Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


تجربیات سواد اطلاعاتی در محیط کار

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[07 Jul 2016]   [ ]

تجربیات سواد اطلاعاتی در محیط کار● چکیده:

ایده سواد اطلاعاتی بطور گسترده بعنوان توانایی تشخیص نیازهای اطلاعاتی و شناسایی، ارزیابی و استفاده اطلاعات بصورت مؤثر كه در ارتباط با رشد بخش های آموزشی در چند سال اخیر می باشد، تعریف شده است، در حالی كه در محیط کار كارفرماها و مدیران احتمالا" بیشتر در مورد نیاز به مهارت رایانه و فن آوری اطلاعات توجه نموده اند. تعریف های جدید سواد اطلاعاتی كه ممكن است برای بخش تجارت مهم باشد. در جامعه اطلاعاتی و عصر اطلاعات، دستیابی و نیل به سواد اطلاعاتی امری ضروری و حیاتی است.
نیاز دانش آموزان برای دستیابی به منابع موثق و معتبر و كارآمد بر همگان مبرهن و آشكار است. مطمئنا از آنجا كه آموزش بر اساس استانداردها ارزیابی را ساده و تمایز میان موسسات را آشكار می نماید به زودی این امر عمومی و فراگیر خواهد شد. این موضوع از لحاظ نظری به پایه ای بودن دانش می پردازد. البته دانش استاندارد یك موضوع است و بكارگیری آن یك موضوع دیگر. اینك برای آشكار سازی نتیجه تحقیق كیفی چگونگی كاربرد اطلاعات توسط متخصصان حرفه ای شروع می شود. این مقاله چكیده ای است از نتایج یك بررسی در مورد تجربه سواد اطلاعاتی در میان مشاغل مختلف، كشف تفاوت ها و ارتباط متقابل میان فرد و سواد اطلاعاتی سازمانی كه حاكی از این نتایج می باشد.
هفت روش متفاوت تجربه سواد اطلاعاتی شناسایی شده است. این تجربیات دقیقا در ارتباط با مهم ترین فرایند های كارگاه نظیر: مرور اجمالی محیطی، مدیریت اطلاعات، حافظه گروهی و پژوهش و توسعه بوده و تأكید می كند كه سواد اطلاعاتی باید بعنوان بخش مهمی از ماهیت سازمان و به اندازه كلید ماهیتی كارمندان سازمان مورد توجه واقع شود. دخالت های فردی و سازمانی سواد اطلاعاتی برای شروع و ادامه آموزش حرفه ای كشف شده است.
● مقدمه:
ایده سواد اطلاعاتی بطور گسترده بعنوان توانایی تشخیص نیازهای اطلاعاتی و شناسایی، ارزیابی و استفاده اطلاعات بصورت مؤثر كه در ارتباط با رشد بخش های آموزشی در چند سال می باشد بیان شده است، در حالیكه در محیط کار كارفرماها و مدیران احتمالا" بیشتر در مورد نیاز به مهارت رایانه و فن آوری اطلاعات توجه نموده اند. به محض اینكه فن آوری اطلاعات یكپارچه و كاربر دوست می شود احتمالا" به سوالاتی در مورد اینكه افراد چگونه با هم در ارتباط متقابل بوده و كاربرد اطلاعاتی را كه فن آوری در اختیار آنها قرار می دهد معطوف خواهد شد. در سازمانهایی كه كاربران به كشمكش با فن آوری اطلاعات ادامه می دهند و نیاز سالانه برای تصمیم گیری ها، حل مشكلات، تحقیقات و پیشنهادات وجود دارد، كارمندان به توانایی رفتار با اطلاعاتی كه به تنهایی بعنوان اهمیت اولیه می باشد نیاز دارند.
Drucker در سال ۱۹۹۲ درباره نیاز سازمان ها به سواد اطلاعاتی بحث كرده است. او پیشنهاد كرد كه شركت ها نیاز به آموزش در مورد پرسیدن سوالاتی دارند نظیر: به چه اطلاعاتی در شركت نیاز داریم؟ به چه شكلی؟ چگونه می توانیم آن را كسب كنیم؟ و سپس سوالات بیشتری در ارتباط با اثر اطلاعات دریافتی بپرسند. بطور واضح اطلاعات كسب شده از هر كجا , هر شخص و در هر محیطی می تواند ظاهر شود. با توجه به اینكه این نوع سوالات برای سازمان های فعلی ضروری هستند چرا اولویت سواد اطلاعاتی به فن آوری اطلاعات و سواد رایانه ای در نظر گرفته نمی شود.
بعضی از عوامل محدود كننده گسترش گرایش به سواد اطلاعاتی شامل خود واژه كه بطور واضح مفهوم خودش را بیان نمی كند، نارسایی تعریف هایی كه معمولا" به واژه نسبت داده می شود، حقیقت اینكه بحث اكثرا" به مطالعات كتابخانه ای، حوزه محدود و نظم آموزشی محدود می شود، آشفتگی سواد اطلاعاتی با سواد فن آوری اطلاعات و رایانه و فقدان استدلال نظری كه زیربنای بیشتر آثار می باشد. ( Bruce ۱۹۹۷; Mutch ۱۹۹۷ ). علیرغم این محدودیت ها اهمیت بالقوه سواد اطلاعاتی در تجارت، اخیرا در مقاله ای توسط Mutch بنام " رهنمودهای روش بكار گیری مفهوم در زمینه تجارت " تصریح گردیده است. Mutch پیشنهاد كرد كه باید بر دانش و معنای آن برای تقویت ارزش مفهوم بویژه در ارتباط با نظریه " سازمانهای فراگیری " تأكید شود، تعریف های جدید سواد اطلاعاتی كه ممكن است در زمینه تجارت مهم باشد بخوبی آموزش دهندگان اكنون از بررسی كیفی نحوه كاربرد اطلاعات توسط كاركنان حرفه ای فراهم می شود. بعنوان مثال: Cheuk اخیرا نشان داد كه چگونه فرایند های مهارت های اطلاعاتی بر روی یك ماهیت بازگشتی و چند مرحله ای در میان گروهی از شنوندگان داخلی تاثیر گذاشته شده است.
▪ سه گروه از افراد كه احتمالا" علاقمند به تجربیات سواد اطلاعاتی در محیط کار هستند عبارتند از:
۱) مدیرانی كه علاقمند به توانایی و پیشرفت حرفه ای اعضای نیروی انسانی جهت پاسخ به تغییرات می باشند.
۲) مدیران اطلاعاتی كه علاقمند به تعلیم و آموزش ارباب و رجوع جهت كاربرد مؤثر خدمات اطلاعاتی سازمان هستند.
۳) مربیان و آموزش دهندگانی كه خواهان آماده سازی فراگیران برای حرفه انتخابی اشان هستند.
این مقاله نتایج بررسی پنومنوگرافیك را در مورد سواد اطلاعاتی در میان مشاغل متنوع بررسی می كند. این نتایج تفاوت ها و ارتباطات متقابل ممكن میان فرد و سواد اطلاعاتی را پیشنهاد كرده و بعضی دلالت ها را برای آموزش و پرورش كشف می كند. این مطالعه هفت روش متفاوت تجربه سواد اطلاعاتی را تعیین می كند. این تجربیات دقیقا در ارتباط با اهم فرایند های كارگاه نظیر: مرور اجمالی محیط، مدیریت اطلاعات، حافظه گروهی و تحقیق و توسعه بوده و تأكید می كند كه سواد اطلاعاتی باید بخشی از ماهیت سازمان های آموزشی و بخوبی یك ویژگی مهم كارمندان سازمان باشد.
۱) كشف تجربیات سواد اطلاعاتی محیط کار
تصویر زیر از سواد اطلاعاتی كاربرد یك شیوه تحقیقی معروف به پنومنوگرافی را نشان داده است ( Marton ۱۹۹۴ ). این شیوه بطور گسترده در آموزش عالی جهت كشف تنوع كیفی میان تجربه و ادراك افراداز مفاهیم یا پدیده های مهم بكار رفته است. این شیوه روشی برای آموزش و فراگیری كه تأكید بر تعویض فراگیرندگان و یا گسترش فهرستی از تجربیات یا مفاهیم موجود را دارد، بیان می كند ( Marton & Booth ۱۹۹۷ ). پنومنوگرافی یك روش تحقیقی است كه بدنبال تفسیر دنیا به شكلی كه دیگران می فهمند هست و معمولا" جهت تحقق بخشیدن به برداشت ما از چگونگی تجربه پدیده ها می باشد. یك پدیده در پنومنوگرافی بعنوان تركیبی از روش های متفاوت كه در یك جنبه دنیا تكوین یافته یا تجربه شده است می باشد در حالی كه هر تجربه یا مفهوم متفاوت بعنوان ارتباطی میان افراد و مواردی كه در ارتباط متقابل با آنهاست تعریف می شود.
بنابراین هر یك از هفت روش تجربه سواد اطلاعاتی كه در بخش بعدی تعریف گردیده است روش های متفاوتی كه افراد در ارتباط متقابل با اطلاعات هستند " هفت تجربه مختلف " را ارائه می كند.چهار گروه از افراد حرفه ای عمدتا" از دانشگاه استرالیا در این مطالعه شركت نموده اند. اولین گروه كتابداران و متخصصین فن آوری اطلاعات ودند، دومین گروه كادر خدمات مشاوره ای، گروه سوم توسعه دهندگان كادر و گروه چهارم اعضای انجمن های علمی بودند. گروه چهارم شامل رشته های مهندسی، موزیك، تجارت و معماری بودند.
بعضی از آنها همچنین دارای نقش های مدیریتی و مشاوره ای بودند، همه آنها جزو گروه خدمت گزاران دانش و محل كارشان در واحدهای سازمانی متفاوت در موسسات آموزش عالی بودند.
جمعا" بیش از ۶۰ نفر همكاری داشتند كه ۱۶ نفر از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته و بقیه توسط اطلاعات مكتوب تقاضانامه ای هم از طریق موسسات كاریابی و هم پست الكترونیكی بودند.
وقتی سواد اطلاعاتی در طول مصاحبه ها بحث می شد و شركت كنندگان می خواستند روی تجربیات سواد اطلاعاتی خودشان متمركز شده و یا باسواد اطلاعاتی شوند، واكنش های آنها اغلب به توصیفاتی از مردمی كه بعنوان باسواد اطلاعاتی، همكار و خانواده یا دوستان مورد توجه قرار می گرفت معطوف می گردید. در این روش مثال های عینی در مورد تجربیات سواد اطلاعاتی از اصل آنالیز داده ها بدست آمده بود. جزئیات كامل مراحل تحقیق در مقاله " The seven faces of information literacy "Bruce) ۱۹۹۷ ( كه بطور خلاصه مطالعه تجربی را مستند می كند موجود است.
۲) هفت وجه سواد اطلاعاتی در كارگاه
تجربیات مختلف سواد اطلاعاتی در محیط کار تصویر مشخصی از پدیده ای نشان میدهد كه ترسیم شده است با:
▪ تأكیدهایمتفاوت بر فن آوری
▪ تأكید بر ظرفیت استخدام در مسئولیت های گسترده حرفه ای ترجیحا" از مهارت های ویژه
▪ همكاری یا همبستگی میان همكاران ترجیحا" با تأكید روی توانایی فردی
▪ نیاز به مشاركت واسطه های اطلاعاتی
▪ تأكید بر كاربرد عقلانی اطلاعات ترجیحا" در مهارت های فنی با فن آوری اطلاعات
توصیفات، نتایج تحقیق را كه بر اساس نمایش روند كاربرد سواد اطلاعاتی در متن های خادمان دانش بنا شده بود خلاصه می كند. بعضی از مثال ها از اشخاصی است كه تجارب خودشان را توصیف می كنند، عده ای با مهارت، مشاهدات و عكس العمل های شان را درباره همكاران بیان می كنند. تعاریف طبیعت چند جنبه ای پدیده را آشكار می سازد.
هر یك از هفت صورت یا روش های مختلف تجربه سواد اطلاعاتی از سه عامل كلیدی بوجود آمده است. دو مورد از این عوامل یعنی فن آوری اطلاعات و كاربرد اطلاعات در همه گروه ها یا روش های تجربه شده موجود هستند. سومین عامل در هر گروه به طرف عامل منحصر به فردی كه آن گروه را متمایز می نماید تغییر می كند. در حالیكه هر كدام از صورت ها ممتاز می باشند ولی افراد مایلند بیشتر روشی را كه بسته به شرایط خودشان می یابند بكار گیرند. عده ای ممكن است تجربیات شخصی در مورد شمار محدودی از صورت ها داشته باشند. هر كدام از آنها به سطح بالایی از سواد اطلاعاتی كه برای انتخاب مناسب ترین روش جهت اجرای همه حدود آن مجهز شده دست یافته اند. برای حمایت توصیف های خودم از هفت صورت، من سه قسمت " حلقه های كاربرد " را جهت نمایش اینكه كدام عوامل پیش زمینه و پس زمینه آگاهی كاربران اطلاعاتی هستند ترسیم كردم. با توجه به این تركیب اطلاعی، آشكار می شود كه فن آوری اطلاعاتی ( قسمت سیاه ) از مركز توجه در این گروه بعنوان پس زمینه گروه بعدی تغییر مكان می دهد.كاربرد اطلاعاتی از پس زمینه گروه اول بعنوان مركز گروه های بعدی تغییر می نماید.
۱-۲) صورت اول:
سواد اطلاعاتی بعنوان كاربرد فن آوری اطلاعاتی برای آگاهی و مبادله اطلاعات تجربه شده است.
در این رده فن آوری اطلاعات به كاربران جهت آگاهی و ارتباط با همكاران در داخل سازمان و یا در آن سوی كره زمین كمك می كند. انجام تحقیقات چیزهایی را در این تجربه آشكار می كند:
این روزها شكل استانداردی از ابزارهای الكترونیكی ( به هرحال در بخش فنی دانشگاه ) كه هر كس ( كلیه افراد كاردان )در یك محدوده بزرگ یا كوچك استفاده می كنند وجود دارد. من بطور متناوب تحقیقات CD-ROM را از چند پایگاه اطلاعاتی مطرح جستجو می كنم اما افراداكثرا" مورد ویژه ای را جستجو می كنند. بعضی اوقات من جسته گریخته كاربرد اینترنتی بسته نرم افزاری MOSAIC را كه توانایی خواندن و جستجوی WWW و سایت های Gopher و دریافت فایل های FTP را دارد می خوانم. اغلب من به اطلاعات جالبی برخورد كرده و به موازات پیشرفت ها ارتقاء می یابم.
در پاسخ به درخواست تعریف یك شخص با سواد اطلاعاتی جوابی آمده كه:
او هر كسی می تواند باشد. او كسی است كه می تواند وارد شده و آن سوی دنیا را روشن كند ( موج وار در رایانه شخصی در اتاق خود ) و واقعا" غرق در مكالمات آنسوی اقیانوس اطلس شود. او می تواند كسی باشد كه بمدت نیم ساعت در طبقه پایین كتابخانه رفته و فقط با ایندكس ها ( ( CD-ROMs بازی كند. آن كسی خواهد بود كه بكار گیرد تمام انواع متعلقات مودم ...
بنظر میرسد كه تجربه سواد اطلاعاتی مانند كاربرد فن آوری اطلاعات و قدرت انجام خیلی موفقیت آمیز آن به معنای یك تجربه منحصر به فرد نیست. ادامه فعالیت با فن آوری اطلاعات در گرو این است كه بخشی از یك جامعه بوده و هر عضو آن كه كمك كند دیگران را:
تفكیك كردن مشكل است. شما به كمك افراد نیاز دارید و هر فرد متخصص می تواند تا اندازه ای در جنبه های مختلف برای كمك و آموزش دیگران آماده شود.
۲-۲-)صورت دوم:
سواد اطلاعاتی بعنوان اطلاعات یافته شده از منابع مختلف تجربه شده است.در این گروه دانش منابع اطلاعاتی شامل سازماندهی، انسان، رایانه و منابع چاپی مهم می باشد. افرادبه نیاز برای اتكا به اطلاعات حرفه ای جهت كمك به سرعت پیشرفت تأكید دارند.
من فكر نمی كنم كه افراد برای نشستن و یادگیری هر بسته نرم افزاری تازه كه ایجاد می شود وقت داشته باشند. و فكر می كنم كه شما بایستی برای بكار گیری نیروی انسانی كه آن تجربیات را دارند قادر باشید. برای مثال: من كمك نسبتا" زیادی از كتابداران در مدتی كه در جستجوی كتاب های تازه در این مورد بودم دریافت كردم. شما احتمالا" یك روز تلاش خودتان را برای چیزی كه می خواهید صرف كنید. بعنوان مثال: چه چیزی من می توانم بخاطر بیاورم كه شاید من دیده ام كه جالب بوده است، شما مجبورید مواد موجود و منابع و ژورنال های حاوی آن مواد را بشناسید. شناخت منابع انسانی یا سازمانی جانشین مستقیم برای شناخت منابع چاپی یا الكترونیكی می باشد.
۳-۲) صورت سوم:
سواد اطلاعاتی بعنوان اجرای یك فرآیند تجربه می شود.این گروه فرآیندهای اطلاعاتی را مشخص می كند. بطور پیچیده آن وابسته به تجربه حل مشكل یا تصمیم گیری می باشد. خود فرآیندهای اطلاعاتی سر راست نیستند. آنها توسط بعضی ها بعنوان هنر ابتكاری اجراء شده بطور متفاوت، توسط اشخاص مختلف و در مقالات مختلف مورد توجه واقع شده است. هر كدام از ما قادر بوده ایم تا از عهده مشكلی كه هیچ معلومات قبلی از آن نداشتیم برآمده و آن را دنبال كرده و انجام دهیم. برای مثال: همكاری می خواهد در مورد یك ساختمان مهندسی توصیه هایی كسب كند. او هرگز به نوع ساختمان در زندگی خود توجه نكرده ولی قادر بوده است كه مفاهیم ساختمانی را دنبال كرده، بفهمد و درباره آن بحث كند.
اولین چیز مشخص كردن ناحیه مشكل است.بنابراین یك كاربر مؤثر اطلاعاتی قادر به محدود كردن مشكل خواهد بود. مشكل محدود شده ای كه منجر شده و یا آماده كرده الزام بر وجود نیازهایی برای جمع آوری اطلاعات بیشتر در جایی كه اطلاعات اضافی مورد نیاز بوده و یا شكاف هایی وجود دارد. من فكر می كنم قسمت كوچك اما حیاتی موضوع قدرت جمع آوری اطلاعات از منابع موجود و آنالیز كردن آن و بر مبنای آن اتخاذ تصمیم برای حل مشكل و یا هر چیز دیگر می باشد. آن تقریبا" شبیه تكنیك های اساسی حل مشكل می باشد.
۴-۲-) صورت چهارم:
سواد اطلاعاتی بعنوان اطلاعات كنترل شده تجربه شده است. در این دسته افراد به آوردن اطلاعات مطرح در محدوده شخصی نفوذ و مدیریت شان به روشی كه قابل باز یافت باشد متمركز می شوند. این دسته در ارتباط با ایجاد رابطه میان اطلاعات، پروژه ها و مردمی كه ابزار مكانیكی را بكار می برند ( نظیر كارت و فایل ها)، ابزار الكترونیكی و مغز انســـان می باشد. طرح ها تحت نفوذ ساختار سازمان می باشند. در این روش پیوند هایی میان آیتم های اطلاعاتی و جنبه های ویژه طرح ها ایجاد شده است:
یكی از دلایلی كه او یك كاربر اطلاعاتی مؤثر است اینكه بنظر میرسد او قادر به یاد آوری افراد و چیزی كه آنها انجام میدهند باشد، داشتن یك تاریخچه زندگی كه به شخصی كه تاكنون ملاقات كرده است مرتبط میكند. علت این است كه او اطلاعات را به شخصی پیوند داده و این امر به نحوی برای دست یابی به اطلاعات كمك میكند. بنابراین وقتی موضوعی عنوان میشود او نه تنها احساسی از یك، بلكه دو نكته ارجاعی دارد كه بهم مرتبط می باشند و او قادر به بازیابی آن اطلاعات خواهد بود.
۵-۲) صورت پنجم:
سواد اطلاعاتی بعنوان ترویج اساس دانش شخصی در محدوده جدیدی از علاقه تجربه شده است. در اینجا حس ترویج یك اساس معلوماتی، هدف كاربر می باشد. این موضوع درگیر با توسعه چشم انداز شخصی درباره معلومات كسب شده بوده و كلا" به آنالیز و تفكر انتقادی بستگی دارد.
من كتابی را می خوانم چون به یك سری موضوع و نقل قول های خیلی مفید از نویسندگان دیگر علاقمندم. سپس به پشت كتاب مراجعه كرده و رفرنس هایی را پیدا كرده و در لیست كتابخانه آنها را جستجو كرده و می خوانم. در انتهای مرحله اگر من روزنه هایی در اطلاعات دریافتی داشته و نیاز به اطلاعات بیشتر داشته باشم به ایندكس هایی كه كلیه موضوعات مورد نظر من كه فكر می كنم قابل استفاده باشد مراجعه خواهم كرد.
۶-۲) صورت ششم:
سواد اطلاعاتی بعنوان كار با دانش و چشم اندازهای شخصی سازگار با روشی كه بینش های نوین ارائه كرده اند تجربه شده است.ششمین تجربه متكی بر دانش و تجربه شخصی تواما" با یك ظرفیت برای ایجاد درك یا بینش خلاق است. آن بصورت راز باقی می ماند برای كسانیكه آن را تجربه كرده اند اما بشدت وابسته به بینش ها برای توسعه اشكال جدید معلومات، معابر جدید برای وظایف یا راه كارهای نوین می باشد.
او ایده ای دارد بنابراین فكر خلاق او چندین بررسی را انجام میدهد، او نگاهی دارد بر اینكه چگونه بررسی های او پیشنهاد شده و سپس سعی و تحقیق می كند برای پی بردن به اینكه چطور نزدیك شود به منبع سوادی برای تجربه در تجارت. بنابراین آن یك فكر خلاق تازه هست تا آنجا كه او اطلاعات را برای ایجاد اطلاعات جدید بكار می برد.
او در واقع درگیر اطلاعات جدید می باشد. در واقع توانایی ارائه یك چشم انداز جدید، چیزی كه هرگز قبلا" انجام نشده است، هم توسعه دادن یك بحث در جایی كه هیچ كس هرگز آن را توسعه نداده و دیدن چیزی در یك نور كاملا" متفاوت.
فكر نمی كنم كه شما نیاز داشته باشید بطور فنی برای باسواد بودن كه آماده كرده شما را برای داشتن منابع اطلاعاتی كه ممكن است برای افرادی كه بطور فنی باسواد هستند كاربرد داشته باشد. بله من فكر نمی كنم كه آن یك جزء ضروری برای فرد باشد اما مطمئنا" آن را تسهیل می كند. من مطمئنم كه شمار زیادی از افرادی كه نسبتا" بی سواد رایانه بوده ولی كاربر خوب اطلاعاتی هستند وجود دارد، منظورم این است كه در آن صورت شخص توانایی انجام سریع تر آن را خواهد داشت.
۷-۲) صورت هفتم:
سواد اطلاعاتی بعنوان كاربرد عاقلانه اطلاعات برای نفع دیگران تجربه شده است. یك ویژگی شخصی عقل، این تجربه از كاربرد اطلاعات را موجب شده است. یك آگاهی از ارزش های شخصی و نظام اخلاقی آمیخته شده است با یك دانش و تجربه فردی هنگامی كه با دیگران كار می كنید.
دسترسی به اطلاعات واقعا" داخل نمی شود در. من مایلم كه اطلاعات به سادگی عملی نیست. چند نوع عقل در روش كاربرد آن وجود دارد... افرادارزش هایی دارند كه موجب كاربـرد اطلاعات می شوند. ما همه مسئولیت های خطیری داریم و ارزش هایی كه احتمالا" آگاه یا ناآگاه باشیم از آنها در طول زمان. اما آنها از خیلی چیزهایی كه ما انجام می دهیم خواه در كار ما و یا در ارتباطات شخصی ما آگاه هستند. و اینكه من می بینم بعنوان نوعی از دامنه اخلاقی در زندگی خودمان. اطلاعات باید خدمتگزار باقی بمانند تا اینكه ترجیحا" هدفی در خودش باشد.
اطلاعات جدید به همان اندازه در گروه قبلی ایجاد نشده است، آن ترجیحا" برای نفع كاربر، همكار و مشتری اطلاعات بكار رفته است:
او می داند كه بهترین روش توانایی كمك به افرادی او كار می كند در یك شغل ارتباطی عمومی جایی كه او می داند یك برخورد در چیزهایی كه در زندگی آن افراداتفاق می افتد وجود دارد... بنابراین تصمیمی كه او در باره افراداتخاذ می كند در واقع روی شغل او تأثیر گذاشته و اثری روی زندگی آنها دارد.
۳) سواد اطلاعاتی فردی و سازمانی؟
آیا راه هایی برای تجربه سواد اطلاعاتی كه احتمالا" در سایر زمینه ها مطرح باشد وجود دارد؟ اگر محیط آموزش عالی با ثروت اطلاعاتی خودش و زیر ساخت كار كشته فن آوری بتواند بعنوان یك مدل مورد توجه قرار گیرد، در بعضی جنبه ها برای بكار گرفتن خدمتگزاران دانش در آن صورت احتمالا" تجربیات بدست آمده در این مطالعه، حداقل برای بعضی زمینه ها و توسط افراد حرفه ای در سازمانهای دیگر تقسیم خواهد شد. همچنین تجربیات متنوع می توانند برای كلید كردن فرآیندهای اطلاعاتی در كارگاه مرتبط شوند، شواهد بیشتر فراهم شده كه هفت صورت را به وضعیت های دیگری از مؤسسات آموزشی تعمیم میدهد. جدول ۱ رابطه میان این فرآیندهای گروهی و هفت صورت سواد اطلاعاتی را نشان میدهد.
مطابقت میان صورت های متنوع و این فرآیندهای كارگاه، پیشنهاد میكند كه صورتها ساختارهای مفیدی برای شروع تفسیر مفهوم سواد اطلاعاتی در بكار گیری تجربیات حرفه ای در سطوح سازمانی به خوبی تجربیات فردی هستند. همچنین رابطه میان فرآیندهای كارگاه و هفت صورت، سواد اطلاعاتی را بعنوان یك بخش مهم از ماهیت سازمانهای آموزشی بخوبی فراگیرندگان مادام العمر پایه گذاری میكند. این ارتباط حمایت شده است با توصیفات سواد اطلاعاتی كه اهمیت منتسب به پدیده را توسط شركت كنندگان، برای حفظ جریان، شبكه ای كردن، حل مشكلات و حفظ سازگاری مشتری آشكار میكند. اهمیت سواد اطلاعاتی برای سازمانهای آموزشی همچنین در تعریف های این نهادها آشكار است به همان اندازه كه دنبال كردن شامل تمركز روی تفكر انتقادی و آموزش برای یادگیری می باشد:
یك سازمان آموزشی سازمانی است با یك ظرفیت خوب توسعه یافته برای آموزش دو حلقه ای ( یادگیری بر اساس هدف و یادگیری از طریق پرسش انتقادی )، جایی كه توجه مداومی به آموزش چگونه یاد دادن و جنبه های كلیدی عملكرد سازمان آموزش را حمایت می كند وجود دارد.( Field and Ford)
ما می توانیم استنباط كنیم كه در كارگاه سواد اطلاعاتی در دو سطح فردی یا كار تیمی و سطح سازمانی مورد توجه قرار گیرد. آن هست احتمالا" اینكه در یك سطح فردی و شاید كار تیمی، تجربیات سواد اطلاعاتی همانند آنهایی كه در این مقاله شناسایی شده اند باشند، در حالی كه در یك سطح سازمانی آنها تابع یا تحت تأثیر یك درجه عالی از رسمیت و ساختار می باشند. مهم ترین اینكه اگر كاركنان سازمان های آموزشی مادام العمر باشند در آن صورت آنها همچنین باسواد اطلاعاتی هستند.هر دو صورت فردی سواد اطلاعاتی و فرآیندهای هم تراز كاری پیشنهاد میكند كه كاركنان ارشد سازمان نیاز به آشنایی با ماهیت و ارزش سواد اطلاعاتی در هر دو سطح دارند. آگاهی از اهمیت سواد اطلاعاتی برای آینده سازمان ها كمك خواهد كرد برای اطمینان از اینكه برتری داده شده در زمان طراحی و بودجه بندی برای پایه گذاری و حفظ خدمات اطلاعاتی و برای توسعه حرفه ای برنامه ها برای كاركنان مناسب می باشد.
▪ جدول ۱: فرآیندهای كارگاه كه در ارتباط با هفت صورت سواد اطلاعاتی است
۴) سواد اطلاعاتی در برنامه های آموزشی و تربیتی
هفت صورت سواد اطلاعاتی و فرآیندهای هم تراز آنها در كارگاه یك چارچوب برنامه های آموزشی را برای مدیران اطلاعاتی با یك علاقه در تعلیم و تربیت مشتریان برای كاربرد مؤثر سرویس های اطلاعاتی سازمانها و برای تهیه كنندگان شروع و ادامه آموزش حرفه ای فراهم میكند. درك بیشتر درباره اینكه اطلاعات چگونه بطور مؤثر توسط افراد مجرب بكار گرفته می شوند، احتمالا" به آموزش دهنده ها در طراحی برنامه های آموزشی كه آشكار و قابل انتقال برای اعمال حرفه ای است كمك میكند. روش های تجربه شده سواد اطلاعاتی در دنیای كار بایستی تحت تأثیر اینكه چگونه در آموزش حرفه ای و برنامه های توسعه حرفه ای آموخته و تجربه شده است قرار گیرد. هفت صورت مدل سواد اطلاعاتی احتمالا" دارای بیشترین تآثیر است اگر برنامه های آموزشی بكار رود برای:
▪ تشخیص محدود بودن سواد اطلاعاتی آموزش دهندگان.
▪ عمیق شدن آن اطلاعات با اینكه آنها بهم نزدیك هستند.
▪ مشایعت آنها در میان تجربیات نا آشنای قبلی.
بطور ایده آل آخرین نتیجه آموزش سواد اطلاعاتی مردمی با تجربه از همه هفت صورت می باشند. آنها قادر می باشند مناسب ترین صورت را برای كشیدن روی یك وضعیت جدید انتخاب كنند.
این چنین تأكیدی سازگار خواهد شد با نزدیكی برای یادگیری و یادگیری كه ( ۱ ) تفسیر یادگیری بعنوان ورود به تجربه و درك دنیا بطور متفاوت، ترجیحا" از حفظ اطلاعات درباره موضوع مطالعه و ( ۲ ) تفسیر مهارت بعنوان عمل تجربه شده در روشهای ویژه، ترجیحا" از مهرت ها و دانش عمده ای كه ممكن است یك عمر مفید كوتاه داشته باشد.
۱-۴) دستورالعمل های جدید پیشنهاد شده توسط مدل هفت صورت
دستورالعمل های جدید در آموزش سواد اطلاعاتی كه توسط مدل هفت صورت پیشنهاد شده است شامل نیاز به:
۱) یافتن روش هایی برای كمك به دست یابی یا تجربه این صورت های متنوع سواد اطلاعاتی برای خود فرا گیرندگان. این به معنای طراحی وظایف آموزشی است كه بطور سیستماتیك همه یا بخشی از صورتها را بهم ملحق میكند. آنها نیاز به تصمیم گیری برای هر یك از نواحی آموزشی را دارند، خواه دانشجویان روی تمام جنبه های پدیده یا روی یك زیر مجموعه از صورت ها متمركز شوند.
۲) یافتن روشهایی برای كمك به بازتاب آموزش دهندگان روی كاربرد اطلاعاتی شان، تا آنجا كه با دامنه سواد اطلاعاتی و اعمال خط مشی هایی نظیر حفظ یادداشت روزانه یا بحث برای كمك به آنها آشنا شوند تا بطور صریح رفتار اطلاعاتی خودشان را در ارتباط با مدل هفت صورت مورد توجه قرار دهند.
۳) تأكید بر طبیعت اجتماعی و بهم پیوسته سواد اطلاعاتی تجربه شده توسط كاربران. این تجربه بر خلاف شیوه فرد گرایانه ای كه اغلب بطور رسمی اعلام شده است می باشد. بطور مثال: یادگیری برای كاربرد منابع اطلاعاتی یا فن آوری الكترونیكی نباید به معنای انتظار دانشجویان جهت تسلط بر همه ابزارها در اختیار خودشان باشد. به بیان دقیق تر آنها باید قادر به كاربرد هر چیز مورد نیاز به كمك سرویس های حمایتی موجود و هم تراز باشند. آنها باید یاد بگیرند تا به نقش تأمین اطلاعات از واسطه های اطلاعاتی و تشخیص زمان مناسب برای كاربرد خدمات یك فرد حرفه ای اطلاعات ارزش قائل شوند.
۴) شناخت اهمیت این تجربیات سواد اطلاعاتی در توسعه یا پشتیبانی برنامه های آموزش حرفه ای. چه بسا برنامه های آموزشی توانسته باشد تا بر علیه سواد اطلاعاتی در جهت معرفی هر یك از صورت ها بطور كافی رقابت كند. این امر به یافتن و حل شكافهای مهم كمك خواهد كرد.
۵) كشف روش هایی كه فرآیندهای اطلاعات سازمانی بتوانند تجربه افراد و گروههای كاری را حمایت كنند.
۲-۴) تأیید گرایش های موجود مدل همچنین بعضی گرایش های موجود را تایید می كند و پیشنهاد می كند كه طراحان برنامه های آموزشی م معلمان بایستی:
۶) بر تأكید به مهارتهای ذهنی و تیز هوشی عقلانی بیش از فن آوری اطلاعات یا مهارتهای محلی اطلاعات ادامه دهند. این به معنای كنار گذاشتن فن آوری اطلاعات نیست، آن قسمتی از هر تجربه سواد اطلاعاتی را شكل میدهد. بهر حال آن تنها كانون اولین تجربه در اكثر مهارتهای ذهنی دیگران كه از اهمیت عالی برخوردار هستند. در تجربه فرآیند اطلاعاتی، شناسایی یك نیاز اطلاعاتی برای مثال یك مهارت ذهنی در تجربه كنترل اطلاعات، اطلاعات ساختاری و ارتباطات ایجاد شده میان اطلاعات و طرحهای جدید، مهارتهای ذهنی می باشند.
۷) بخاطر داشته باشند كه تعلیم افرادبرای كاربرد اشكال متنوع بسته های نرم افزاری یا فن آوری ها، آموزش سواد اطلاعاتی را مقرر نكرده است. آموزش منابع اطلاعاتی همچنین تنها یك جنبه از آموزش سواد اطلاعاتی است. فن آوری اطلاعات و منابع ویژه در بهترین وجه، پیش نیازها ( مثلا" در فن آوری اطلاعات و تجربه منابع اطلاعاتی ) و در بدترین وجه، نامربوط ( مثلا" در توسعه دانش و تجربیات عقل ) می باشند.
۸) آموزش فن آوری تا جایی كه افرادبا پذیرفتن و سازگار شدن با تغییرات راحت باشند، ترجیحا" از نیاز حضور آنها در یك جریان بی پایان برنامه های آموزشی.
اساس دو دستورالعمل اولی از یك شیوه تعلیم و آموزش توصیفی بعنوان " ارتباطی " یا بعضی اوقات بعنوان " علم و هنر پنومنوگرافیك " می باشد. آن شیوه ای است كه روی نیاز برای درك تغییر در تجربه پدیده ای افرادبه منظور كمك به آنها برای گسترش یا تغییر آن تجربه تمركز میكند. هفت صورت توصیفی در اینجا یك مدل از سواد اطلاعاتی را كه با شیوه ارتباطی برای تعلیم و آموزش سازگار هست فراهم میكند. بسیاری از این دستورالعمل ها همچنین براحتی در چارچوبی نظیر عمل انعكاسی، اقدام آموزشی و تحقیقی بهم ملحق می شوند. پیوستگی آموزش سواد اطلاعاتی با این چنین چارچوبهایی كه قبلا" خودشان را بطور مطلوب برای آموزش حرفه ای مورد سنجش قرار داده، مدلهای برنامه آموزشی را بشدت وابسته به عمل حرفه ای خواهد كرد. برای رشته های حرفه ای جهت آماده نمودن فارغ التحصیلان برای انتخاب جایگاهشان در سازمانهای آموزشی، فارغ التحصیلان نیاز دارند به اینكه توجه كنند آیا برنامه های آموزشی آنها بطور صریح فرصت هایی را برای دانشجویان فراهم میكند برای:
كاربرد فن آوری اطلاعات برای آگاهی و مبادله اطلاعات
دست یابی به شناخت یك محدوده آشكار فهرست نویسی، انسان و منابع اطلاعات سازمانی
توسعه اكتشافی شخصی برای كاربرد فرآیند اطلاعاتی
كنترل اطلاعات از بین ارتباطات پایه گذاری شده، نقشه برداری شده یا ارتباطات آشكار رسمی
پذیرفتن یك شیوه بحرانی برای ساختار دانش
استعمال ظرفیت های ذاتی برای كسب بینش و شناخت های جدید
كشیدن بر روی ارزشها و اخلاق شخصی هنگامیكه اطلاعات بكار می روند
برای كسب یكباره برنامه های آموزشی بالا، آموزش دهندگان همچنین نیاز به طراحی خط مشی هایی برای كمك به دانشجویان دارند جهت ( ۱ ) آگاهی از این فرصت های یادگیری، ( ۲ ) بازتاب بر روی كار آنها در این ناحیه و ( ۳ ) تشخیص اینكه ورود به نهر این جنبه های كاربرد اطلاعات یك قسمت صحیح از رشد و توسعه حرفه ای آنهاست. خلاصه اینكه مربیان نیاز دارند به كمك تجربه سواد اطلاعاتی یاد گیرندگان در رشته های حرفه ای به روشی كه آنها با تجربه سواد اطلاعاتی در تمرین حرفه ای هم صدا باشند.
۵) نتیجه
سواد اطلاعاتی درباره توانایی افراد برای فعالیت بصورت مؤثر در یك جامعه اطلاعاتی می باشد. این درگیر تفكر انتقادی، آگاهی از اخلاق شخصی و حرفه ای، ارزیابی اطلاعات، نیازهای اطلاعاتی متصور، اطلاعات سازماندهی شده، ارتباط متقابل با اطلاعات شغلی و ایجاد كاربرد مؤثر اطلاعات در حل مشكلات، تصمیم گیری و تحقیق می باشد. آن فرآیندهایی است مبنی بر اطلاعاتی كه بر ماهیت سازمانهای آموزشی و نیاز برای حمایت توسط زیر بنای فن آوری سازمان قاطعیت دارد. كاربرد شیوه تحقیقی پنومنوگرافیك توصیفاتی از هفت روش مختلف كیفی كه سواد اطلاعاتی تجربه شده را در دسترس قرار داده است. تجربیات بدرستی به اطلاعات مبنی بر فرآیندهای كارگاه و پیشنهاد حدود مفاهیم برای توسعه و آموزش حرفه ای مربوط شده است.

نوشته
Christine Susan Bruce :
ترجمه و افزوده‌ها:
حسن صیامیان
كارشناس ارشد كتابداری و اطلاع رسانی پزشكی
و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی استان مازندران
دانشجوی دکترای کتابداری و اطلاع رسانی
مجید جودی
کارشناس مدارک پزشکی، رئیس بخش مدارک پزشکی بیمارستان قلب تبریز
افسانه شهرابی
كارشناس كتابداری و اطلاع رسانی، محقق و مترجم
و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
E-mail: siamianh@yahoo.com
[۱]این مقاله ترجمه‌ای است از :
Christine Susan Bruce. “Workplace experiences of information literacy”. International Journal of Information Management ۱۹ (۱۹۹۹) ۳۳ -۴۷
References
Bruce, C.S. (۱۹۹۷). ¹he Seven Faces of Information ¸iteracy. Adelaide: Auslib Press.
Cheuk, B. (۱۹۹۸). An experienced based information literacy model in the workplace: case studies from Singapore. In D. Booker (Ed.), Information ¸iteracy: ¹he Professional Issue. Proceedings of the ۳rd Australian National Information ¸iteracy Conference, Canberra, ۱۹۹۷, (pp. ۷۴–۸۲). Adelaide: University of South Australia Library.
Dall’Alba, G., & Sandberg, J. (۱۹۹۶). Educating for competence in professional practice. Instructional Science, ۲۴(۶), ۴۱۱–۴۳۷.
Drucker, P. (۱۹۹۲). Be data literate – know what to know. ¹he ºall Street Journal, ۱۶Field, L., & Ford, B. (۱۹۹۵). Managing Organisational ¸earning: From Rhetoric to Reality (p. ۲۴). Melbourne: Longman.
Marton, F. (۱۹۹۴). Phenomenography. In T. Husen, & N. Postlethwaite (Eds.), International Encyclopedia of Education (pp. ۴۴۲۴–۴۴۲۹). Oxford: Pergamon.
Marton, F., & Booth, S. (۱۹۹۷). ¸earning and awareness. New York: Lawrence Erlbaum and Assoc.
Marton, F., Hounsell, D., & Entwistle, N. (Eds.). (۱۹۹۶). ¹he Experience of ¸earning. (۲nd ed.). Edinburgh: Scottish Academic Press.
Mutch, A. (۱۹۹۷). Information literacy: an exploration. International Journal of InformationManagement, ۱۷(۵), ۳۷۷–۳۸۶.
Revans, R. (۱۹۸۲). ¹he Origins and Growth of Action ¸earning. Lund: Studentlitteratur.
Schon, D. (۱۹۸۷). Educating the Reflective Practitioner: ¹oward a New Design for ¹eaching and ¸earning in the Professions. San-Francisco: Jossey-Bass.
Velde, C., & Svensson, L. (۱۹۹۶). The conception of competence in relation to learning processes and change at work.
Paper presented at the ۴th Conference on Learning and Research in Working Life, Steyr, Austria, ۱–۴ July ۱۹۹۶.
Zuber-Skerritt, O. (۱۹۹۲). Action Research in Higher Education: Examples and Reflections. London: Kogan Page.

مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع: 100


بنیاد آینده‌نگری ایرانجمعه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۷ آوریل ۲۰۱۸

دانش نو

+ چپ و راست مرده‌اند، زمین را می‌خواهی یا آسمان را؟ 

+ مهم‌ترین فنآوری‌ها در سال ۲۰۱۸ 

+ هوش مصنوعی می تواند طی بیست سال آینده تهدیدی برای ۴۷ درصد از مشاغل باشد 

+ در حسرت توسعه رضا داوری اردکانی

+ آزادی علمی مقصود فراستخواه

+ سازماندهي گروههاي مشارکتي در سازمانهاي يادگيرنده 

+ مديريت دانش، نياز سازمان هاي امروز 

+ مديريت استرس مجيد يوسفي

+ رقابت بزرگان بر سر تراشه‌های هوش مصنوعی و خیزش آرام تکینگی به‌سمت ما! حمیدرضا تائبی

+ تغییر اجتناب ناپذیر است و باید به منظور ایجاد تحولات مدیریت شود. 

+ ⁠دانشگاه اصفهان برگزار می کند: ⁠دانشگاه اصفهان

+ به فرزندانمان رحم کنیم دکتر محسن رنانی

+ زلزله در سیارات دیگر چگونه رخ می‌دهد؟ 

+ ساختمان‌های هوشمند فرشته نجات انسان‌ها می‌شوند حمیدرضا تائبی

+ استفاده از سیل تصاویری که در زلزله به راه می‌افتد مهدی صنعت‌جو

+ توانمند باشید، تا عرصه را به سایرین واگذار نکنید. حمیدرضا مازندرانی

+ انواع سازمانها Organization Types از دیدگاه برنامه ریزی هدف ها و وسیله ها راسل ایکا ف

+ هوش سازمانیم ‌تجاری است، پس موفق می‌شوم! حمیدرضا تائبی

+ درک اشارات دست با تصویربرداری صوتی مهدی صنعت‌جو

+ نقش بی بدیل هوش مصنوعی بر شهرها و شهروندان آنها محسن راعی

+ مزایای سواد اطلاعاتی 

+ هوش مصنوعی انویدیا، هوای آفتابی را برای ماشین های خودران شبیه سازی می کند! علیرضا فرجی علیرضا فرجی

+ فراگیری: نیازی پایه ای 

+ قلسفه و زندگی روزمره. موسی اکرمی

+ خلاقیت نمادین دهه هشتادی ها 

+ فهم سواد اطلاعاتی 

+ نظریه سواد رسانه ای در گفتگو با دکتر هاشمی 

+ در سال جدید مهندسی نرم‌افزار را جدی‌تر دنبال کنیم حمیدرضا تائبی

+ باید که لذت آموختن را دوباره بیاموزیم پوریا ناظمی

+ انقلاب هوش مصنوعی و تاثیر آن بر جامعه و شرکت ها 

+ توانمند باشید، تا عرصه را به سایرین واگذار نکنید حمیدرضا مازندرانی

+ وجود یخ در مدار استوای مریخ 

+ ظهور «ابر انسان‌ها» طی ۲۰ سال آینده 

+ دانشمندان به استقبال مهمترین پرسش های بشر می روند! 

+ آینده پژوهی و انواع آینده. محسن گرامی طیبی

+ ضریب رشد استارتاپ‌های ایرانی، بالاترین در منطقه نزدیک به متوسط جهانی 

+ نگاه تان به آینده است یا اکنون؟ 

+ اینجا همه آدم‌ها این‌جوری نیستند* مهدی صنعت‌جو

+ بدرود سیارۀ زمین؟ لورین رابینسون

+ تهدیدات اینترنت اشیا 

+ آینده‌ بانکداری‌ چگونه‌ خواهد‌ بود؟ 

+ نفس‌تنگی فرهنگی در جامعۀ ناخوانای معاصر نعمت‌الله فاضلی

+ ضرورت تقویت حافظه سازمانی سیداحمد ابراهیمی

+ دانشگاه چیست؟  رضا داوری اردکانی

+ تشخیص زودهنگام بیماری انسداد عروق قلبی ممکن شد 

+ آیا موسیقی می‌تواند یک زبان باشد؟ کریستوفر بارتل، ترجمه سید جواد فندرسکی ، محمد رجبی

+ انسان‌شناسی هنر به روایت ناصر فکوهی/ هنر به تبعیت از سلیقه بازار در حال نابودی است 

+ چرا مغز آرام خلاق تر است؟ 

+ خلاقیت واقعا یعنی چی؟! 

+ نقش ها و کارکردهای کلیدی ارتباطات 

+ موانع ارتباطات میان افراد 

+ تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان، جامعه و فرد- 

+ هوش مصنوعی ترسوها را درمان می‌کند . فناوری در مسیر کمک به بیماران حمیدرضا تائبی

+ آینده پژوهی یا آینده نگاری یا …؟ 

+ تاملاتي در روشنفكري موسي اكرمي

+ اینترنت، کنکاش گاهی جدید؟ بخش دوم عرصه ی همگانی و آرای عمومی: از نشریات تا اینترنت 

+ رویکردها و ابزارهای نوین موثر در آینده پژوهی هوشمندی کسب‌و‌کار فرشاد وحیدپور

+ فرزندان ما مرد عنکبوتي را بهتر مي‌شناسند  ابوذر سيفي‌کلستان

+ اخلاق جانشین قدرت رضا اسمخاني

+ رویکردی انسان شناختی به: گفتمان میراث طبیعی و گردشگری روستایی مرتضی رضوانفر

+ تغییر فرهنگی با رفتار رهبران سازمان شروع می‌شود مترجم: احسان زائری

+ دامنه و هزینه های تغییرات اجتماعی داوود نادمی

+ آینده‎اندیشی: توصیه‎ای دوستانه یا ضرورتی انکار ناپذیر.؟ 

+ ظرفیت های تقویت همبستگی اجتماعی 

+ نظریه‌های ارتباطات توسعه سرینیواس آر ملكات

+ در کمتر از یک دقیقه بیشترین تاثیر را در اولین ملاقات خود داشته باشید! مهسا قنبری

+ ماشین‌های هوشمند و بازتعریفی تازه از نقش کارکنان دانش‌محور حمیدرضا تائبی

+ پیش‌نیازهای نوآوری در کشور. سیدهاشم هدایتی

+ عقل و توسعه یافتگی حسین عرب

+ آینده، اکنون است  آرش بصیرت

+ آینده پژوهی به کجا خواهد رفت؟ 

+ ابزارهای توسعه هوش تجاری در سازمان مهندس پدیده فدائی فرد

+ دانش، پلی به سوی توسعه. دکتر غلامحسین عبیری

+ کوشش برای ساختن جهانی باهوش‏تر. 

+ نوگرایی قدیمی و نو  گفت‌وگو با سیدجعفر مرعشی

+ تئوري سازمان در عمل. 

+ سازمان هاي هزاره سوم 

+ دیدگاه های سه گانه درباره محرک های آینده نگاری 

+ به صدها تحلیل‌گر اطلاعات نیاز داریم! 

+ چگونه براي نوجوانان کسب و کار ایجاد کنیم؟ تونی مارتین

+ چرا گاهی محاسبات فعالان اقتصادی با واقعیت منطبق نمی‌شود؟ محسن رنانی

+ آیا توفانی سازنده در راه است!؟ 

+ 4 راهکار برای مشارکت کارمندان در خلق ایده‌های نو 

+ نقش الگوی ذهنی در موفقیت کامران فرنیان همدانی- علی توکلی یرکی

+ چالش ­های فلسفی نظریه کوانتوم استاندارد 

+ از اشتباه فیلسوف هم باید درس آموخت 

+ بوته سوخته 

+ دانش آینده یک نیاز ملزم برای بشر امروز است‌ 

+ ما آموزش می دهیم, اما دانش آموزان یاد نمی گیرند 

+ باید از قاره ششم بیشتر بهره​مند شویم . فرانک فراهانی جم

+ شناسایی و خوشه‌بندی سامانه‌ها و ابزارهای مدیریت دانش شخصی عاطفه شریف ، رضوان حسین قلی زاده

+ بررسی زیرساخت‌های مدیریت دانش و تأثیر آن بر هوش سازمانی در پژوهشگاه‌های‌ وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محمدرضا شکاری ، محمدرضا اسمعیلی گیوی ، حمید کشاورز

+ اثربخشی پژوهش های علمیِ داخلی بر شاخص های توسعه ی ایران آقای وحید احسانی ، دکتر موسی اعظمی، دکتر سیّد محمّد باقر نجفی ، دک

+ ویژگی‌های بایسته معلمان در بهبود فرآیند یاددهی-یادگیری مدارس هوشمند 

+ پاسخ بنیادین به یک سؤال دیرین: چرا ما ایرانیان در مسیر توسعه درجا زده ایم؟ دکتر محسن رنانی

+ وقتی از دانش بنیان حرف می زنیم از چه چیز حرف می زنیم سیدرضا علوی

+ نوآوري باز انقلابی نوین در پارادایم نوآوري الهام سهامی

+ چشم انداز به عنوان روش آینده پژوهی 

+ در جستجوی الگوی نوین یادگیری­زدایی سازمانی[1] 

+ رابطه هوش و مقدار توانایی حقیقی‌تان info@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995