Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


خطای بزرگ دولت اسرائيل ( 1)

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Facebook Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[10 Aug 2008]   [ احمد تقوائی]

مرداد 1387 


در دو ماه گذشته  تهديدات  جنگی دولت اسرائيل بر عليه ايران   اخبار ايران را به شدت تحت تاثيرخود  قرار داده است .  


پيرامون دلائل اين   چنين تهديدی تاکنون  نظريات متنوعی   در نشريات جهان و از جمله نشريات  اسرائيلی ارائه شده است . گروهی اين را  از منظر انتخابات امريکا  مورد نظر قرار داده و انرا   نقشه  جمهوری خواهان  امريکا در  ايجاد فضای مناسبی  برای   پيروزی  مک کين قلمداد می کنند . با توجه چند دهه گذشته ميتوان نتيجه گرفت که اين  نظريه گرچه بيانگر   تمام حقيقت نيست ليکن جنبه هائی از ان را عريان می سازد . مناسبات نزديک ميان محافظه کاران اسرائيل و امريکا امر پمهانی نيست و  رهبران محافظه کار حزب جمهوری خواه نيز  به  تجربه دريافته اند که بحران ها و تنش های  بين المللی  غالبا به سود انها در انتخابات های پيش امريکا عمل کرده است . در اين مورد  انان غالبا به نقش  مهم اشغال سفارت امريکا در پی ان گروگانگری در شکست کارتر و پيروزی ريگان اشاره دارند .


کارل رو  استراتژيست معروف محافظه کار امريکا در چند ماهه گذشته  بارها اعلام کرده است که سرنوشت مک کين در اين انتخابات با مسائل بين المللی  گره خورد است .  به همين خاطر سازماندهنگان کارزار  انتخاباتی مک کين با سماجت می کوشند که " جدل غير قابل اجتناب با  ايران "  و گفتگو پيرامون  " خطر مجهز شدن ايران به سلاح اتمی " بر فضای انتخاباتی امريکا سايه افکنده  و جدل های انتخاباتی را تحت الشعاع خود قرار دهند .  انان اميدوارند که تهديدات نظامی اسرائيل از يکسو و مفاومت ايران در برابر پيشنهادهای کشورهای اروپائی ،  موضوعاتی مانند " امنيت ملی" ، " مبارزه با تروريسم"   تا ماه نوامبر سر مقالات اصلی جرائد امريکا را تشکيل دهند .


 


گروهی از تحليل گران  تهديدات  اسرائيل را  از منظر گسترش جبهه ضد ايران در خاورميانه مورد نظر قرار داده و مخاطبين ان را دولت های خاورميانه و از جمله سوريه و ترکيه می دانند . به باور انان رابطه تنگانگی ميان اين تهديدات و اغاز گفتگو ميان حماس و اسرائيل ، توافقات ميان دولت لبنان و حزب الله ، اغاز گفتگوی پشت پرده ميان اسرائيل و سوريه و حتی تهديدات نظاميان ترکيه برای ساقط کردن دولت ان کشور موجود است . به باور انان تهديدات اسرائيل به تزلزل کشورههای عربی پايان داده و انان را مجبور به   خط کشی با  ايران خواهد کرد. به باور انان اين تهديدات هم چنين سبب خواهد شد که دولت عراق نيز  به تدريج حساب خود را از دولت ايران جدا ساخته و به مناسبات نزديک خود با ايران پايان دهد .


 


برخی از تحليل گران موضوع اين تهديدات را از منظر ديگری مورد نظر قرار می دهند . به باور انان دولت بوش به دلائل گوناگون قادر نيست که نقش چماق سياستی  را  ايفا کند که کشورههای اروپائی انرا در قالب پيشنهادات مشوقانه به ايران برای تعليق غنی سازی دنبال می کنند. به باور انان چنين نقشی با نوافق دولت های اروپائی به  اسرائيل سپرده شده است .


و بلاخره گروهی بر اين باورند که تهديدات اسرائيل از منظر   سياست امنيتی  دولت اسرائيل برای جلوگيری از دست يابی ايران به سلاح های اتمی  قابل بررسی بوده و هدف  ان اماد ساختن افکار عمومی جهان براب  بمباران و از ميان بردن توان های اتمی ايران می باشد. به باور اين دسته از تحليل گران درگيری نظامی ايران و اسرائيل امری قريب الوقوع و  غير قابل پيشگيری است .


 


با نگاه به نشريات اسرائيلی  نميتوان نتيجه گرفت که دولت اسرائيل هم اکموم خود را برای يک درگيری قريب الوقوعی اماده می سازد. با اين وجود  حتی  تهديد ات  نظامی نيز در قلمرو    يک اشتباهات  استراتژيک دولت اسرائيل به حساب می ايد .  زيرا با چنين تهديدی  دولت  اسرائيل  وارد معرکه ای گرديد ،  که افراطی ترين گروههای سياسی ايران و خاورميانه  سالها   ارزوی انرا در سر داشته اند. هم اکنون  افراطی ترين گروههای خاورميانه  با  يک نقشه  منظم و هماهنگ  گاه به نام دشمنی با اسرائيل و  زمانی  در لباس" دوستی " با اسرائيل می کوشند افکار عمومی  را برای درگيری نظامی ايران و اسرائيل فراهم سازند .


 


نتايج کوتاه مدت و دراز مدت جنگ اسرائيل و  ايران غير قابل پيش بينی است ،   ليکن  نکات زير را ميتوان  به عنوان محتمل ترين نتايح اين در گيری مورد توجه قرار داد .


يکم :  عمليات نظامی اسرائيل بر عليه ايران   دست يابی به سلاح اتمی را  به يک خواست  ملی در ايران ارتقا خواهد داد . ( امری که تا  اکنون هيچيک از   گروه های  سياسی ايران  رسما و علنا از ان  حمايت نکرده و بنا به گزارش های سازمانهای امنيتی جهان از جمله سازمان سيا هيچگونه سند و مدرکی  در دست نيست که نشان دهد ايران پس از سال 2003 در خفا برنامه ای دست يابی به سلاح اتمی را  را دنبال کرده باشد ).   نظر سنجی های انجام شده نشان می دهد (2 ) که اکثريت ايرانيان امروز از خواست  لزوم دستيابی ايران  به سلاح اتمی پشتِيبانی نمی کنند . موسسه نظر سنجی و-پ- تو *  در اخرين نظر ستجی خود افان کرده است که 66 درصد ايرانيان داشتن سلاح اتمی را با ارزش های اسلامی در تناقض می بينند .  البته به دلائل گوناگونی  نميتوان با  قاطعيت از درستی نتايج به دست امده  اين نظر سنجی سخن گفت .   ليکن انچه به باور من با قاطعيت ميتوان گفت اينست که حمله نظامی کشوری  مسلح به  سلاح هسته ائی ، اکثريت مردم ايران را به پشتِبانی از برنامه دست يابی قوری به به سلاح هسته ائی  سوق خواهد داد .


 


دوم : عمليات   نظامی اسرائيل  به تحکيم موقعيت افراطی ترين نيروهای سياسی در ايران  ياری رسانده و به استقرار حکومت نظاميان در ايران خواهد انجاميد . اين عمليات  جنبش های جوان و تازه پای  دمکراتيک مردم  ايران را در تنگنا قرار داده و چنانچه  به  نابودی  ان  جنبش ها نيانجامد حوزه عمل انان را  به شدت محدود خواهد کرد . بسياری ازصاحب نظران بر اين نکته تاکيد  کرده اند  که در سی سال گذشته ، حمله عراق به ايران بيش از هر موضوع ديگری به  تحکيم موقعيت جمهوری اسلامی و پراکندگی نيروهای دمکراتيک در  ايران  ياری رساند.


 


سوم  :  جنگ ايران و اسرائيل  روح تازه ائی به  جنبش های ضربه خورده  افراطی  در خاورميانه خواهد بخشيد و بسياری از کشورههای منطقه  خاور ميانه و  از جمله کشورهائی مانند  لبنان ،  پاکستان ، عربستان و کشورههای کوچک حوزه خليج فارس ميتوانند به  قربانيان چنين حمله ائی تبديل گردند.


چهارم:  و بلاخره ازهمه  مهمتر با  حمله نظامی اسرائيل  به ايران  بذر  کينه و نفرت عميقی نسبت به اسرائيل  در ميان ايرانيان پاشيده  خواهد  شد  که به  طور يقين  حيات ان طولانی تر از عمر دولت های کنونی ايران و اسرائيل  خواهد بود .


اميد  همه ايرانيان صلح طلب  اين است که در همراهی و همصدائی با اعتراض  نيروهای دمکراتيک ايران  نسبت به سياست تحريک اميز دولت احمدی نژاد بر عليه  اسرائيل،  نيروهای صلح طلب اسرائيل و بويژه  شهروندان ايرانی  اسرائيل نيز در برابر  تبليغات گروههای افراطی و  جنگ طلب ان کشور  به اعتراض بر خيزند  و دولت اسرائيل را از هر گونه عمليات نظامی بر عليه ايران بر حذر دارند .


 


ataghvai@gmail.com


 


 


زيرنويس :


1- اين يادداشتها  بخشی از مقاله اي است  به زبان انگليسی  که در ما ژوئن  به نشريات اسرائيلی و برخی از سياستمداران  ان کشور  ارسال گرديد .


2 - ) طبق نظرسنجی های انجام شده توسط ( )world Public Opinion)  ) پنجاه و هشت   درصد مردم ايران معتقدند که توليد سلاح خای اتمی با ارزش های اسلامی خوانائی ندارد و 72 درصد  هوادار از ميان رفتن همه سلاح اتمی در جهان اند . متن اتگليسی تظر ستجی به قرار زير است :


www.worldpublicopinion.com


(1) - A new survey by WorldPublicOpinion.org finds that three out of five Iranians (58%) think that producing nuclear weapons is contrary to Islam, while only one in four (23%) think that it is permissible.


At the same time most Iranians (81%) consider it "very important" for "Iran to have a full-fuel-cycle nuclear program" which would give Iran the capacity to produce nuclear fuel for energy production.


A nationwide random sample of 710 Iranians was surveyed from January 13 to February 9 by WorldPublicOpinion.org, an international research project managed by the Program on International Policy Attitudes at the University of Maryland, in partnership with Search for Common Ground. The study also included focus groups conducted in Tehran.


A large majority of Iranians (66%) endorse their government's position that Iran should have "a full fuel cycle nuclear energy program" but not develop nuclear weapons. Only 20 percent say Iran should develop nuclear weapons and 5 percent think Iran should not pursue a full-fuel-cycle program.


A majority of Iranians also approve of the Nuclear Non Proliferation Treaty (NPT), which prohibits Iran from developing nuclear weapons. Three out of five Iranians (59%) say it was a good idea for Iran to sign the NPT and 63 percent say Iran should continue to be part of the NPT. Nearly three out of four (72%) say they support the goal of eliminating nuclear weapons as stated in the NPT.


 


مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع:


بنیاد آینده‌نگری ایرانشنبه ۴ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۴ مارس ۲۰۱۸

احمد تقوائی

+ عیدی زهرآلود سپاه پاسداران به مردم ایران   احمد تقوائی

+ آقای روحانی : مسئولین نوشتن محو اسرائیل به روی موشک ایران را به مردم معرفی کنید  احمد تقوائی

+ خطاب به جوانان ایران : چرا نباید در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کرد  احمد تقوائی

+ یک پیام کوتاه و مهم:‎تغیر نقشه خاورمیانه   احمد تقوائی

+ لزوم مقاوت در برابر شورای نگهبان‎  احمد تقوائی

+ نگاهی به خاورمیانه از منظر یک خاورمیانه ای  احمد تقوائی

+ حمله به کنسولگری عربستان و رمالان سیاسی ما  احمد تقوائی

+ پشتیبانی از " گروه همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر" در انتخابات مجلس .  احمد تقوائی

+ داعش چیست  احمد تقوائی

+ نقدی بر " التزام به قانون اساسی" و "قانون گرائی"   احمد تقوائی

+ پیام فاجعه عراق و موضوعات فراموش شده آن   احمد تقوائی

+ پاسخ به رد صلاحيت ها : سازمان دادن کارزار مبارزه با نظارت استصوابی   احمد تقوائی

+ کارشناسان سیاسی ما   احمد تقوائی

+ آغاز کارزار برای پایان دادن به نظارت استصوابی   احمد تقوائی

+ سیاست آینده نگرها نسبت به انتخابات ریاست جمهوری چه بايد باشد؟  احمد تقوائی

+ پاسخ مردم به رد صلاحيت نامزدهای انتخاباتی   احمد تقوائی

+ ايران و خطر جنگ مذهبی در خاورميانه  احمد تقوائی

+ آينده نگران و انتخابات :   احمد تقوائی

+ محکوم کردن دولت عراق کافی نيست!  احمد تقوائی

+ جنگ لیبی : تجاوزی به دمکراسی   احمد تقوائی

+ فراخوان انحرافی   احمد تقوائی

+ دخالت دولت عربستان در بحرين و سکوت اپوزيسيون   احمد تقوائی

+ جامعه مدرن و احزاب مدرن ( بخش نخست)   احمد تقوائی

+ ستاد های نوين اميد و تغیير  احمد تقوائی

+ اگر انتخابات دو مرحله ای شود  احمد تقوائی

+ مشروطه دوم : گفتمان جمهوری حقوق بشر   احمد تقوائی

+ مشروطه دوم : گفتمان جمهوری حقوق بشر   احمد تقوائی

+ مناظره موسوی – احمدی نژاد، يک روايت دو شيوه   احمد تقوائی

+ موسوی و يارانش کيستند ؟   احمد تقوائی

+ بگذار جهانيان باز بگويند : اين صدای خدای ابراهيم است. سخنی با پيروان اهل سنت  احمد تقوائی

+ چگونه بايد در انتخابات مشارکت کرد ؟   احمد تقوائی

+ سرنوشت دمکراسی و انتخابات رياست جمهوری  احمد تقوائی

+ احمد تقوائی ژانويه 2004: "ملی- سهامی" شدن نفت : طرحی برای عدالت و توسعه   احمد تقوائی

+ احمد تقوائی ژانويه 2004: "ملی- سهامی" شدن نفت : طرحی برای عدالت و توسعه   احمد تقوائی

+ انتخابات رياست جمهوری و واکنش نیروهای دموکرات - سکولار   احمد تقوائی

+ خطای بزرگ دولت اسرائيل ( 1)   احمد تقوائی

+ دعوت به جنگ و تجاوز : خيانت يا سياست  احمد تقوائی

+ درسهای انتخابات حزبی امريکا برای جنبش دمکراسی ايران   احمد تقوائی

+ جنبشی با نام اوباما  احمد تقوائی

+ پاسخ به نامه های   احمد تقوائی

+ ائتلاف ضد جنگ و انتخابات مجلس   احمد تقوائی

+ در پشتِبانی از "کميته دفاع از انتخابات آزاد"   احمد تقوائی

+ مهاجران سياسی سرگردان (بخش 1)   احمد تقوائی

+ جايگاه نهادهای مدنی قومی در جنبش های ضد تبعيض *  احمد تقوائی

+ جايگاه ازادي اديان در سکولاريسم و لايسيته   احمد تقوائی

+ بحران سوسيال – دمکراسی و احزاب آينده نگر *  احمد تقوائی

+ يادداشتهائی پيرامون اثرات انتخابات ميان دوره ائی امريکا بر ايران   احمد تقوائی

+ تا سه نشه بازی نشه: ناسيوناليسم عاميانه نفتی   احمد تقوائی

+ جنبش رفراندم و   احمد تقوائی

+ يادداشتهائی پيرامون پايان نظام تک قطبی جهانی  احمد تقوائی

+ "انسان گلوبال " پارادايم قرن بيست و يکم   احمد تقوائی

+ نکاتی پيرامون برنامه ترقی خواهان آينده نگر ايران  احمد تقوائی

+ انتخابات : پيام ها و پيامد ها :  احمد تقوائی

+ جنبش رفراندام : رژيم حقوقی و حقيقی اش   احمد تقوائی

+ جامعه مدرن و احزاب مدرن   احمد تقوائی

+ انتخابات امريکا و   احمد تقوائی

+ "انسان گلوبال " پارادايم قرن بيست و يکم   احمد تقوائیinfo@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995