Welcome To Future

Tomorow is built today


خودکامگی / بیست آموخته از بیستمین قرن

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[29 Jul 2017]   [ تیموتی اسنایدر]