Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


بر رنگين کمانی جبهه ضد کودتا پافشاری کنيم

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Facebook Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[19 Jun 2009]   [ احمد تقوائی]


احمد تقوائی

۲۹ خرداد ۱۳۸۸

به نظر می رسد که ما به سرعت به سمت پايان مرحله دوم کارزار انتخابات نزديک می شويم . تخستين دور اين کارزار با با شکل گيری سه ستاد انتخاباتی بر پايه ائتلاف های گوناگونی از نيروهای گونان سياسی در برابر دولت احمدی نژاد اغاز گرديد و با پيدايش فضای شبه انقلابی اخرين هفته های انتخابات و رفتن مليونها نفر به پای صندوق های رای پايان يافت
سازمان دهندگان اين سه ستاد با مهارت توانستند عليرغم کارشکنی های های دولت احمدی نژاد عليه فعاليت های قانونی نامزدهای انتخاباتی و بر خلاف تمايل گروههای شرکت کننده در جبهه رنگارنگ تحريم ، موفقيت های چشمگيری را در جلب ارای مردم به سود نامزدهای انتخاباتی خود به دست اوردند . از سوی ديگر تبليغات پيوسته و اگاهانه دو ستاد انتخاباتی اقايان موسوی و کروبی پيرامون لزوم بيداری و امادگی مردم برای پاسداری از آراء خود خوشبختانه به ثمر نشست و هواداران ان دو ستاد در اعتراض به کودتای دولت در چشم به هم زدنی خيابانها و ميدان های شهرها را به صحنه اعتراض خود مبدل ساختند و زمينه را برای تشکيل جبهه ضد کودتا فراهم اوردند.
شکل گيری اين جبهه و دفاع مليونی مردم از آرای خود، کودتا گران را در تنگنا و محاصره بی نظيری قرار داده است. درحالی که تنها یک هفته از زندکی این جبهه می گذرد، نيروهای مختلف سياسی در داخل و خارج به هوادارای از اين جبهه بر خاسته اند و دامنه این هواداری روز بروز گسترده تر گرديده است .

جبهه ضد کودتا که نظام تبعيض و تقلب را در تنگنای به سابقه ای قرار داده است ، اینک خود آماج يورش گسترده نيروهای نظامی شده است. در چند روز گذشته بسياری از چهره های شاخص ستادهای موسوی و کروبی دستگير و به زندان سپرده شدند. خوشبختانه همکاری مردم با جبهه ضد کودتا و شجاعت و پايداری اقايان موسوی و کروبی تاکنون دسيسه های دولت احمدی نژاد و دستگاههای انتظامی و امنيتی اقای خامنه ائی در خاموش کردن صدای اعتراضی مردم خنثی کرده است.
البته تلاش نظام تبعيض برای خاموشی صدای مردم به يورش نظامی محدود نگرديده و در چند روز گذشته ما شاهد کوشش سمجانه و پاسداران نظام انان در ايجاد تفرقه در جبهه ضد کودتا بوده ايم. حملات گسترده بر عليه اقای هاشمی و رژه حزب الله بر عليه ايشان ، نامه های دلسوزانه به اقای موسوی و دعوت از ايشان برای بازگشت به ياران قديمی ، تبليغات درو غين پيرامون گروهها و سازمان های هوادار اقای کروبی جملگی به مقصود ايجاد شکاف در جبهه ضد کودتا انجام می گيرد . بايد هوشيار بود که مردم به دام چنين تبليغاتی در نغلطند. در چند روز گذشته بسیاری از افراد و گروه هایی که در مرحله اول از شرکت در انتخابات دوری جستند، پس از کودتا به تدريج به جبهه ضد کودتا پيوسته اند و جمعی از آنان با پيوستن خود به اين جبهه، نوعی ازراديکاليسم کور را نيز با خود به این جبهه به ارمغان اورده و «باراباس» وار فریاد خودرا برای سوزاندن کاخ حاکمين به آسمان هفتم رسانده اند. از سوی دیگر نیز گروه های محافظه کار تری که از حضور روزانه مردم در خیابان ها و خشم و قدرت انان به هراس افتاده اند، يکی پس از دیگری بيرق سبز به دست گرفته و با ورود به این جبهه، به تقويت عقب مانده ترين گرايشات درون اين جبهه ياری می رسانند . .

در شرائط کنونی طرح شعارهای افراطی و ترويج " انقلابی ديگر" که توسط برخی از افراد و گروههای تازه رسیده به این جبهه به پيش نهاده می شود ، کاری خطرناک و عملی غير مسئولانه است و می تواند به موفقيت مبارزه ای که برای رفرم های اساسی و ماندگار در نظام انتخاباتی در جریان است، به شدت ضربه زند. خوشبختانه دو ستاد آقایان موسوی و کروبی هم چنان بر ابطال انتخابات و برگزاری انتخابات مجدد بر پايه قوانين به رسميت شناخته شده بين المللی پافشاری کرده وتحقق انرا مهم ترين هدف جبهه ضد کودتا به حساب می اورند .

در اينجا مايلم به اين موضوع نيز اشاره کنم که آينده دمکراسی ايران می طلبد که ما از انديشه اختراع رهبر يا رهبران غير منتخب دوری جوئيم و هم چنان بر حزبی بودن سياست در جامعه تاکيد ورزيم. رهبران غير انتخابی که بر تعداد آنان روزبروز افزوده میشود، يکی از معضلات مهم سياست در جامعه ما می باشد و به همين خاطر نيز بايد اگاهانه کوشيد تا بر اين مشکل نيافزود.
برعکس مرحله اول کارزار انتخاباتی که به دليل ذاتی خود، به طور طبيعی به گسترش نهادهای مدنی و گسترش تشکل های اجتماعی ياری رساند، مرحله دوم باز به دليل ذات خود، زمينه ساز گرايشات پوپوليستی و«رهبر» پرورانه است. امروزه بيش از هر زمان ديگری لازم است به گسترش و نهادهای سياسی جامعه در بطن امواج خروشان خیابانی توجه کرد و بر خصلت رنگين کمانی ان افزود.
موجی عظيمی که امروز ما شاهد آنيم ، سخن از امواجی میگويد که متناوبا در سال های آينده برای گذر از نظام تبعيض به جمهوری حقوق بشر بر سواحل سياست جامعه ما کوبيده خواهد شد . بررسی هريک از اين امواج و شناخت از مختصات، توانایی ها و محدودیت های آنان و يافتن راهکارهای تشکل مردم در متن اين امواج يکی وظائف مهم نيروهای دمکراتيک در روياروئی با انان اين امواج است .چنين امری ما را برای استقبال از امواج ديگری که در راه است اماده تر خواهد ساخت .
بی ترديد تحولات يکی دوماه گذشته بيانگر شکل گيری يک جنبش نوين اجتماعی در ايران است و مانند ديگر جنبش های اجتماعی زادگاه منشورها و نهادهای و ائتلافات نوينی بوده است .
در يک ماهه گذشته بر بستر چنين جنبشی ، منشور شهروند آزاد و گفتمان جمهوری حقوق بشر ايران زاده شد و نخستين سنگ های بنای جمهوری حقوق بشر در قالب ستاد شهروندان آزاد و پیدایش تشکل های آن در شهرهای مختلف ايران نهاده شد. اکنون لازم است که نيروهای اگاه و دمکراتيک جامعه ما به پاسداری از اين نهاد های تازه پا بر خيزند و به جوانان ايران در بر پائی و گسترش انان ياری رسانند .


ataghvai@gmail.com

مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع:


بنیاد آینده‌نگری ایرانپنجشنبه ۲ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۲ مارس ۲۰۱۸

احمد تقوائی

+ چند نکته کوتاه پیرامون همایش اتحاد جمهوری خواهان ( اجا )  احمد تقوائی

+ پيرامون شعار « موسوی رئيس جمهور منتخب مردم»  احمد تقوائی

+ بر رنگين کمانی جبهه ضد کودتا پافشاری کنيم  احمد تقوائی

+ برای پايان دادن به "حجاب اجباری" با جوانان همراه شويم   احمد تقوائی

+ رای دهيد اما نه با منطق تبعيض   احمد تقوائی

+ بیانیه «همبستگی برای دمکراسی " و انتخابات  احمد تقوائی

+ رد صلاحیت ها ، نخستین چالش نامزدهای انتخابات   احمد تقوائی

+  نقش نهادها و کمون های انترنتی دمکراتيک در انتخابات آمریکا  احمد تقوائی

+ جنبش رفراندم و   احمد تقوائی

+ ياد داشتهائی پيرامون گفتمان ملی (بخش نخست)   احمد تقوائی

+ دمکراسی و محله های* قانون مدار   احمد تقوائی

+ مبانی ائتلاف ايرانيان عليه جنگ  احمد تقوائی

+ احمد تقوائی : "ملی- سهامی" شدن نفت : طرحی برای عدالت و توسعه   احمد تقوائیinfo@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995