Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


در پس آمد تأیید انتخابات از سوی شورای نگهبان

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Facebook Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[29 Jun 2009]   [ محمد امینی، احمد تقوایی]


امروز شورای نگهبان پس از بی نتیجه ماندن مذاکراتش با آقایان موسوی و کروبی، با تائيد نتايج اعلام شده وزارت کشور، تصميم نهائی خود را در باره انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد و با نهادن مهر «قانونی» بر ادامه زمامداری احمدی نژاد، آقايان موسوی و کروبی و جنبش ضد کودتا را در مقابل آزمونی بزرگ قرار داد.

اینک این پرسش در پیشاروی آقایان موسوی و کروبی و جنبش ضد کودتا است که آیا همچنان می توان و باید بر شعار ابطال انتخابات پافشرد و مردم را به اعتصاب عمومی برای بدست آوردن آن فراخواند و یا زمان برای یک مبارزه درازمدت تر مدنی برای استعفای آقای احمدی نژاد و برگزاری یک انتخابات آزاد فرارسیده است؟

راه میانه ممکن و معقول شاید این باشد که با فراخواندن یک اعتصاب عمومی کوتاه مدت، توان و قدرت جبهه ضد کودتا را برای کارهای بزرگتر آتی آزمود و تصمیم گیری نهایی را برای ادامه کار به پس از چنین اعتصابی و در پرتوی گسترش و توانمندی آن بررسی کرد.

مهم این است که اینک همه نیروها و شخصیت های آزادی خواه و دموکرات اعلام کنند که از هر تصميم مشترک اين دو رهبر جبهه ضد کودتا پشتیبانی خواهند کرد. چنین پشتیبانی، دست ایشان را برای تصمیم گیری عاقلانه و رایزنانه و به دور از فشار و تحریکات باز خوهد گذارد.

ما در انجمن آینده، اگرچه راه میانه یاد شده را راه خردمندانه تری می دانیم، با این حال از پیش اعلام می کنیم که از هر تصمیمی که رهبری کنونی جنبش ضد کودتا اتخاذ کنند پشتیبانی خواهیم کرد و با همه امکانات محدود خویش در راه پیروزی چنان تصمیمی خواهیم کوشید.

محمد امینی، احمد تقوایی
از سوی انجمن آینده
دوشنبه ٨ تير ۱٣٨٨ - ۲۹ ژوئن ۲۰۰۹


مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع:


بنیاد آینده‌نگری ایرانجمعه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۷ آوریل ۲۰۱۸

محمد امینی، احمد تقوایی

+ در پس آمد تأیید انتخابات از سوی شورای نگهبان  محمد امینی، احمد تقواییinfo@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995