Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


هیولای قدرت در دهلیز ولایت

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[16 Jun 2014]   [ رضا علوی]

شناخت ساختار قدرت در جمهوری اسلامی


بخش یکم


 


 


" کسی که با هیولا ها می جنگد باید مراقب باشد که خودش هیولا نشود " : نیچه


 


یک شاه کلید - یک ضرورت  :


 این نوشتار در چند بخش ادامه خوا هد یافت  . چند بخش ؟ نمی دانم . این پروژ ه را پنج سال پیش آغاز کردم . پس از خیزش سبز ٨٨ و جنبش اعتراضی مردم . تا پیش از آن  هرگز بر این گمان نبودم که دهلیزهای بیت ولایت و ستاد پیشوا انقدر پیچیده و پرپیچ و خم  باشد . می دانستم ،  شنیده بودم و خوا نده بودم که قدرت ولایی هزار دستان است . اما با کنکاش بیش تر دریافتم که این حکایت ، حکایتی است دیگر از جنسی دیگر .


شناخت از دهلیز ها و حفره های  پیچیده قدرت در حکومت اسلامی ایران یک ضرورت برای آنانی است که باسیاست کاری می کنند کارستان و جدی . " شناخت ساختار قدرت  " ابزار تحلیل است . سنجش ارزیابی ها ست . مدخلی بر گشایش راه کارها ست . شاه کلید گشودن درهای قفل شده حاکمیت است . هموار کننده راه آیندگان است . بدون شناخت از ساختار قدرت راه ها به بیراهه می انجامد . آنانی که می خوا هند با سیاست و این مقولات لاس بزنند ،  هنگام خود را به هدر ندهند و همین جا از خواندن این نوشتار پرهیز نمایند .


بسیارانی از سیاست ورزان وطنی [ چه در برون و چه بیرون مرز ] از ابزار های غیر علمی ، تخیلی ،  رویا بافانه و آرمان خوا هانه  استفاده کرده و  به سرزمین تحلیل و ارزیابی سیاست گام می نهند .  پس ، پس از مدتی ، حتی اگر نیت نیک  داشته باشند ، در آنان دگردیسی صورت گرفته و به یک سیاست پیشه تبدیل میشوند که پاشنه پا را می برند که در کفش آرمان های خیالی شان گنجانده شود . شناخت دقیق [ نه سر سری ] و تدقیق ژرف [ نه شلخته وآر ] از ساختار قدرت ،  شاه کلیدی است در دستان ارزیاب گر سیاست که به شهر سیاست گام  می نهد . بدون در دست داشتن این شاه کلید ، ارزیابی از  توافق هسته ای ،  انتخابات ،  پیش آمد های منطقه ( سوریه - داعش ، ...) بحران  اقتصادی ،  بحران اخلاق ، مرجعیت و ... سایر مسایل کلان مملکت ، می تواند سیاست ورز را به بیراهه کشانده و به ضد و نقیض گویی دچار نماید .


 


چند انحراف ساختاری :


یکی از پارامترهایی که سبب شد یهای کافی و ارزیابی مناسبی به "هرم حاکمیت "  و حلقه های  قدرت در درون بیت ولایت داده نشود ،  به بیراه کشاندن و آدرس نادرست دادن هر م قدرت بود .  این آدرس های نا درست را " انحرافات ساختاری " می نامیم .


دهه هفتاد ؛ انحراف ساختاری یکم : شاهد  بودیم که که چه گونه سوراخ دعا گم شد و فوج کلانی در بدر بدنبال عالیجناب سرخ پوش بودند . قتل های زنجیره ای , گسترش رانت خواری و فساد را در اراده هاشمی ( عالیجناب سرخ پوش ) دیدند . اکبر گنجی و اصلاح طلبان , مخترع نام"  عالیجناب سرخ پوش " بر هاشمی بودند (١) . گویا که همه نیک و شایسته عمل کرد ه بودند بجز "پدر خوانده " (هاشمی ) .  محمد قوچانی و اصلاح طلبان جوان  نام "پدر خوانده " را بر هاشمی بنهادند (٢)    . عوام  و خواص هر پیش آمدی را به اشارت انگشت هاشمی می انگاشتند . و بدین گونه  دروازه بیت ولایت را بستند و حواد ث درون آن را نیکو جلوه دادند و نوک حمله به خیابان پاستور راهی شد . این یک انحراف بود . ما نا خوا سته , یک دهه , در این سنگ گلاخ  سر در گم شدیم .


دهه هشتاد ؛ انحراف ساختاری دوم :" همه قدرت در دست سپاهیان است " یا " رهبر بازیچه دست سپاه است " یا " تمام سرمایه های مالی و نفتی  در دست سپاه است " یا .... ما را به بیراهه ی دیگری کشاند .فرمان دا ر را سپاه می پنداشتند و فرمان بر را رهبر . و رهبر در هاله ای از تقدس خرامیده بود . دهه دوم را در این تنگنا گیر کردیم .


شگفتی در این است که هر دو "انحراف " بالا توسط سیا سیون درون کشور ارایه داده شد نه روشفکران برون مرزی 


بر کنار رفتن در پوش ها


خیزش سبز ٨٨ , اندیشه و  ذات ما را عريان کرد. ما را واداشت به ديدن و دريافتن اين که، چه نمی دانستيم. شروع کرديم به داوری و جستجوی الگوی حلقه های قدرت ، و فاصله گرفتن از رویا نویسی  ها و خیال پردازی ها . يعنی فاصله گرفتن از ساخت های مهندسی قدرت سیاسی وقايع نگاران و مورخين و ارزیاب نگا ران که با منطق نفس گير و حضور  پر رنگ خود کامگی به بیراهه رفتند و ما را مظلوم وا ربه دنبال خود کشاندند و دو دهه در تنگنا خرامیدیم  . خیزش سبز ٨٨   سبب ساز تکانه ای کم سابقه در جان و جهان روشنفکران و خرد ورزان  شد و درپوش ها کنار زده شد و قله های هرم قدرت آشکار شد .


 


تفاوت دو رهبر : کاریزمای طبیعی - کاریزمای ساختگی :


خمینی , از زهدان مرجعیت شیعه و رهبریت سیاسی به گونه طبیعی ، در فرایندی انقلابی ، به عنوان رهبر کاریزما زاده شد .


خامنه ای ، نه مرجع تقلید بود و نه مجتهد جامع الشرایط . و در سیاست رقبایی دا شت از وی یک سر و گردن ستبر تر .


هر چند که سال پیش از این ، خمینی شرط مرجعیت را برای رهبری حذف کرده بود .


برای قبضه کامل قدرت ، رهبر نو پا ، با دو مشکل اساسی روبرو بود ؛


١- چه گونه به فرایند کاریزما آفرینی دست زند ؟


٢- چه گونه موانع و رقبای سیاسی ( رفسنجانی , منتظری ، جناح چپ ، خط امامی ها , ...) و نهادهای نظارتی بر رهبر( مجلس خبرگان و ...)  و  رقبای فقاهتی ( منتظری ، یوسف صانعی ، موسوی اردبیلی ، روحانیت سنتی حوزه و .... )  را از بین ببرد . ؟  


تغیر ساختار قدرت


 رهبر نو پا ، برای حل این دو  مشکل ، تغیرات پایه ای در ساختار حاکمیت را بدین گونه در دستور کار خود قرار داد و مهندسی نمود :


١- تبدیل بیت رهبری به ستاد قدرت و حاکمیت 


٢- عقیم کردن  نهاد نظارتی بر عملکرد رهبری - خنثی سازی  مجلس خبرگان


٣- کادر سازی - جریان پروری


٤- کنترل نهاد روحانیت و حوزه در مکتب تهران و مکتب قم و خنثی سازی مکتب نجف .


٥- کنترل نهادهای انتخابی - مقتدر کردن  شورای نگهبا ن


٦- سازمان دهی حامیان , پرورش  ذوب شدگان و   آموزش  مداحان   با ایجاد نهاد فرهنگی در بیت .


٧- کنترل کامل حلقه های  نظامی  با  ایجاد  نهادهای سپاهی - نظامی در بیت


٨- کنترل کامل حلقه های امنیتی  با  ایجاد  نهادهای امنیتی - اطلاعاتی  در بیت  


rezaalavim@yahoo.com


این مجموعه نوشتار ها ادامه خوهد یافت


========================


پی نوشت :


١- برای آگاهی بیشتر به کتاب " هاشمی بدون روتوش " از صادق زیبا کلام و فرشته اتفاق مراجعه کنید .


٢- برای آگاهی بیشتر به کتاب های " پدر خوا نده و چپ های جوان " و " پدر خوا نده و راست  های جوان " از محمد قوچآنی  مراجعه کنید


مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع:


بنیاد آینده‌نگری ایراندوشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۳ آوریل ۲۰۱۸

ستون آزاد

+ روشنفکران و شبکه‌های مجازی در گفت‌وگو با دکتر سروش دباغ؛ دیگر طبقه روشنفکر نداریم 

+ خط کشی رقبای قدرت فرهاد یزدی

+ مطهری: محمدعلی نجفی را در خواب و با بی‌احترامی بازداشت کرده بودند 

+ قدرت نمائی داخلی فرهادی یزدی

+ حق آب و گل، از آتن دیروز تا تهران امروز 

+ بخاطر خودتان هم که شده. فرهاد یزدی

+ تحولات ترسناک در نخستین هفته سال 1397 فرهاد یزدی

+ چراییِ شکست لیبرالیسم محمد مرادی

+ اسفند زبان و توسعه دکتر محسن رنانی

+ سال 1397: آغاذی ترسناک برای ایران فرهاد یزدی

+ سلامت همه آفاق در سلامت توست دکتر محسن رنانی

+ افسانه‌ پیل و پراید دکتر محسن رنانی

+ احزاب سیاسی، تک بعدی یا چند بعدی ! فریده محمدی سرپیری

+ ناهنجاری علمی و ضعف علوم انسانی سارا خیشه

+ نظام اسلامی و ایران بر لبه پرتگاه فرهاد یزدی

+ یاد و نام مصدق را گرامی میداریم روابط عمومی جبهه ملی ایران تهران - ایران

+ بالاترین خیانت به ملت  فرهاد یزدی

+ مسیر آشتی محسن رنانی

+ پيرو تفكرى دربارۀ وقايع اخير ايران جمشيد قراجه داغى

+ حد بردباری ملت فرهاد یزدی

+ آیا زبان آن طور که امروزه آن را می شناسیم، هنوز برای عصر دیجیتال مناسب است؟ 

+ چارک‌های توسعه محسن رنانی

+ نامه سرگشاده یک کنشگرمدنی به احمد توکلی - عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: تنها در عربستان، عراق و اسرائیل به دنبال دزدها، مفسدان و دشمنان ایران نگردیم! کوروش برارپور

+ سردرگمی رژیم فرهاد یزدی

+ اقتصاد ایران اسیرآنارشیسم سیاستگذاری دکتر محسن رنانی

+ واکنش یک کنشگر مدنی به عذرخواهی محمدرضا عارف(نماینده مردم تهران در مجلس) از مردم ایران! کوروش برارپور

+ آینده چراغ راه گذشته دکتر شیرزاد کلهری

+ قدیانی: اصلاح‌طلبان بیش از این با خامنه‌ای مصالحه نکنند 

+ عشق و فلسفه در گفت‌وگو با موسی اكرمی 

+ آیا نظام وارد فاز فروپاشی شده است ؟ رضا علوی

+ کنشگر مرزی و ظرفیت‌هایش برای تغییر بهمن احمدی‌امویی

+ نظام¬های سیاسی بیمار طی چه فرایندی به بن بست¬های استراتژیک، اضمحلال، فروپاشی و نابودی می رسند؟ کوروش برارپور

+ کروبی، وضعیت امروز ایران را نتیجه مستقیم سیاست‌های خامنه‌ای دانست 

+ دوره ی تکرارِ اعتراضات مدنی و آشوب های خیابانی در ایران و زمان دو برابر شدنِ آنها از لحظه ی فراجهش ناگهانی تا جهش کامل شان چقدر است؟‎ کوروش برارپور

+ مواجهه ایرانی‌ها با غرب چگونه باید باشد؟ باید از فرق سر تا نوک پا غربی شویم؟ امیر سلطان‌زاده

+ نخبگان یا مردم؛ محور توسعه کدام است؟ 

+ ده‌ها وکیل خواستار پذیرش پرونده بازداشتی‌های اخیر در ایران شدند 

+ صادقی: یکی از کسانی که در زندان فوت کرد، از خوراندن قرص به زندانیان خبر داده بود 

+ بیانیه‌ی جمعی از نویسندگان، شاعران و هنرمندا ن ایرانی در سوئد 

+ نجفی، قالیباف را به استفاده از بودجه شهرداری تهران در انتخابات ریاست جمهوری متهم کرد 

+ تفكرى در باره وقايع اخير ايران جمشيد قراجه داغى

+ سکوت موقت فرهاد یزدی

+ فرهادی و هدیه تهرانی؛ اعتراض‌های سراسری و پرسش‌ها و پاسخ‌ها 

+ پاسپورت آلمانی در صدر رده بندی جهانی 

+ چرا ناآرامی‌های اخیر ایران به یک جنبش همگانی منجر نشد؟ شهیر شهید ثالث

+ جنگ دولت با زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی سعید پیوندی

+ «مردم نگران کهریزک دیگری هستند» 

+ دعوت اتحادیه اروپا از ظریف برای گفت‌وگو در مورد «برجام» در روز پنج‌شنبه 

+ یک نماینده ارشد پارلمان آلمان «شکایتی رسمی» علیه هاشمی شاهرودی ارائه کرده است 

+ تایید خبر مرگ یکی از بازداشت‌شدگان در اوین؛‌ صادقی نسبت به وقوع «کهریزک دوم»‌ هشدار داد 

+ نگرانی یک عضو شورای شهر تهران از تکرار حوادث کهریزک 

+ گزارشی از تظاهرات همبستگی با مبارزات مردم ایران در استکهلم 

+ اگر به فساد هم‌اندازه حجاب حساس بودیم، اوضاع‌مان بهتر ‌می‌شد 

+ یادداشتی از محسن مخملباف: براى جوانى كه در خيابان با مردم سخن گفت محسن مخملباففیلمساز

+ نگاه تاجیکان به تحولات ایران BBC

+ آخوندهای درباری مواجب بگیر: مقدس یا نابود کننده اسلام؟ اکبر گنجی

+ ادامه بازداشت دانشجویان در ایران 

+ پرده آخر فرهاد یزدی

+ شلیک به ساختمان فرمانداری لنجان اصفهان 

+ اصلاح‌طلبان ایران در مورد اعتراض‌ها چه می‌گویند 

+ نسرین ستوده حقوقدانان و روشنفکران ایران را به حمایت از مطالبات مردم فراخواند 

+ پیشنهاد جعفر پناهی:‌ رفراندوم یا تظاهرات آزاد 

+ فراخون ملی برای شرکت در تظاهرات بزرگ ایرانیان ساکن بلژیک 

+ بیانیه همبستگی سوریه با قیام ملت¬های ایران 

+ اعلام پشتیبانی همبستگی جمهوری خواهان از مبارزات مردم ایران 

+ مناسبات سردار سپه و روحانیت  رضا علوی

+ مردم به روشنی می گویند جمهوری اسلامی نمی خواهند مهرداد درویش پور

+ ویژه گی ها و تفاوت ها  رضا علوی

+ مقاله ای از خانم دکتر شاهین/تهران 

+ نجات ایران فرهاد یزدی

+ مات شدن نظام اسلامی فرهاد یزدی

+ ورشکستگی بازار ایدئولوژیک (2)  فرانسیس ساندرز

+ سرگردان در راهروهای ارشاد 

+ تاک و تاک نشان فرهاد یزدی

+ چهره دوگانه اکتبر 

+ نزاع بر سر هیچ! عارف دانیالی

+ بالاتر از خطر  فرهاد یزدی

+ در عربستان چه می گذرد ؟ دکتر رضا علوی

+ امنیت در عصر جنگ افزار کشتار جمعی - قسمت دوم فرهاد یزدی

+ امنیت در عصر جنگ افزار کشتار جمعی - قسمت نخست فرهاد یزدی

+ گذر پر مخاطره فرهاد یزدی

+ جاسوسی در نظام اسلامی فرهاد یزدی

+ فوریت مساله افغانستان فرهاد یزدی

+ مرزهای نوین، در حال شکل گیری. فرهاد یزدی

+ خودمان را گول نزنیم ما ملت بزرگی نیستیم رضارخشان

+ امیدهای آینده فرهاد یزدی

+ پرویز شفا استاد سینما از دنیای ما رفت 

+ افعانستان: روزنه امید؟ فرهاد یزدی

+ بازیگر جدید سیاست خارجی ایران فرهاد یزدی

+ آینده‌نگری در برنامه‌ریزی شهری میانه دکتر علی تقی‌پور

+ کابینه دوم روحانی فرهاد یزدی

+ صادق خلخالی به روایت دخترش 

+ مریم میرزاخانی و مهدی علوی شوشتری حسین باقرزاده

+ از ژن برتر تا بابای بند باز رضارخشان

+ پرنسیب سیاسی را از احمدی نژاد باید آموخت رضارخشان

+ آیا جنگ بین ایران و عربستان - یک بلوف سیاسی از سوی امریکا نیست؟ م - ر ایران

+ راه ملت فرهاد یزدی

+ هیچ دلیلی برای خوش بینی به آینده خاورمیانه نیست / جنگ بزرگ بعدی در راه است 

+ ما و تمدن‌زدایی جهانبگلو

+ برای آناهیتا دختر مریم دکتر محسن طاهری دمنهinfo@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995