Welcome To Future

Tomorow is built today


آیا مغز کامپیوتری دیچیتالی است؟

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[05 Dec 2015]   [ میچیو کاکو]