقویت همبستگی اجتماعی 

+ نظریه‌های ارتباطات توسعه سرینیواس آر ملكات

+ در کمتر از یک دقیقه بیشترین تاثیر را در اولین ملاقات خود داشته باشید! مهسا قنبری

+ ماشین‌های هوشمند و بازتعریفی تازه از نقش کارکنان دانش‌محور حمیدرضا تائبی

+ پیش‌نیازهای نوآوری در کشور. سیدهاشم هدایتی

+ عقل و توسعه یافتگی حسین عرب

+ آینده، اکنون است  آرش بصیرت

+ آینده پژوهی به کجا خواهد رفت؟ 

+ ابزارهای توسعه هوش تجاری در سازمان مهندس پدیده فدائی فرد

+ دانش، پلی به سوی توسعه. دکتر غلامحسین عبیری

+ کوشش برای ساختن جهانی باهوش‏تر. 

+ نوگرایی قدیمی و نو  گفت‌وگو با سیدجعفر مرعشی

+ تئوري سازمان در عمل. 

+ سازمان هاي هزاره سوم 

+ دیدگاه های سه گانه درباره محرک های آینده نگاری 

+ به صدها تحلیل‌گر اطلاعات نیاز داریم! 

+ چگونه براي نوجوانان کسب و کار ایجاد کنیم؟ تونی مارتین

+ چرا گاهی محاسبات فعالان اقتصادی با واقعیت منطبق نمی‌شود؟ محسن رنانی

+ آیا توفانی سازنده در راه است!؟ 

+ 4 راهکار برای مشارکت کارمندان در خلق ایده‌های نو 

+ نقش الگوی ذهنی در موفقیت کامران فرنیان همدانی- علی توکلی یرکی

+ چالش ­های فلسفی نظریه کوانتوم استاندارد 

+ از اشتباه فیلسوف هم باید درس آموخت 

+ بوته سوخته 

+ دانش آینده یک نیاز ملزم برای بشر امروز است‌ 

+ ما آموزش می دهیم, اما دانش آموزان یاد نمی گیرند 

+ باید از قاره ششم بیشتر بهره​مند شویم . فرانک فراهانی جم

+ شناسایی و خوشه‌بندی سامانه‌ها و ابزارهای مدیریت دانش شخصی عاطفه شریف ، رضوان حسین قلی زاده

+ بررسی زیرساخت‌های مدیریت دانش و تأثیر آن بر هوش سازمانی در پژوهشگاه‌های‌ وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محمدرضا شکاری ، محمدرضا اسمعیلی گیوی ، حمید کشاورز

+ اثربخشی پژوهش های علمیِ داخلی بر شاخص های توسعه ی ایران آقای وحید احسانی ، دکتر موسی اعظمی، دکتر سیّد محمّد باقر نجفی ، دک

+ ویژگی‌های بایسته معلمان در بهبود فرآیند یاددهی-یادگیری مدارس هوشمند 

+ پاسخ بنیادین به یک سؤال دیرین: چرا ما ایرانیان در مسیر توسعه درجا زده ایم؟ دکتر محسن رنانی

+ وقتی از دانش بنیان حرف می زنیم از چه چیز حرف می زنیم سیدرضا علوی

+ نوآوري باز انقلابی نوین در پارادایم نوآوري الهام سهامی

+ چشم انداز به عنوان روش آینده پژوهی 

+ در جستجوی الگوی نوین یادگیری­زدایی سازمانی[1] 

+ رابطه هوش و مقدار توانایی حقیقی‌تان info@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995