Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


پاسخ به رد صلاحيت ها : سازمان دادن کارزار مبارزه با نظارت استصوابی

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Facebook Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[31 May 2013]   [ احمد تقوائی ]

 


احمد تقوائی


25 خرداد 


رد صلاحيت اقای هاشمی و مشائی  توسط شورای نگهبان به شکل گيری فضای سیاسی نوين در حوزه سیاست ايران انجاميده است.  اين فضای نوين آغاز تغيرات اساسی در آرايش نيروهای سیاسی و توازن قدرت در جامعه است . رد صلاحيت اقایان  هاشمی و مشائی به احتمال قوی تاريخ  بزرگترين ريزش از نظام ولايت نوشته خواهد شد. ريزشی که  ميتواند موجب جدائی کامل حکومت از جامعه در طی چند سال آينده گردد.


هگل بر اين باور بود که حکومت ها زمانی سقوط خواهند کرد که خود را از جامعه  جدا سازند و در ذهنيت مردم اين انديشه شکل گيرد که  هر نوع تغيری کوچک نيازمند تغير حکومت است.  فرايند  جدائی  حکومت از جامعه در نخستين گام خود در جدائی شاخص ترين  نمايندگان نيروهائی اجتماعی از حکومت جلوه گر می شود.


هنگاميکه آقای هاشمی پرچم مبارزه  ولايتيون را بلند کرد فراموش کرد بگويد که در جهان واقعی  ابزاری که  آنان آقايان برای "کشف " رهبران " از ان سود می جويند چيز جز تقلب در شمارش آرا و نظارت استصوابی نيست .


آقای هاشمی با ارزیابی درست و حساب شده ای از موقعيت ضعيف ولايتيون وارد صحنه انتخابات شد با اين همه  ايشان  نتواستند  پیش بینی کنند که مکانيزم هائی که ايشان همرا با  دشمنان قسم خودره کنونیشان به تصويب رساندند به وسیله ای برای حذف خود او مورد استفاده قرار گيرد .


حذف  آقای هاشمی توسط  شورای نگهبان حامل پيامی به مخالفان بود . نخستين پيام  گوشزدی به آقايان  قالیباف  و رضائی ، نمايندگان کنونی و نامزدهای آينده  مجلس  که بدانيد که  اگر ما ( ولايتيون) ميتوانیم   با جادوی نظارت استصوابی پشت پهلوان نظام را به خاک ماليم،   شما که جای خود داريد.


از  سوی ديگر ولايتيون به خوبی می دانند که آقای خامنه ای در ميان مردم از مقبولیتی بر خوردار نيست . به خوبی می دانند که مردم  آقای خامنه ای را  مسئول وضع فلاکت بار  مملکت می دانند . آنان به خوبی می دانند که از یاران پيشین ايشان کسی ديگر در کنارش نيست و اکنون راهی در پيش نخواهد داشت مگر اينکه به فرمان  مخالفين پيشین تن در دهد و از  اين راه مردم نيز آشکارا  درخواهند یافت که سوارکاران اسب حکومت کيانند.


چهار سال پيش هنگاميکه سلاح تقلب  برای ربوده شدن نتايج  انتخابات  به اجرا گذاشته شد ،  به خيابان ها آمدند و با شعار "رای من کو"  جنبش سبز خود را بر پا کردند. محصول چنان جنبشی  پيدايش ائتلاف بزرگی  از نيروهائی گشت که در انتخابات  رقبای یکديگر بودند . امروز رد صلاحيت ها  و مقاومت در برابر نظارت استصوابی دامنه انان ائتلاف را گسترده تر ساخته  و  ميان لزوم تغير قانون اساسی بر اساس حقوق شهروندی و پايان دادن به نظارت استصوابی پيوند جدائی ناپذيری برقرار ساخته است .اگر نيروهای جنبش سبز می خواهند به دوران رکود و رخوت  پايان دهند بايد از  هم اکنون با استفاده از فضای کنونی انتخابات  و خشم و نفرتی که در ميان مردم نسبت  به تصميمات شورای نگهبان ایجاد شده است  ، پرچم همکاری همه نيروی هائی را بلند کنند  که  تازيانه شورای نگهبان  و نظارت استصوابی روح و  جسم انانرا  زخمی و ازرده کرده است .  لازم است مقاوت مردم را بر عليه تصميمات  شورای نگهبان  سازمان داده و انرا با درخواست  پايان دادن با نظارت استصوابی پيوند دهند . چنين مبارزه ای حتی اگر امروز به پيروزی نرسد،  بستر واقعی گذر از  استبداد را فراهم خواهد آورد.  


درخواست پايان دادن به نظارت استصوابی در مقطع  کنونی معنائی  جز مخالفت با تصميم شورای نگهبان در رد صلاحيت نامزدها و بويژه شاخص ترين چهره انان اقايان هاشمی و مشائی و دفاع از حقوق انان ندارد.  در  چنين بستری اهميت مخالفت با  نظارت استصوابی در اذهان   هواداران انان نقش بسته و ارزش های جنبش سبز در ميان اقشار بزرگتری در جامعه ریشه می دواند.


اين موضوع که  کارزار مخالفت با رد صلاحيت به عقب نشینی نظام حاکم  از تصميمات کنونی بی انجامد يا نیانجامد ،  موضوع ثانوی است ،  زيرا اگر از ميان ملیونها هوادار رد صلاحيت  در صد کوچکی نيز با ما در   مخالفت با نظارت استصوابی همراه شوند ، یک موفقيت بزرگی برای    جنبش سبز است .


فرايند گذر از نظام حاکم استبدادی  به انباشت سرمايه سیاسی دمکراتيک و نهادهای پاسداری از آن سرمايه ها  پيوسته است. اين سرمايه ها در متن جدل های مهم اجتماعی حيات يافته و در ضمير ناخوداگاه جامعه به عنوان ارزش های دمکراتيک ثبت می گردد. تظاهرات خیابانی ، اعتصابات عمومی ، جمع آوری امضا  و دهها  اکسیون های ديگر زمانی اهميت دارند و از ان جهت اهميت دارند که ميتوانند به انباشت چنان سرمايه هائی در جامعه  ياری رسانند.


*******


انتخابات دوران کنونی در سه هفته آينده پايان خواهد يافت. شرکت اصلاح طلبان در انتخابات به سود آنان تمام نخواهد شد بلکه تنها به زيان مبارزه ای خواهد انجاميد که آنان همراه با ديگر نيروهای دمکراتيک سازماندگان اصلی آن باشند . اين مبارزه چيزی جز سازمان دادن  کارزاری بر عليه نظارت استصوابی و حکم حکومتی نیست . مبارزه ای که بايد تواند گفتمان پايان دادن به نظارت استصوابی را با حقوق شهروندی پيوند دهد و پشتیبانی  ملیونها مردم را  برای موفقيت خود به دست آورد . امروز وقت ان است که همه نيروهای دمکراتيک و باورمند به جمهوری حقوق بشری  ايران  برای سازمان دادن چنين  کارزاری همسو و همراه گردند.


خرداد  92


 


مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع:


نسخه‌ی چاپی ارسال اين مطلب به دوستان


[نظر دهید]    [تعداد نظرهای ثبت شده در پیوند با این مطلب: 1] 


.

. به یاد مرحوم عزت الله سحابی، و شهدای عزیزمان، هاله سحابی و هدی صابر مرحوم سحابی، تا آخرین لحاظات عمر خویش بر "اصلاحات" تکیه کرد: اصلاحات را نه برای حفظ قدرت و یا نظام حاکم، بلکه برای "ایران" یک ضرورت میدانست. مرحوم سحابی در همین راستا، زمانی که جنبش سبز دوران خونین خود را پس از عاشورای ۸۸ سپری میکرد، دورانی که بسیاری از اصلاح طلبی دلکنده بودند، بر طبل براندازی میکوبیدند و برای حاکمیت بهانه سازی میکردند، وی باز هم احساس خطر کرد، باز هم احساس تکلیف کرد، و در فضای تخریبی و تند ان دوران، ضرورت "اصلاح طلبی" را یادآور شد: "افراد آگاه و ناظران باتجربه و عمق‌نگر به خوبی می‌دانند که الان نه سال 42 است که حاکمیت بتواند جنبش اعتراض مسالمت‌آمیز مردم را سرکوب و نابود کند و نه سال 56 است که مردم و جامعه از یک سو و دولت و حاکمیت از سوی دیگر در شرایط یک انقلاب قرار داشته باشند. بنابراین دوستان عزیز نصیحت و انذار و هشدار این برادر پیرتان را بپذیرید و در آن تأمل کنید که نباید با دادن تحلیل‌های تند و اغراق‌آمیز و احساسی بر تنور احساسات آتش بریزید و حرف‌ها و کارهای بی‌پشتوانه را تشویق کنید. تند کردن خواسته‌ها و شعارها با شبیه‌سازی‌های نادرست با دوران انقلاب دومین نگرانی بنده است. عزیزان من انقلاب در ایران فعلی، نه شدنی است و نه درست. تجربه حرکت و مواضع قانونی و مسالمت‌جوی دکتر مصدق در دوران نهضت ملی و حتی در بیدادگاهی که او را محاکمه می‌کرد و نظرات و تجربه مهندس بازرگان در دوران انقلاب و تجربه همگی ما در سی ساله اخیر نشان داده است که حرکت مطالبه‌محور و تدریجی و رفتارها و خواسته‌های معقول و معتدل نتایج بهتر و ماندگارتری باقی می‌گذارد." *بخشی از نامه مرحوم عزت الله سحابی به ملت ایران (11 دی ماه 1388) -پویان همراه، خرداد ۹۲
[ فرهاد]   [ 2013-06-02 16:45:47 ]    [farhadnmd@yahoo.com]

بنیاد آینده‌نگری ایرانجمعه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۷ آوریل ۲۰۱۸

احمد تقوائی

+ عیدی زهرآلود سپاه پاسداران به مردم ایران   احمد تقوائی

+ آقای روحانی : مسئولین نوشتن محو اسرائیل به روی موشک ایران را به مردم معرفی کنید  احمد تقوائی

+ خطاب به جوانان ایران : چرا نباید در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کرد  احمد تقوائی

+ یک پیام کوتاه و مهم:‎تغیر نقشه خاورمیانه   احمد تقوائی

+ لزوم مقاوت در برابر شورای نگهبان‎  احمد تقوائی

+ نگاهی به خاورمیانه از منظر یک خاورمیانه ای  احمد تقوائی

+ حمله به کنسولگری عربستان و رمالان سیاسی ما  احمد تقوائی

+ پشتیبانی از " گروه همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر" در انتخابات مجلس .  احمد تقوائی

+ داعش چیست  احمد تقوائی

+ نقدی بر " التزام به قانون اساسی" و "قانون گرائی"   احمد تقوائی

+ پیام فاجعه عراق و موضوعات فراموش شده آن   احمد تقوائی

+ پاسخ به رد صلاحيت ها : سازمان دادن کارزار مبارزه با نظارت استصوابی   احمد تقوائی

+ کارشناسان سیاسی ما   احمد تقوائی

+ آغاز کارزار برای پایان دادن به نظارت استصوابی   احمد تقوائی

+ سیاست آینده نگرها نسبت به انتخابات ریاست جمهوری چه بايد باشد؟  احمد تقوائی

+ پاسخ مردم به رد صلاحيت نامزدهای انتخاباتی   احمد تقوائی

+ ايران و خطر جنگ مذهبی در خاورميانه  احمد تقوائی

+ آينده نگران و انتخابات :   احمد تقوائی

+ محکوم کردن دولت عراق کافی نيست!  احمد تقوائی

+ جنگ لیبی : تجاوزی به دمکراسی   احمد تقوائی

+ فراخوان انحرافی   احمد تقوائی

+ دخالت دولت عربستان در بحرين و سکوت اپوزيسيون   احمد تقوائی

+ جامعه مدرن و احزاب مدرن ( بخش نخست)   احمد تقوائی

+ ستاد های نوين اميد و تغیير  احمد تقوائی

+ اگر انتخابات دو مرحله ای شود  احمد تقوائی

+ مشروطه دوم : گفتمان جمهوری حقوق بشر   احمد تقوائی

+ مشروطه دوم : گفتمان جمهوری حقوق بشر   احمد تقوائی

+ مناظره موسوی – احمدی نژاد، يک روايت دو شيوه   احمد تقوائی

+ موسوی و يارانش کيستند ؟   احمد تقوائی

+ بگذار جهانيان باز بگويند : اين صدای خدای ابراهيم است. سخنی با پيروان اهل سنت  احمد تقوائی

+ چگونه بايد در انتخابات مشارکت کرد ؟   احمد تقوائی

+ سرنوشت دمکراسی و انتخابات رياست جمهوری  احمد تقوائی

+ احمد تقوائی ژانويه 2004: "ملی- سهامی" شدن نفت : طرحی برای عدالت و توسعه   احمد تقوائی

+ احمد تقوائی ژانويه 2004: "ملی- سهامی" شدن نفت : طرحی برای عدالت و توسعه   احمد تقوائی

+ انتخابات رياست جمهوری و واکنش نیروهای دموکرات - سکولار   احمد تقوائی

+ خطای بزرگ دولت اسرائيل ( 1)   احمد تقوائی

+ دعوت به جنگ و تجاوز : خيانت يا سياست  احمد تقوائی

+ درسهای انتخابات حزبی امريکا برای جنبش دمکراسی ايران   احمد تقوائی

+ جنبشی با نام اوباما  احمد تقوائی

+ پاسخ به نامه های   احمد تقوائی

+ ائتلاف ضد جنگ و انتخابات مجلس   احمد تقوائی

+ در پشتِبانی از "کميته دفاع از انتخابات آزاد"   احمد تقوائی

+ مهاجران سياسی سرگردان (بخش 1)   احمد تقوائی

+ جايگاه نهادهای مدنی قومی در جنبش های ضد تبعيض *  احمد تقوائی

+ جايگاه ازادي اديان در سکولاريسم و لايسيته   احمد تقوائی

+ بحران سوسيال – دمکراسی و احزاب آينده نگر *  احمد تقوائی

+ يادداشتهائی پيرامون اثرات انتخابات ميان دوره ائی امريکا بر ايران   احمد تقوائی

+ تا سه نشه بازی نشه: ناسيوناليسم عاميانه نفتی   احمد تقوائی

+ جنبش رفراندم و   احمد تقوائی

+ يادداشتهائی پيرامون پايان نظام تک قطبی جهانی  احمد تقوائی

+ "انسان گلوبال " پارادايم قرن بيست و يکم   احمد تقوائی

+ نکاتی پيرامون برنامه ترقی خواهان آينده نگر ايران  احمد تقوائی

+ انتخابات : پيام ها و پيامد ها :  احمد تقوائی

+ جنبش رفراندام : رژيم حقوقی و حقيقی اش   احمد تقوائی

+ جامعه مدرن و احزاب مدرن   احمد تقوائی

+ انتخابات امريکا و   احمد تقوائی

+ "انسان گلوبال " پارادايم قرن بيست و يکم   احمد تقوائیinfo@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995