Welcome To Future

Tomorow is built today


به جاي لعنت به تاريکي، شمعي بر افروز

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[24 Dec 2005]   [ همنشين بهار]