Welcome To Future

Tomorow is built today


بی توجهی به مسؤولیتهای اجتماعی، بر شاخه نشستن و بن بریدن است

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[08 Nov 2015]   [ پروفسور محمدرضا سرکار آرانی]