Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


کودتای ۲۲ خرداد، به چالش کشیدن مردم برای خونریزی است!

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Facebook Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[13 Jun 2009]   [ احمد تقوایی، محمد امینی، نادر اسکویی]

احمدی نژاد با پشتیبانی و مشارکت مقام ولایت فقیه، با گستاخی بی شرمانه ای در برابر حماسه جنبش مدنی مردم دست به کودتا زده اند. بیرون کشیدن آقای احمدی نژاد از صندوق انتخابات، آن هم با آرائی که ساختگی و جعلی بودن آن تنها از یک قهرمان آمارساز و دروغ پرداز برمی آید، یک تقلب ساده نیست. کودتایی از پیش طراحی شده از سوی کسانی است که به جای شنیدن صدای درخواست های بحق مردم و در پاسخ به شوروشوق خیابانی و شعارهای خودجوش و مسالمت آمیز ایشان، به همان روشی متوسل شده اند که همه حکومت های خودکامه در آن هنگام که در سراشیب فروپاشیدن اند، در پیش می گیرند. آیا پذیرفتنی است که آقای احمدی نژاد پس از آن کارنامه سیاه تبعیض گرایانه اش، بیشتر آرای اقلیت های مذهبی را به سوی خود کشیده و حتی در زادگاه نامزدهای دیگر از پشتیبانی دوسوم باشندگان آن شهرها برخوردار شده باشد؟ این جعل گستاخانه آراء، به انگیزه چالش مخالفان به جنگی نابرابر است. نیروهای مسلح و امنیتی را هم به همین دلیل به خیابان کشیده اند.

خامنه ای و احمدی نژاد و نیروهای افراطی پشتیبان ایشان، این بار در محاسبه از میزان نارضایتی مردم و از استواری اراده ایشان برای تغییر و بهبود چشم انداز سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورمان سخت در اشتباه اند. همان اشتباهی که خودکامگان و انتخابات سازان گرجستان و اوکرائین و کشورهای دیگر به آن دچار شدند و تاوان آن را نیز پرداختند.

نتیجه راستین رای گیری در این انتخابات هرچه بوده، بی گمان پیروزی احمدی نژاد نمی توانسته باشد. احمدی نژاد تنها از راه جعل و صندوق سازی و گماشتن نزدیکان بر جریان شمارش آرا می توانسته چنین نتیجه معجزه آسایی را از صندوق ها بیرون بکشد و سپس به یاری نیروهای مسلح و اوباش به پاساری ازآن امید ببندد. دربرابر این کوتا سکوت نمی توان کرد. آن اکثریت شکننده ای که با بیداری و امید به تغییر، رای مخالف به احمدی نژاد داده اند، اینک نباید صحنه را ترک کنند. درعین حال باید هشیار بود که کودتاچیان در پی خون اند. می خواهند به هر بهانه شده و با سرکوب، دستگیری و خونریزی، کمر خیزش جنبش مدنی ایران را بشکنند و همگان را مأیوس و پذیرای فاجعه چهار سال دیگر ریاست جمهوری احمدی نژاد بکنند.

با درایت و هوشیاری باید به رودررویی با این کودتا برخاست. ما همه مردم را به یک اعتصاب عمومی با درخواست الغای نتایج این انتخابات جعلی و برگزاری یک انتخابات دیگر دعوت می کنیم. ما از همه نیروهای مخالف کودتا می خواهیم که به رغم همه اختلافات دیگر، دربرابر کودتای خامنه ای و احمدی نژاد هم پیمان و متحد شوند و بدانند که جهان، با دیدن هفته ها شادی و شور خیابانی مردم در سودای دموکراسی که از رسانه های بین المللی پخش شده است، آن ها را تنها نخواهند گذارد.

ما از همه نهاد های مدنی، کشورها و نیروهای دموکراتیک جهان می خواهیم که کودتای خامنه ای – احمدی نژاد را محکوم کنند و به پشتیبانی از جنبش شهروندی مردم ایران برخیزند. دراین میان، درخواست ویژه ما از دولت ایالات متحده و آقای اوباما این است که در امتداد سیاستی که ایشان در قاهره اعلام کرده اند، از هرگونه مذاکره و گفتگو با دولت کودتاچی و غیرقانونی احمدی نژاد خودداری کنند و فشار سیاسی و اقتصادی را براین دولت افزایش دهند.

بیست و سوم خرداد

احمد تقوایی، محمد امینی، نادر اسکویی

به نمایندگی از سوی انجمن آینده

مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع:


بنیاد آینده‌نگری ایرانچهارشنبه ۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۱ مارس ۲۰۱۸

احمد تقوایی، محمد امینی، نادر اسکویی

+ کودتای ۲۲ خرداد، به چالش کشیدن مردم برای خونریزی است!  احمد تقوایی، محمد امینی، نادر اسکوییinfo@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995