Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


ائتلاف ضد جنگ و انتخابات مجلس

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Facebook Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[07 Nov 2007]   [ احمد تقوائی]


ششم نوامبر 2007


1- افزايش خطر جنگ به انتخابات دوره هشتم مجلس اهميت ويژه‌ای می بخشد و نتايج ان تاثيرات مهمی را بر سرنوشت ايران در سال ميلادی 2008 باقی می گذارد .
در انتخابات پيشين رياست جمهوری، کوشش برخی از کانديداها برای پيوند رقابت‌های انتخاباتی با سياست خارجی ايران راه به جائی نبرد و اقای احمدی نژاد توانست با شعار عدالت و ضديت با فساد، همراه با استفاده از "امکانات" سپاه موضوع را به سود خود فيصله دهد . اما در اين انتخابات موضوع شکل ديگری به خود می گيرد و اگر اوضاع انچنان که هست باقی بماند ، موضوعاتی چون تحریم‌های اقتصادی و خطر جنگ ميتوانند نقش های اساسی و حتی تعیین کننده‌ای در رقابت‌های انتخاباتی این دوره ایفا کنند . در انتخابات اينده موفقيت از ان نيروئی است که ميتواند نشان دهد بدون لطمه به شرف و حیثیت ايرانيان قادر است مردم را از کابوس جنگ و خونريزی رهائی بخشد.
2- جامعه روشنفکری و اجتماعی ا و بويژه جنبش های جوانان ، زنان و کارگران از پاراديم های دو خردادی و اصلاح طلبی دينی گذر کرده است و از همين روی توصيف مبارزه انتخاباتی هشتم بر پايه جدل ميان "اصلاح طلبان" و " تندروها " چارچوب درست طرح قضيه در اين دوره نيست . قرار گرفتن مبارزه انتخاباتی در ان چارچوب حتی به بازنامدگان اصلاح طلب دو خردادی نيز زيان خواه رساتد. طرح دقيق قضيه تبديل صحنه انتخابات به صحنه رقابت ميان ازادی خواهان ضد جنگ و نيروهای مستبد جنگ افروز است . در چنين چارچوبی گفتمان اصلاح طلبی سنتی رنگ باخته و ائتلاف های مسالمت اميز دمکراتيک جايگزين ان خواهد شد . راز موفقيت چنين ائتلاف هائی نيز چيزی جز قرار گرفتن مبانی انان بر پايه اعلاميه حقوق بشر، ضديت با جنگ و پذيرش ابتدائی ترين اصول سکولاريسم نمی باشد . تنها چنين ائتلافاهائی قادر است گسترده ترين نيروهای جامعه را در زير چتر خود قرار دهد.
از اين گفته می خواهم نتيجه گيرم که چنانچه اقايان رفسنجانی و خاتمی به سمبل چنين ائتلاف هائی تبديل شوند شکست چنين ائتلاف هائی از پيش تضمين شده خواهد بود . ائتلاف خاتمی – رفسنجانی و کروبی ، هر اندازه مثبت تلقی شود ، نميتواند جايگزين ائتلاف نيروهای دمکراتيک و ضد جنگ در مبارزات انتخاباتی شود.

3- طرح "دو مرحله‌ای انتخابات " اگر به مفهوم تبديل رقابت های انتخابات به مبارزه‌ای برای برکناری دولت احمدی نژاد و مخالفت با جنگ در اذهان عمومی تلقی شود، انتخابات مجلس را به واقعه بزرگ بين المللی مبدل ساخته و چنين امری تاثيرات شگرف و مثبتی بر شکل گيری فضای باز سياسی بر جای خواهد گذارد . حتی اگر چنين امری تنها به ورود ااقليتی دمکراتيک و سکولار به مجلس منجرگردد.
از اين منظر کميته ازادی انتخابات سهم مهمی را در چنين تحولی ميتواند ايفا کند مشروط بر انکه:
الف - دو چهره شاخص اين کميته خانم عبادی و اقای انتظام در مقام سمبل‌های واقعی ان باقی مانند؛
ب- اين کميته بر اصول اعلام شده خود وفادار مانده و بر ان پافشاری نمايد؛
ت- به مردم و مشارکت انان در فعاليت خود تکيه کند و به مذاکرات پشت پرده و بهره گيری از تناقضات جبهه "اصول گرايان " بسنده نکند.

4- گرچه اصلاح طلبان دوم خردادی پس از دوم خرداد کوشيدند علل شکست خود را در انتخابات رياست جمهوری دخالت سپاه و سياست تحريم جلوه دهند ليکن چنان ارزيابی هائی يک دلخوشی ساده لوحانه بيش نبوده است. می گويند در شهر کورها يک چشمی پادشاه است ليکن هنگاميکه چشمان جامعه‌ای به اعلاميه جهانی حقوق بشر باز می گردد سربازان يک چشم تنها نيمی از صحنه جدل را می بينند. ازادی انتخابات در ايران ميسر نمی‌شود مگر انکه مخالفين جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی ازادانه در صحنه رقابت انتخاباتی ظاهر شوند.


5- با توجه ضعف احزاب سياسی ، پيشنهاد اقای قاسمی درباره شکل گيری انجمن های دفاع از ازادی انتخابات پيشنهاد بسيار دقيقی است ليکن موفقيت انان در اين است که خود را از گفتمان های اطلاح طلبی رهائی بخشيده و شرائط را برای شکل گيری بلوک انتخاباتی نيروهای دمکراتيک و سکولار فراهم اورند. يکی از مهم ترین راهکارهای شکل گيری چنين یلوکی ، شرکت مستقيم نهادهای مدنی جامعه و معرفی کانديداهای مستقل خويش است . نهادهاهای دانشجویی، زنان ، کارگران ، اموزگاران ، انديشکدهها و وب لاگ نويسان ميتوانند مستقلا کانديداهای خود را انتخاب کرده و وارد حوزه رقابت های انتخاباتی شوند. در چنين فرايندی انديشکده ها بويژه انديشکدههای اينده نگری ميتوانند نقش متبتی را در شکل دادن به چنين فرايندی ايفا کنند.

6- تشکيل کميته‌های انتخاباتی در برخی از انديشکده‌های ايران، برای ياری رساندن به کانديداهای انتخاباتی بويژه در زمينه تبليغاتی و تنظيم پلاتفرم های انتخاباتی، از اهميت ويژه‌ای برخوردار است .

7- در پاسخ به اين پرسش که نيروهای اينده نگر به کدام گروه‌ها و افراد در انتخابات ياری خواهند رساند؟ پاسخ ما اکنون این است که ما تنها از کاندیداهایی پشتیبانی خواهیم کرد که:
الف - مخالف جنگ بوده و درخواست استعفای فوری دولت احمدی نژاد را در پلاتفرم های انتخاباتی خود گنجانده باشند.
ب - اشکارا و بی پرده از رفع تبعيضات دينی و جنسی و عقيدتی در قوانين اساسی ايران پشتیبانی ‌کنند.
د- اشکارا و بی پرده پشتیبان تغير قانون اساسی و همچنین انطباق ان با اعلاميه جهانی حقوق بشر باشند.

احمد تقوائی
انجمن اينده
ataghvai@gmail.com

مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع:


بنیاد آینده‌نگری ایرانشنبه ۴ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۴ مارس ۲۰۱۸

احمد تقوائی

+ عیدی زهرآلود سپاه پاسداران به مردم ایران   احمد تقوائی

+ آقای روحانی : مسئولین نوشتن محو اسرائیل به روی موشک ایران را به مردم معرفی کنید  احمد تقوائی

+ خطاب به جوانان ایران : چرا نباید در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کرد  احمد تقوائی

+ یک پیام کوتاه و مهم:‎تغیر نقشه خاورمیانه   احمد تقوائی

+ لزوم مقاوت در برابر شورای نگهبان‎  احمد تقوائی

+ نگاهی به خاورمیانه از منظر یک خاورمیانه ای  احمد تقوائی

+ حمله به کنسولگری عربستان و رمالان سیاسی ما  احمد تقوائی

+ پشتیبانی از " گروه همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر" در انتخابات مجلس .  احمد تقوائی

+ داعش چیست  احمد تقوائی

+ نقدی بر " التزام به قانون اساسی" و "قانون گرائی"   احمد تقوائی

+ پیام فاجعه عراق و موضوعات فراموش شده آن   احمد تقوائی

+ پاسخ به رد صلاحيت ها : سازمان دادن کارزار مبارزه با نظارت استصوابی   احمد تقوائی

+ کارشناسان سیاسی ما   احمد تقوائی

+ آغاز کارزار برای پایان دادن به نظارت استصوابی   احمد تقوائی

+ سیاست آینده نگرها نسبت به انتخابات ریاست جمهوری چه بايد باشد؟  احمد تقوائی

+ پاسخ مردم به رد صلاحيت نامزدهای انتخاباتی   احمد تقوائی

+ ايران و خطر جنگ مذهبی در خاورميانه  احمد تقوائی

+ آينده نگران و انتخابات :   احمد تقوائی

+ محکوم کردن دولت عراق کافی نيست!  احمد تقوائی

+ جنگ لیبی : تجاوزی به دمکراسی   احمد تقوائی

+ فراخوان انحرافی   احمد تقوائی

+ دخالت دولت عربستان در بحرين و سکوت اپوزيسيون   احمد تقوائی

+ جامعه مدرن و احزاب مدرن ( بخش نخست)   احمد تقوائی

+ ستاد های نوين اميد و تغیير  احمد تقوائی

+ اگر انتخابات دو مرحله ای شود  احمد تقوائی

+ مشروطه دوم : گفتمان جمهوری حقوق بشر   احمد تقوائی

+ مشروطه دوم : گفتمان جمهوری حقوق بشر   احمد تقوائی

+ مناظره موسوی – احمدی نژاد، يک روايت دو شيوه   احمد تقوائی

+ موسوی و يارانش کيستند ؟   احمد تقوائی

+ بگذار جهانيان باز بگويند : اين صدای خدای ابراهيم است. سخنی با پيروان اهل سنت  احمد تقوائی

+ چگونه بايد در انتخابات مشارکت کرد ؟   احمد تقوائی

+ سرنوشت دمکراسی و انتخابات رياست جمهوری  احمد تقوائی

+ احمد تقوائی ژانويه 2004: "ملی- سهامی" شدن نفت : طرحی برای عدالت و توسعه   احمد تقوائی

+ احمد تقوائی ژانويه 2004: "ملی- سهامی" شدن نفت : طرحی برای عدالت و توسعه   احمد تقوائی

+ انتخابات رياست جمهوری و واکنش نیروهای دموکرات - سکولار   احمد تقوائی

+ خطای بزرگ دولت اسرائيل ( 1)   احمد تقوائی

+ دعوت به جنگ و تجاوز : خيانت يا سياست  احمد تقوائی

+ درسهای انتخابات حزبی امريکا برای جنبش دمکراسی ايران   احمد تقوائی

+ جنبشی با نام اوباما  احمد تقوائی

+ پاسخ به نامه های   احمد تقوائی

+ ائتلاف ضد جنگ و انتخابات مجلس   احمد تقوائی

+ در پشتِبانی از "کميته دفاع از انتخابات آزاد"   احمد تقوائی

+ مهاجران سياسی سرگردان (بخش 1)   احمد تقوائی

+ جايگاه نهادهای مدنی قومی در جنبش های ضد تبعيض *  احمد تقوائی

+ جايگاه ازادي اديان در سکولاريسم و لايسيته   احمد تقوائی

+ بحران سوسيال – دمکراسی و احزاب آينده نگر *  احمد تقوائی

+ يادداشتهائی پيرامون اثرات انتخابات ميان دوره ائی امريکا بر ايران   احمد تقوائی

+ تا سه نشه بازی نشه: ناسيوناليسم عاميانه نفتی   احمد تقوائی

+ جنبش رفراندم و   احمد تقوائی

+ يادداشتهائی پيرامون پايان نظام تک قطبی جهانی  احمد تقوائی

+ "انسان گلوبال " پارادايم قرن بيست و يکم   احمد تقوائی

+ نکاتی پيرامون برنامه ترقی خواهان آينده نگر ايران  احمد تقوائی

+ انتخابات : پيام ها و پيامد ها :  احمد تقوائی

+ جنبش رفراندام : رژيم حقوقی و حقيقی اش   احمد تقوائی

+ جامعه مدرن و احزاب مدرن   احمد تقوائی

+ انتخابات امريکا و   احمد تقوائی

+ "انسان گلوبال " پارادايم قرن بيست و يکم   احمد تقوائیinfo@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995