Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


سکوت موقت

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[13 Jan 2018]   [ فرهاد یزدی]

- دوازدهم ژانویه 2018

اگر براین باوریم که ماندگاری و حفظ سرزمینی، اولویت نخست ایران و ایرنیان است، به ناچار با این دو باید روبرو می گردیم: براندازی نظام اسلامی و همزمان انجام این مهم در حالی که قدرت مرکزی حفظ گردد. باید نخست، براین واقعیت بنا شده که بالاترین تهدید کننده امنیت ملی ایران، نظام اسلامی ست و دیگر نه مشروعیت و نه قابلیت حل هیچیک از مسایل کشور را ندارد. به سخن دیگر نظام اسلامی مرده و باید تنها زهرهای بجامانده آن از تن اجتماع ایران پاک گردد.
بازتاب رستاخیز سراسری ملت، با سخنان قالبی سنتی نظام اسلامی روبرو گردید. متهمین همیشگی از آمریکا گرفته تا اسرائیل و عربستان همراه با جیره خواران داخلی، توانستند تظاهراتی با چنین گستردگی در سراسر کشور ایجاد کنند. این اتهامات، بیش از هر چیز نشان دهنده ضعف رژیمی است که خود را حکومت خدا بر زمین می داند و نزدیک به چهل سال براین کشور با خشونت هرچه تمامتر فرمان رانده است. با تمام تلاشی که نظام اسلامی برای ایجاد اغتشاش و سرنگونی حکومت سعودی در این مدت انجام داد، نتوانست تظاهراتی در این ابعاد در آن واحد سیاسی که به طور طبیعی بی ثبات و در خطر دایم تجزیه است به وجود آورد. حال چگونه است که با دگرگونی اخیر در رهبری سیاسی عربستان که به طور سنتی محافظه کار است، توانستند دست آوردی چنین مهم را فراهم آورند؟ آیا نظام اسلامی یکی از موثرین در ایجاد شرایط لازم برای زایش رژیمی تندرو مهاجم در آن سرزمین نبوده است؟ وارد کردن خانواده صدام حسین به تظاهرات اخیر نشانه ی تحقیر خود رژیم است که پاهای مرده او هنوز قادر است نخستین حکومت خدا روی زمین را به لرزه در آورد. برخی از سردمداران، اقرار به خیانت های خود که زمینه چنین اعتراضی را فراهم آورد، کرده اند. همه و از آن میان "رهبر" به نوعی مسئولیت خود را پذیرفته اند ولی هیچیک آماده کنار رفتن از کرسی قدرت نیستند. پس مسئولم یعنی چه، اگر حتا کم ترین تنبیه یعنی کناره گیری از قدرت را پذیرا نمی باشند؟ رئیس حکومت با اشاره به کمبودهای اقتصادی، از نبود آزادی و امنیت فردی و اجتماعی در کشور سخن می راند، اما نه تنها راه حلی ارایه نکرد، بلکه اشاره ای هم به کناره گیری ننمود. پاسخ به رستاخیز ملت به صورت "خودکشی" دستکم 5 نفر از معترضین در اسارت رژیم، افزون بر کشتار دستکم 22 نفر دیگر در تظاهرات، داده شده است. اگر به طور مستقیم نمی توانند در برابر تظاهرات بایستند، با ایجاد چنین سناریوئی، تلاش می کنند که با اتکا به ترس، بر حکومت خود چند روزی بیش تر ادامه دهند. چنین اقداماتی محکوم به شکست است و تنها هزینه ی سقوط رژیم را، برای ملت و ایران افزایش می دهد.
راهی برای نجات رژیم چه به صورت کنونی و یا چهره بزک کرده، چنانچه خواسته به اصطلاح "اصلاح طلبان" است وجود ندارد. نباید از نظر دور داشت و یا انکار کرد که دگردیسی رژیم سیاسی در ایران از مسیر اصلاح طلبان می توانست با آرامش بیش تر و کشتار، خرابی و بی ثباتی ملایم تر در دوره ای میسر باشد. اما اقدامات رژیم در چند سال گذشته، چنین گذیداری را از میان برداشت. "اصلاح طلبان" نه برنامه و نه قدرت حل مسایل ایران را ندارند، زیرا ملت ایران از این مرحله که در قبل ممکن بود، گذر کرده است. تمامی رژیم و شاخه های آن، مشروعیت خود را به طور کامل از دست داده است. ملت در حالی که در تمام دوران رژیم اسلامی، از امنیت ملی به صورت جنگ با قدرت های خارجی و تلاش در راه تجزیه ایران، همیشه احساس خطر شدید می کرد و هنوز هم می کند، بالاخره اکنون به این نتیجه رسیده است که برای ماندگاری ایران و همزمان حل مسایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، راهی بجز کنار گذاردن کامل نظام اسلامی در پیش ندارد. بدون شرکت موثر و همه جانبه ملت، مسایل ایران قابل حل نخواهند بود. نه مساله امنیت ایران و تهدید خارجی و نه سیاسی، اجتماعی و به ویژه اقتصادی نمی تواند در خلاء و سخنان تکراری، بهبود نشان دهند. مساله اقتصادی ایران در دورانی که ملت با نظارت مستقیم بر فعالیت های بخش دولتی و خصوصی که شرایط پیش گیری از فساد، و قدرت رانی بی لیاقتان را فراهم می آورد و همزمان آمادگی ریاضت اقتصادی برای چندین سال را به دست می آورد، قابل چالش خواهد بود. نظام بانکی ایران در حال سقوط کامل است که می تواند تمامی کشور را به پای ورشکستگی هدایت کند. پول ملی چاره ای ندارد بجز از دست دادن ارزش خود. از سرمایه گذاری در کشور دیگر اثری نیست و بی ثباتی های اخیر، همزمان شتاب افزایش بی کاری و تورم را افزایش خواهند داد.
سکوت در خیابان ها، نمی تواند و نباید ما را به این نتیجه رساند که خیزش ملت در این برهه به پایان رسیده است. این تنها یک سکوت موقت پیش از آغاذ توفانی بزرگ و گسترده تر خواهد بود. اداره امور جاری کشور با سردرگمی بیش تر هر روزی همراه می باشد. هنوز هیچ دگرگونی ملموسی به وجود نیامده و هنوز هیچ راه حلی برای برون رفت از بحران ارایه نشده است. نظام اسلامی چون قادر به حل مساله ای نیست، وضعیت کشور را وخیم تر خواهد کرد. پس دلیلی در دست نیست که فرض کنیم، نظام توانسته یکبار دیگر از خطر درهم پاشی خود را نجات دهد. بلکه می توان انتظار داشت که سکوت، مقدمه ایجاد شرایط برای توفان شدید می باشد. شاید هم سکوت کنونی، فرصت برای ظهور رهبرانی که باور دارند که فرآیند دگردیسی در سیاست و اجتماع ایران به پرده آخر رسیده، را فراهم نماید.
باید دوم، پیش گیری از فروپاشی قدرت مرکزی می باشد. در تمام دوران مبارزات ملت برعلیه این رژیم ایران ویران کن، امکان حمله ی خارجی و آسیب بر تمامیت سرزمینی ایران از نظرها به دور نبوده است. برهه کنونی یکی از پر خطرترین دوران این مبارزه نزدیک به چهل سال می باشد. بسیاری از قدرت های ناحیه از ایران با قدو قواره کنونی احساس خطر کرده و همزمان بازده اقدامات رژیم، ایران را بیش از هر زمان دیگر از هم گسیخته کرده است، که اشتهای قدرت های خارجی برای اقدامی موثر را تحریک نکند. بدون تردید در ایران دمکراتیک در آینده که همبستگی ملت باردیگر تثبت شده و شرایط برای ایجاد متحد خارجی فراهم گشته، هر گامی برای تجزیه ایران در مقایسه با موقعیت کنونی، بسیار پر هزینه تر خواهد بود. از این رو، پیوستن نیروهای مسلح به رستاخیز ملت، هرچند شاید شتاب دمکراسی در ایران را با تاخیر روبرو کند، از گذیدارهای دیگر سریع تر و به سود منافع درازمدت ایران خواهد بود. همزمان نیاز است که تاکید گردد که ایران، پاکستان، مصر و ترکیه نیست که جامعه پذیرای حکومت نظامی باشد. حتا در سال 1299 و سال 1332، حکومت نظامی در ایران به آن صورت که تمامی مناصب کلیدی وسیله ی نظامیان اشغال شود، شکل نگرفت. گنجینه ی انسانی ایران بیش از آن غنی است که کارآئی تنها در رخت نظامی خود را نشان دهد. در هر حال، اگر نظامیان خواهان موفقیت هستند و می خواهند به عنوان عاملی مثبت در تاریخ ثبت گردند، باید در دراز مدت دنباله رو ملت بوده و نه خود را به عنوان رهبر جنبش فرض کنند. بدون داشتن برنامه ای روشن و صریح برای انتقال قدرت به صاحب اصلی آن، یعنی ملت نیروهای مسلح نیز بختی برای موفقیت نخواهند داشت. با این حال ایران بخاطر برخورداری از همبستگی ملی، حتا بدون پیوستن نیروهای مسلح به ملت، مشگل بتواند مانند سوریه، لیبی و عراق وارد جنگ داخلی گردد. اما توفان ایجاد شده، شرایط دخالت نیروهای خارجی را تسهیل می کند که خطریست بسیار جدی.
------------------------------
۱ - ویدئوی مراسم انتخاب خامنه ای به عنوان رهبر نظام، آسیب جدی دیگری بر مشروعیت اندک او وارد می کند. جالب است که چنین روشنگری پس از بیست و اندی سال اکنون که رستاخیز ملت آغاز گردیده، آشکار می گردد. آیا افرادی از داخل رژیم جاده را برای برکناری او صاف می کنند و یا کرده اند؟
۲ - شباهت با ونزوئلا، باور کردنی نیست.

مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع: 376


بنیاد آینده‌نگری ایرانچهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۵ آوریل ۲۰۱۸

ستون آزاد

+ روشنفکران و شبکه‌های مجازی در گفت‌وگو با دکتر سروش دباغ؛ دیگر طبقه روشنفکر نداریم 

+ خط کشی رقبای قدرت فرهاد یزدی

+ مطهری: محمدعلی نجفی را در خواب و با بی‌احترامی بازداشت کرده بودند 

+ قدرت نمائی داخلی فرهادی یزدی

+ حق آب و گل، از آتن دیروز تا تهران امروز 

+ بخاطر خودتان هم که شده. فرهاد یزدی

+ تحولات ترسناک در نخستین هفته سال 1397 فرهاد یزدی

+ چراییِ شکست لیبرالیسم محمد مرادی

+ اسفند زبان و توسعه دکتر محسن رنانی

+ سال 1397: آغاذی ترسناک برای ایران فرهاد یزدی

+ سلامت همه آفاق در سلامت توست دکتر محسن رنانی

+ افسانه‌ پیل و پراید دکتر محسن رنانی

+ احزاب سیاسی، تک بعدی یا چند بعدی ! فریده محمدی سرپیری

+ ناهنجاری علمی و ضعف علوم انسانی سارا خیشه

+ نظام اسلامی و ایران بر لبه پرتگاه فرهاد یزدی

+ یاد و نام مصدق را گرامی میداریم روابط عمومی جبهه ملی ایران تهران - ایران

+ بالاترین خیانت به ملت  فرهاد یزدی

+ مسیر آشتی محسن رنانی

+ پيرو تفكرى دربارۀ وقايع اخير ايران جمشيد قراجه داغى

+ حد بردباری ملت فرهاد یزدی

+ آیا زبان آن طور که امروزه آن را می شناسیم، هنوز برای عصر دیجیتال مناسب است؟ 

+ چارک‌های توسعه محسن رنانی

+ نامه سرگشاده یک کنشگرمدنی به احمد توکلی - عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: تنها در عربستان، عراق و اسرائیل به دنبال دزدها، مفسدان و دشمنان ایران نگردیم! کوروش برارپور

+ سردرگمی رژیم فرهاد یزدی

+ اقتصاد ایران اسیرآنارشیسم سیاستگذاری دکتر محسن رنانی

+ واکنش یک کنشگر مدنی به عذرخواهی محمدرضا عارف(نماینده مردم تهران در مجلس) از مردم ایران! کوروش برارپور

+ آینده چراغ راه گذشته دکتر شیرزاد کلهری

+ قدیانی: اصلاح‌طلبان بیش از این با خامنه‌ای مصالحه نکنند 

+ عشق و فلسفه در گفت‌وگو با موسی اكرمی 

+ آیا نظام وارد فاز فروپاشی شده است ؟ رضا علوی

+ کنشگر مرزی و ظرفیت‌هایش برای تغییر بهمن احمدی‌امویی

+ نظام¬های سیاسی بیمار طی چه فرایندی به بن بست¬های استراتژیک، اضمحلال، فروپاشی و نابودی می رسند؟ کوروش برارپور

+ کروبی، وضعیت امروز ایران را نتیجه مستقیم سیاست‌های خامنه‌ای دانست 

+ دوره ی تکرارِ اعتراضات مدنی و آشوب های خیابانی در ایران و زمان دو برابر شدنِ آنها از لحظه ی فراجهش ناگهانی تا جهش کامل شان چقدر است؟‎ کوروش برارپور

+ مواجهه ایرانی‌ها با غرب چگونه باید باشد؟ باید از فرق سر تا نوک پا غربی شویم؟ امیر سلطان‌زاده

+ نخبگان یا مردم؛ محور توسعه کدام است؟ 

+ ده‌ها وکیل خواستار پذیرش پرونده بازداشتی‌های اخیر در ایران شدند 

+ صادقی: یکی از کسانی که در زندان فوت کرد، از خوراندن قرص به زندانیان خبر داده بود 

+ بیانیه‌ی جمعی از نویسندگان، شاعران و هنرمندا ن ایرانی در سوئد 

+ نجفی، قالیباف را به استفاده از بودجه شهرداری تهران در انتخابات ریاست جمهوری متهم کرد 

+ تفكرى در باره وقايع اخير ايران جمشيد قراجه داغى

+ سکوت موقت فرهاد یزدی

+ فرهادی و هدیه تهرانی؛ اعتراض‌های سراسری و پرسش‌ها و پاسخ‌ها 

+ پاسپورت آلمانی در صدر رده بندی جهانی 

+ چرا ناآرامی‌های اخیر ایران به یک جنبش همگانی منجر نشد؟ شهیر شهید ثالث

+ جنگ دولت با زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی سعید پیوندی

+ «مردم نگران کهریزک دیگری هستند» 

+ دعوت اتحادیه اروپا از ظریف برای گفت‌وگو در مورد «برجام» در روز پنج‌شنبه 

+ یک نماینده ارشد پارلمان آلمان «شکایتی رسمی» علیه هاشمی شاهرودی ارائه کرده است 

+ تایید خبر مرگ یکی از بازداشت‌شدگان در اوین؛‌ صادقی نسبت به وقوع «کهریزک دوم»‌ هشدار داد 

+ نگرانی یک عضو شورای شهر تهران از تکرار حوادث کهریزک 

+ گزارشی از تظاهرات همبستگی با مبارزات مردم ایران در استکهلم 

+ اگر به فساد هم‌اندازه حجاب حساس بودیم، اوضاع‌مان بهتر ‌می‌شد 

+ یادداشتی از محسن مخملباف: براى جوانى كه در خيابان با مردم سخن گفت محسن مخملباففیلمساز

+ نگاه تاجیکان به تحولات ایران BBC

+ آخوندهای درباری مواجب بگیر: مقدس یا نابود کننده اسلام؟ اکبر گنجی

+ ادامه بازداشت دانشجویان در ایران 

+ پرده آخر فرهاد یزدی

+ شلیک به ساختمان فرمانداری لنجان اصفهان 

+ اصلاح‌طلبان ایران در مورد اعتراض‌ها چه می‌گویند 

+ نسرین ستوده حقوقدانان و روشنفکران ایران را به حمایت از مطالبات مردم فراخواند 

+ پیشنهاد جعفر پناهی:‌ رفراندوم یا تظاهرات آزاد 

+ فراخون ملی برای شرکت در تظاهرات بزرگ ایرانیان ساکن بلژیک 

+ بیانیه همبستگی سوریه با قیام ملت¬های ایران 

+ اعلام پشتیبانی همبستگی جمهوری خواهان از مبارزات مردم ایران 

+ مناسبات سردار سپه و روحانیت  رضا علوی

+ مردم به روشنی می گویند جمهوری اسلامی نمی خواهند مهرداد درویش پور

+ ویژه گی ها و تفاوت ها  رضا علوی

+ مقاله ای از خانم دکتر شاهین/تهران 

+ نجات ایران فرهاد یزدی

+ مات شدن نظام اسلامی فرهاد یزدی

+ ورشکستگی بازار ایدئولوژیک (2)  فرانسیس ساندرز

+ سرگردان در راهروهای ارشاد 

+ تاک و تاک نشان فرهاد یزدی

+ چهره دوگانه اکتبر 

+ نزاع بر سر هیچ! عارف دانیالی

+ بالاتر از خطر  فرهاد یزدی

+ در عربستان چه می گذرد ؟ دکتر رضا علوی

+ امنیت در عصر جنگ افزار کشتار جمعی - قسمت دوم فرهاد یزدی

+ امنیت در عصر جنگ افزار کشتار جمعی - قسمت نخست فرهاد یزدی

+ گذر پر مخاطره فرهاد یزدی

+ جاسوسی در نظام اسلامی فرهاد یزدی

+ فوریت مساله افغانستان فرهاد یزدی

+ مرزهای نوین، در حال شکل گیری. فرهاد یزدی

+ خودمان را گول نزنیم ما ملت بزرگی نیستیم رضارخشان

+ امیدهای آینده فرهاد یزدی

+ پرویز شفا استاد سینما از دنیای ما رفت 

+ افعانستان: روزنه امید؟ فرهاد یزدی

+ بازیگر جدید سیاست خارجی ایران فرهاد یزدی

+ آینده‌نگری در برنامه‌ریزی شهری میانه دکتر علی تقی‌پور

+ کابینه دوم روحانی فرهاد یزدی

+ صادق خلخالی به روایت دخترش 

+ مریم میرزاخانی و مهدی علوی شوشتری حسین باقرزاده

+ از ژن برتر تا بابای بند باز رضارخشان

+ پرنسیب سیاسی را از احمدی نژاد باید آموخت رضارخشان

+ آیا جنگ بین ایران و عربستان - یک بلوف سیاسی از سوی امریکا نیست؟ م - ر ایران

+ راه ملت فرهاد یزدی

+ هیچ دلیلی برای خوش بینی به آینده خاورمیانه نیست / جنگ بزرگ بعدی در راه است 

+ ما و تمدن‌زدایی جهانبگلو

+ برای آناهیتا دختر مریم دکتر محسن طاهری دمنهinfo@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995