Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


انتخابات سال 96

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[12 Mar 2017]   [ فرهاد یزدی]

- یازدهم مارس 2017

همان طور که انتظار می رفت، مجلس خبرگان نشست سالانه خود را بدون توانائی حل مساله ی جانشینی و نظارت بر رهبری، پایان داد. این مجلس به ریاست سوپر من نود و چند ساله نظام که هزمان ریاست شورای نگهبان را نیز یدک می کشد، قادر به ورود به دو مورد که اساسی ترین وظیفه آن را انجام می دهد، نمی باشد. "رهبر" آینده برای نظام دیگر امکان وجود ندارد. هیچ فرد و یا حتا شورایی از سر دمداران نظام دیگر نخواهند توانست چنین نهادی را سرپا نگاه دارند. در میان آخوندها فرد و یا افرادی که بتوانند با وی کنار آیند و او را به "رهبری" برگزینند در صحنه وجود ندارد. تمامی به اندازه ای بدنام و با یکدیگر خصومت دارند، که توافق را غیر ممکن کرده است. توان ملت و همزمان نیروهای مسلح که عمله ظلم نظام در پیش ترها بود، اکنون به اندازه ای افزایش یافته که دیگر هیچ تصمیم اساسی بدون موافقت آنان، ممکن نخواهد بود. ملت بدون تردید تاب تحمل "ولی فقیه" سوم را ندارد و حتا اگر در داخل تظام بتوانند به چنین مهمی دست یابند، در برابر آن واکنش منفی بسیار تندی را نشان خواهند داد. نکته جالب دیگر غیبت شعارهای ضد آمریکائی در نشست مجلس خبرگان و سخنان اخیر رهبر است. مانند همیشه نظام باردیگر زور را زود درک و در برابر آن تسلیم شد.
نیروهای مسلح ایران در سایه شکست های پی در پی که ریشه همه را در نظام اسلامی می یابند، نمی توانند بیش از این بی تفاوت بمانند. به ویژه این امر در سپاه پاسداران که همیشه بعنوان بازوی اجرائی و تنها نگاهدار رژیم بحساب می آمد، باید از دونظر بیش تر اثر گذار باشد. نخست، این سپاه است که تاوان اشتباه، یا بسخن مناسب تر "خیانت" های نظام را به صورت قربانی انسانی و آبروی نظامی پرداخته است. دوم بعنوان بازوی اجرائی و شریک جرم در جنایات و فساد نظام، در جامعه بهمان پایه بدنام است. آخرین تحقیر سپاه و بتبع آن ایران، در نشست رئیس های ستاد آمریکا، روسیه و با شرکت و میزبانی ترکیه در باره سوریه تشکیل شد. نه از نماینده سوریه و نه از بزرگ ترین سرمایه گذار پس از مردم سوریه در جنگ داخلی آن کشور، یعنی رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران که در ضمن سپاهی است، دعوتی بعمل نیامد. البته نباید از یاد برد که نظام اسلامی در حال واژگونی، برای هیچیک از قدرت های جهان حتا روسیه، به اندازه ترکیه ارزش ندارد. حکومت ترکیه با تمام ریزش هواداران خود و باوجود کودتای چندی پیش، به مراتب از حکومت اسلامی در داخل محبوب تر است. حتا با آشفتگی اقتصادی که بر ترکیه پس از ساقط کردن هواپیمای روسی و کودتا، شدت گرفت، امروز به مراتب از ایران دارای نفت محکم تر و با حساب کردن برروی پشتیبانی مالی عربستان از خطر ورشگستگی کم تری در مقایسه با نظام اسلامی برخوردار است. امروز ترکیه با اشغال نظامی بخشی از خاک سوریه و عراق و همزمان اتحاد با عربستان، روسیه و اسرائیل و همزمان ناچاری آمریکا برای حمایت از آن اتحاد، حتا با پیشی گرفتن از روسیه، به موثرترین بازیگر در جنگ داخلی آن دو سرزمین بدل گشته است. پس از حمله آمریکا به عراق، نظام اسلامی به بازیگر اصلی در آن سرزمین و یکی از موثرترین نیروهای حافظ نظام سوریه بدل شد. امروز در سایه کاردانی نظام اسلامی که برپایه ی تلاش های سپاه پاسداران انجام گرفت، در هردو سرزمین نقش درجه دو را بازی می کنند. بدون تردید ترکیه برنده و نظام اسلامی در این بازی بسیار خطرناک و ویران کننده، بازنده اصلی می باشند. قافیه به اندازه ای تنگ شده که اعراب خلیج فارس به تقاضاهای نظام برای کاستن از تنش وقعی نمی گذارند. حتا نظام بدون نتیجه، دست بدامن چین زد که بعنوان میانجی عمل نماید. در سیاست خارجی بدون داشتن قدرت سخت و نرم، امکان پیروزی بسیار ضعیف است تا چه رسد که نظام اسلامی بازی گر آن باشد.
چگونه شکست ها و تحقیرهای پی درپی، تا کنون واکنش تند فرماندهان سپاه را به طور آشکار بر ناانگیخته است؟. پرسشی است که مشگل بتوان برآن پاسخی یافت. به طور مسلم شکست های پی در پی، بدنه سپاه را به سوی نارضایتی عمومی و از همگسیختگی می راند. همزمان سپاه از موقعیت منفی خود در نزد ملت به طور کامل آگاه است و از این رو اعتماد به نفس خود را از دست داده است. اگر سپاه برای نجات ایران و خودش هنوز به طور کامل به ملت نپیوسته است، بخش بزرگی از آن بخاطر از دست دادن اعتماد بنفس خود برای عمل قاطع می باشد. در چند روز گذشته، رهبر سپاه اعلان کرد که نظامیان بهیچوجه در انتخابات دخالت نکرده و در مقابله با هرگونه دخالت (یا به سخن درست تر تقلب) به شدت برخورد خواهند کرد. بنا بر تجربه های گذشته، رهبر نظام و محافظه کاران تندروی نظام، هرگاه که توانستند در انتخابات تقلب کردند و عواقب آن را نیز بجان خریدند. در شرایط کنونی چنین بنظر می رسد که سپاه برای جلب محبوبیت و بالاتر از آن برای پیش گیری از وقایع مشابه سال 88 که می داند در صورت تکرار، قدرت مقاومت در برابر آن را ندارد، خود را زیر چتر رئیس جمهور پنهان کرده است. اگر این وضعیت ادامه یابد، یعنی سپاه به عنوان نیروئ مدافع رای ملت باقی ماند، امکان رد صلاحیت رئیس جمهور کنونی وسیله ی شورای نگبهان، امکانیست ضعیف. رئیس جمهور کنونی در بسیاری از جبهه ها که برای ملت ارزشمند هستند از مبارزه با فساد گرفته تا رویاروئی با رهبر نظام و دستگاه های زیر نظر او (از همه مهم تر دادگستری)، چند دستگی و وجود مراکز متعهد قدرت چه در سیاست داخلی و چه خارجی، به شدت شکست خورده است. اما بالاترین عدم موفقیت او در اقتصاد کشور می باشد. بهره بانکی 28% بر سپرده های ثابت که به زودی روبه افزایش حتا بیش تر خواهند گذاشت، در حالی برقرار است که اشتغال و تولید با شتاب روبه افزایش در حال سقوط. بانک های کشور تمامی ورشکسته هستند. تا کی حکومت بتواند آنان را سرپا نگاهدارد، نمی تواند تا آینده دور ممکن باشد. با این وجود، رئیس جمهور کنونی در برابر رقبایی که تا کنون به نوعی نامزد شده اند، یک بار دیگر برنده خواهد شد. در شوره زار نظام اسلامی، خاری مانند روحانی و دارودسته که دستکم بنظر می رسد برای جلوگیری از حمله ی نظامی تلاش می کنند، می تواند درخشش داشته باشد. این معادله تنها با نامزد شدن فردی از ارتش یا سپاه که بدنام و بنده رهبر نباشد، و قاطع می تواند بهم ریزد. به سخن دیگر فردی متکی برملت و نیروهای مسلح که نوید پایان نظام اسلامی را همراه آورد.
همزمان هر انتخاباتی، انگیزه ایجاد موج مخالفت با وضع موجود را می آفریند. موج انتخابات سال 1396 دارای قدرت بالقوه انفجاری به مراتب فراگیرتر و بدین ترتیب بسیار گسترده تر از آنچه در سال 88 اتفاق می باشد. افزایش امکان حمله ی خارجی و فساد تحمل ناپذیر، موج سیاسی سال 88 را به موج سیاسی – اقتصادی - اجتماعی سال 96 که بخش بسیار فراگیرتر ملت خواهد بود، بدل خواهد کرد. در صورت ایجاد موج که در طبیعت خود قابلیت شدت گرفتن را دارد، این بار به احتمال بسیار نه بخش سیاسی و نه نظامی رژیم اسلامی تاب مقاومت نخواهند داشت. نیروهای مسلح ایران با درک این مطلب و از آن مهمتر رسیدن به این نتیجه که برای نجات کشور و حتا نهادهای آن مانند ارتش و سپاه پاسداران، نمی توان بر رژیم دل بست. از این رو ما شاهد دور شدن سپاه که وسیله ی آخوندهای تحمیلی خود، ادعا می کرد ما انتخابات را مهندسی می کنیم، از آن افراد وابسته به رهبرکه دستشان به خون بسیاری آلوده بود هر روزه دوری جسته و بنوعی خود را وظیفه دار پاسداری از حقوق ملت در انتخابات نشان می دهند. به امکان زیاد بخاطر موج شدیدی که با انگیزه انتخابات شکل خواهد گرفت، هیچیک از نهادهای نظام نه سپاه و نه مجلس خبرگان و شورای نگهبان، سودای دستکاری را بسر راه نخواهند داد. انتخابات آینده می تواند به همه پرسی در باره سرنوشت نظام بدل گردد.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
۱ - چنین بنظر می رسد که فرمانده سپاه به تازگی به این نتیجه رسیده است که نهاد زیر فرماندهی او مناسب تر است که به کشاورزی بپردازد تا امنیت کشور.
۲ - چنین بنظر می رسد که تغییر و تحولات در نیروهای مسلح و سپاه در راه کنار گذاردن وابستگان به آخوندها و "غیر خودهای" محرم سپاه بوده است. اما تا تصفیه کامل و سریع خائنین و مفسدین، اعتماد ملت و ارتش جلب نخواهد شد.
۳ - هیئت وزیران و نزدیکان رئیس جمهور از اتهام فساد مالی دور نیستند.


مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع:


بنیاد آینده‌نگری ایرانشنبه ۴ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۴ مارس ۲۰۱۸

ستون آزاد

+ اسفند زبان و توسعه دکتر محسن رنانی

+ سال 1397: آغاذی ترسناک برای ایران فرهاد یزدی

+ سلامت همه آفاق در سلامت توست دکتر محسن رنانی

+ افسانه‌ پیل و پراید دکتر محسن رنانی

+ احزاب سیاسی، تک بعدی یا چند بعدی ! فریده محمدی سرپیری

+ ناهنجاری علمی و ضعف علوم انسانی سارا خیشه

+ نظام اسلامی و ایران بر لبه پرتگاه فرهاد یزدی

+ یاد و نام مصدق را گرامی میداریم روابط عمومی جبهه ملی ایران تهران - ایران

+ بالاترین خیانت به ملت  فرهاد یزدی

+ مسیر آشتی محسن رنانی

+ پيرو تفكرى دربارۀ وقايع اخير ايران جمشيد قراجه داغى

+ حد بردباری ملت فرهاد یزدی

+ آیا زبان آن طور که امروزه آن را می شناسیم، هنوز برای عصر دیجیتال مناسب است؟ 

+ چارک‌های توسعه محسن رنانی

+ نامه سرگشاده یک کنشگرمدنی به احمد توکلی - عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: تنها در عربستان، عراق و اسرائیل به دنبال دزدها، مفسدان و دشمنان ایران نگردیم! کوروش برارپور

+ سردرگمی رژیم فرهاد یزدی

+ اقتصاد ایران اسیرآنارشیسم سیاستگذاری دکتر محسن رنانی

+ واکنش یک کنشگر مدنی به عذرخواهی محمدرضا عارف(نماینده مردم تهران در مجلس) از مردم ایران! کوروش برارپور

+ آینده چراغ راه گذشته دکتر شیرزاد کلهری

+ قدیانی: اصلاح‌طلبان بیش از این با خامنه‌ای مصالحه نکنند 

+ عشق و فلسفه در گفت‌وگو با موسی اكرمی 

+ آیا نظام وارد فاز فروپاشی شده است ؟ رضا علوی

+ کنشگر مرزی و ظرفیت‌هایش برای تغییر بهمن احمدی‌امویی

+ نظام¬های سیاسی بیمار طی چه فرایندی به بن بست¬های استراتژیک، اضمحلال، فروپاشی و نابودی می رسند؟ کوروش برارپور

+ کروبی، وضعیت امروز ایران را نتیجه مستقیم سیاست‌های خامنه‌ای دانست 

+ دوره ی تکرارِ اعتراضات مدنی و آشوب های خیابانی در ایران و زمان دو برابر شدنِ آنها از لحظه ی فراجهش ناگهانی تا جهش کامل شان چقدر است؟‎ کوروش برارپور

+ مواجهه ایرانی‌ها با غرب چگونه باید باشد؟ باید از فرق سر تا نوک پا غربی شویم؟ امیر سلطان‌زاده

+ نخبگان یا مردم؛ محور توسعه کدام است؟ 

+ ده‌ها وکیل خواستار پذیرش پرونده بازداشتی‌های اخیر در ایران شدند 

+ صادقی: یکی از کسانی که در زندان فوت کرد، از خوراندن قرص به زندانیان خبر داده بود 

+ بیانیه‌ی جمعی از نویسندگان، شاعران و هنرمندا ن ایرانی در سوئد 

+ نجفی، قالیباف را به استفاده از بودجه شهرداری تهران در انتخابات ریاست جمهوری متهم کرد 

+ تفكرى در باره وقايع اخير ايران جمشيد قراجه داغى

+ سکوت موقت فرهاد یزدی

+ فرهادی و هدیه تهرانی؛ اعتراض‌های سراسری و پرسش‌ها و پاسخ‌ها 

+ پاسپورت آلمانی در صدر رده بندی جهانی 

+ چرا ناآرامی‌های اخیر ایران به یک جنبش همگانی منجر نشد؟ شهیر شهید ثالث

+ جنگ دولت با زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی سعید پیوندی

+ «مردم نگران کهریزک دیگری هستند» 

+ دعوت اتحادیه اروپا از ظریف برای گفت‌وگو در مورد «برجام» در روز پنج‌شنبه 

+ یک نماینده ارشد پارلمان آلمان «شکایتی رسمی» علیه هاشمی شاهرودی ارائه کرده است 

+ تایید خبر مرگ یکی از بازداشت‌شدگان در اوین؛‌ صادقی نسبت به وقوع «کهریزک دوم»‌ هشدار داد 

+ نگرانی یک عضو شورای شهر تهران از تکرار حوادث کهریزک 

+ گزارشی از تظاهرات همبستگی با مبارزات مردم ایران در استکهلم 

+ اگر به فساد هم‌اندازه حجاب حساس بودیم، اوضاع‌مان بهتر ‌می‌شد 

+ یادداشتی از محسن مخملباف: براى جوانى كه در خيابان با مردم سخن گفت محسن مخملباففیلمساز

+ نگاه تاجیکان به تحولات ایران BBC

+ آخوندهای درباری مواجب بگیر: مقدس یا نابود کننده اسلام؟ اکبر گنجی

+ ادامه بازداشت دانشجویان در ایران 

+ پرده آخر فرهاد یزدی

+ شلیک به ساختمان فرمانداری لنجان اصفهان 

+ اصلاح‌طلبان ایران در مورد اعتراض‌ها چه می‌گویند 

+ نسرین ستوده حقوقدانان و روشنفکران ایران را به حمایت از مطالبات مردم فراخواند 

+ پیشنهاد جعفر پناهی:‌ رفراندوم یا تظاهرات آزاد 

+ فراخون ملی برای شرکت در تظاهرات بزرگ ایرانیان ساکن بلژیک 

+ بیانیه همبستگی سوریه با قیام ملت¬های ایران 

+ اعلام پشتیبانی همبستگی جمهوری خواهان از مبارزات مردم ایران 

+ مناسبات سردار سپه و روحانیت  رضا علوی

+ مردم به روشنی می گویند جمهوری اسلامی نمی خواهند مهرداد درویش پور

+ ویژه گی ها و تفاوت ها  رضا علوی

+ مقاله ای از خانم دکتر شاهین/تهران 

+ نجات ایران فرهاد یزدی

+ مات شدن نظام اسلامی فرهاد یزدی

+ ورشکستگی بازار ایدئولوژیک (2)  فرانسیس ساندرز

+ سرگردان در راهروهای ارشاد 

+ تاک و تاک نشان فرهاد یزدی

+ چهره دوگانه اکتبر 

+ نزاع بر سر هیچ! عارف دانیالی

+ بالاتر از خطر  فرهاد یزدی

+ در عربستان چه می گذرد ؟ دکتر رضا علوی

+ امنیت در عصر جنگ افزار کشتار جمعی - قسمت دوم فرهاد یزدی

+ امنیت در عصر جنگ افزار کشتار جمعی - قسمت نخست فرهاد یزدی

+ گذر پر مخاطره فرهاد یزدی

+ جاسوسی در نظام اسلامی فرهاد یزدی

+ فوریت مساله افغانستان فرهاد یزدی

+ مرزهای نوین، در حال شکل گیری. فرهاد یزدی

+ خودمان را گول نزنیم ما ملت بزرگی نیستیم رضارخشان

+ امیدهای آینده فرهاد یزدی

+ پرویز شفا استاد سینما از دنیای ما رفت 

+ افعانستان: روزنه امید؟ فرهاد یزدی

+ بازیگر جدید سیاست خارجی ایران فرهاد یزدی

+ آینده‌نگری در برنامه‌ریزی شهری میانه دکتر علی تقی‌پور

+ کابینه دوم روحانی فرهاد یزدی

+ صادق خلخالی به روایت دخترش 

+ مریم میرزاخانی و مهدی علوی شوشتری حسین باقرزاده

+ از ژن برتر تا بابای بند باز رضارخشان

+ پرنسیب سیاسی را از احمدی نژاد باید آموخت رضارخشان

+ آیا جنگ بین ایران و عربستان - یک بلوف سیاسی از سوی امریکا نیست؟ م - ر ایران

+ راه ملت فرهاد یزدی

+ هیچ دلیلی برای خوش بینی به آینده خاورمیانه نیست / جنگ بزرگ بعدی در راه است 

+ ما و تمدن‌زدایی جهانبگلو

+ برای آناهیتا دختر مریم دکتر محسن طاهری دمنه

+ اتحاد برای ایجاد جنگ فرهاد یزدی

+ استالین و منطق صوری میثم خسروی*:

+ موازنه قدرت فرهاد یزدی

+ علوم انسانی خصلتاً مزاحم است سارا شریعتی

+ تبریک به کتاب در جستجوی یحیی دکتر شیرزاد کلهری

+ آقازاده ای که ولیعهد شد  رضا علوی

+ صدای پای بحران در کانون دانایی 

+ چرا باید علوم انسانی بخوانیم؟ سارا شریعتیinfo@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995