Welcome To Future

Tomorow is built today


پیرو نامه ای بیک دوست و ٣٧ ‏سال فریبکاری و نابخردی

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[21 Jan 2016]   [ جمشيد قراجه داغى]