Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر

درباره آینده نگر

تارنمای «آینده نگر» جایگاهی است برای رهیافت و گفتمان پیرامون گذشته، امروز و آینده ایران از دیگاه آینده نگری. به باور ما، جامعه بشری درآستانه زايش تمدنی نوين است. انقلاب فراصنعتی و فرايند شتابان جهانی شدن یا گلوبالیسم همراه با دگرگونی های ارزشی و اقتصادی و ساختارهای مدیریت در چند دهه اخير، چشم اندازی نو در برابر بشريت گشوده است. تـنـد باد تمدن نو همه ساختارها و ارزشهای موجود را دستخوش تغيرکرده،  برداشت های تازه ای از دموکراسی، حقوق بشر، پيشرفت، مالکيت، رفاه و عدالت اجتماعی به ارمغان آورده است.
سازندگی ايران فردا بايد با ابزارو انديشه دنيای نو آغازگردد. ما براين باوريم که سازندگان ايران بايد رهيافت فردا را در پرتو پيدايش جامعه فراصنعتی و فراملی، اقتصاد انفورماتيک، دموکراسی نو و ارزشها و ساختارهای برخاسته ازاين دگرگونی های شگرف جستجو کنند و الگوها و برداشت های نوين از ساختاردولت، مديريت، مالکيت، برنامه رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و رفاه را دورنمای خويش سازند. ايران فردا را بايد برسنگ بنای جهان فردا ساخت و نه با خشت و َملات  سده های پيشين. نگاه ما به تاریخ و رویدادها گذشته نیز از دیگاهی تازه است.
امید ما این است که «آینده نگر» کانون چنین گفتگوهایی باشد. ما از همه نواندیشان آینده نگر دعوت می کنیم که با فرستادن مقالات در این رهیافت و گفتمان شرکت کنند.
تماس با ما:   info@ayandehnegar.orgدوشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۳ آوریل ۲۰۱۸

 info@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995