Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


خلاء قدرت در نظام اسلامی

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[07 Jan 2017]   [ فرهاد یزدی]

– ششم ژانویه 2017

قدرت تاب تحمل خلاء را ندارد. هر خلائ قدرت بسرعت وسیله ی افراد، گروه ها و یا نهادها پر می شود. کشور دمکرات با کشور وامانده (failed state) دارای این اشتراک هستند که در هردو مراکز قدرت و نه مرکز قدرت وجود دارد. در کشور دمکرات تعدد مراکز قدرت، چه در دولت و چه در جامعه مدنی، نشانه ی شادابی و سرزندگی جامعه، کشور و دولت می باشد. وجود مراکز متعدد قدرت، تضمینی است در برابر گرایش به خودکامگی، و از آن میان خود کامگی اکثریت. برعکس در نظام های غیر دمکرات، وجود مراکز قدرت نماینگر از همگسیختگی و از دست در رفتن مهار حکومتی است و از این رو آن را "وامانده" می نامند. به ویژه باید از مساله اقتصادی یاد کرد که نظام بهیچوجه قادر به حل آن نخواهد بود. نظام اسلامی از گروه دوم می باشد که مراکز قدرت در آن از شمارش خارج شده و از این رو، هر نهاد، گروه و حتا فردی خود را نه تنها مستحق دست یابی به قدرت بالاتر بلکه بخت خود را برای دست یابی به آن، در اندازه معقول می داند. جنگ قدرت در جریان در نظام اسلامی از این مقوله می باشد.
در حکومتی که تمامی سرآمدان آن از جانیان و مفسدین تشکیل شده، معیار دست یابی به قدرت بالاتر نه تنها صلاحیت و مقبولیت فردی و گروهی نیست، بلکه در بسیاری از موارد بعنوان امتیاز منفی بحساب می آید. آنان به اندازه ای در رقابت میان یکدیگر درگیر هستند که نه به آینده ی اعمال و گفتار خود تعقل می نمایند و نه به منافع نظام تا چه رسد به منافع ملت و کشور. در حال حاظر قدرت ملت بخاطر شکست های پی در پی و شکاف پر نشدنی در نظام که تضادهای موجود در کانون، به وجود آورنده آن می باشند و مانند خوره تاروپود نظام را از گل هم می پاشد، رو به افزایش است. این کانون اصلی قدرت سیاسی یعنی ملت، در دوران بیش از سی و هفت سال فرمانفرمائی نظام اسلامی، درست در جهت عکس نظام بر ظرفیت فرهنگی و سیاسی خود در درازای این مدت بشدت افزوده، تا جائی که ایران امروز نه تنها خواست بلکه آمادگی پذیرائی برقراری اراده ملی برای اداره کشور را بدست آورده است. از مرزهای باختری هندوستان تا کرانه های اقیانوس اطلس، ایران آماده ترین جامعه برای پیوستن به کشورهای پیشرفته جهان (مادی و معنوی) را ارایه می دهد.
جنگ قدرت به اندازه ای بالاگرفته که دوقوه از سه قوای کشور درگیر نبردی آشکار، همراه با ریختن پته یکدیگر و تعیین کننده هستند. جالب است که توجه کنیم که در نظامی فاسد، هیچ گروه فساد خود را انکار نکرده بلکه تلاش در بزرگ کردن فساد دیگری دارد و هردو در این مورد واقعیت را بیان می کنند. با پاکسازی در جریان در سپاه پاسداران، که برگذیدگان رهبر (و بهمراه آن فرزند او مجتبی) که در اطلاعات و دفتر نماینده ولی فقیه سنگر گرفته بودند، مهار این نهاد حافظ نظام، بسود نظامیان و به زیان ولی فقیه در حرکت است. رقابت آشکار رئیس جمهور با رئیس قوه قضائیه، آخوند منصوب رهبر، تنها در محدود رقابت فردی باقی نمی ماند. این رقابتی است که به کانون قدرت "رهبری" و "بیت" او آسیب جدی وارد می کند. با رسانه ای کردن این پرسش منطقی وسیله ی رئیس جمهور که چگونه بابک زنجانی و یا افراد و گروه هائی مانند او می توانستند به این چپاول در ابعاد نجومی از کیسه ملت بدون داشتن هواداران پرقدرت و خطرناک در بالاترین رده نظام دست یابند، او رهبر نظام را به طور مستقیم نشانه گرفته است. از سوی دیگر، بخاطر نزدیک شدن "انتخابات" رئیس جمهوری و با سابقه سال 88 که هنوز در خاطره ها زنده است، نگرانی نظام از سقوط ناگهانی خود براثر شورش و نا آرامی بشدت افزوده شده است. نظام می داند که در برابر یک خیزش همگانی، آخرین سنگر تدافعی یعنی سپاه پاسداران یا باید به طور کامل به ملت بپیوندد و یا امکان واقعی ازهمپاشی داخلی در آن نهاد را بپذیرد. صف بندی روشن است: در یک سو رهبر نظام و متحجرین قرار دارند که به درست و یا غلط مسئول تمامی سر افکندگی ملت و شکست های پی در پی و فساد زاده شده می باشند و از این رو با نفرت آشتی ناپذیر ملت روبرو هستند. در سوی دیگر، دیگر دست اندرکاران نظام که تمامی در این جنایات و خیانت ها با رهبر نظام در دروران دراز شریک و همراه بوده اند و هیچیک نمی توانند دستان خود را پاک از این جنایات بدانند، اما بخاطر جبهه گیری در راستای ملت در چند سال گذشته، و بخاطر وجود دسته منفورتر، نوک حمله ملت متوجه آنان نیست.
انتخابات، هر چقدر هم ظاهری و همراه با تقلب باشد، چون دارای قدرت بالفعل ایجاد موج مخالفت می باشد، در نظام های خودکامه، خطرناک است. به انتخابات منجر به رئیس جمهور شدن خاتمی و یا انتخابات سال 88 و یا آخرین انتخابات مجلس شورا و خبرگان نگاه کنیم، موج تعیین کننده در آنان روشن است. تفاوت اساسی اینبار با انتخابات ذکر شده در این است که برای نخستین بار سایه ی حمله نظامی خارجی از سر ایران برداشته شده است. موج ایجاد شده در سال 88 اگر بخاطر نگرانی از حمله ی خارجی نبود، دارای این توانائی بود که مرکز قدرت در ایران را از هم پاشد. ملت با درایت از چنین امری که می توانست یکپارچگی سرزمینی ایران را بخطر اندازد، جلوگیری کرد. اما اینبار عاملی که ملت را وادارد که با سلحشوری تمام بدنبال کسب حقوق خود نرود، از صحنه حذف شده است. موج انتخابات و خیزش ملت دیگر نیمه تمام نخواهد ماند و هیچ قدرت مسلح نیز تاب تحمل در برابر آن را ندارد. این واقعیت را ملت، نظام، سپاه و ارتش همگی می دانند. انتخابات آینده دارای این توان است که سرنوشت نظام را برای همیشه روشن کند و یا دستکم روشن کننده جنگ قدرت در داخل باشد. از هم اکنون که چندماه به انتخابات سال 96 باقیمانده، تمامی رقبا با تمام قدرت وارد صحنه شده اند.
شاید بیش از دیگر نهادها، سپاه بعنوان "حافظ انقلاب" خود را نقش آفرین می داند. از یک سو با کنار گذاردن منصوبین رهبر از کانون فرماندهی، بیش از هر دوره دیگر قدرت خود را برتر می داند. از سوی دیگر نیز می داند که بخاطر به خطر افتادن همبستگی داخلی در سپاه، توان رویاروئی با ملت را ندارد و باید موضع گیری خود را در راستای خواست های ملت تطبیق دهد. همزمان نیز سپاه آگاه از همبستگی ارتش با ملت است که نقش تعیین کننده ملت را توان هرچه بیش تری می دهد. حتا اگر چنین همبستگی میان ارتش و سپاه وجود نداشت، بدون همگامی با ارتش، سپاه قادر به دست گرفتن قدرت نمی باشد. باید بخاطر داشت که از چند سال پس از خمینی تا کنون، اگر ارتش از صحنه ایران به طور کامل کنار گذارده شده بود، ممکن بتوان پذیرفت که سپاه دست به کودتا نمی زد. اغوای دست یافتن به قدرت کامل وسیله ی نیروی نظامی در رژیم دیکتاتوری که هیچگونه مشروعیتی برایش باقی نمانده، بیش از آن تواناست که آخوندها بتوانند آن را مهار کنند. در هر حال، ارتش نیروئی است پاسدار مرزهای کشور و کنار مانده از فساد و بدنامی های ناشی از جنگ قدرت و بدینجهت محبوب ملت. سپاه با وجود داشتن پاره ای از فرماندهان نیکنام، به عنوان یک نهاد، بخاطر فساد پذیری بسیاری از فرماندهان و شرکت در جنایات نظام (عمله ظلم)، مورد نفرت ملت است. دگرگونی سیاسی در ایران، سپاه را با خطر از همپاشی روبرو می کند. سپاه به ارتش نیاز دارد حتا برای باقی ماندن بعنوان یک نهاد. ارتش نیاز به سپاه ندارد. اما برای تغییر سریع، صلح آمیز و همراه با آرامش هرچه ممکن تر، همراهی این دو نهاد مسلح، در صورت ایجاد خلاء قدرت، مورد نیاز است. چنانکه تحولات نشان می دهد، ایجاد خلاء قدرت در ایران امکانی است واقع بینانه. هیچیک از رقبای غیر مسلح دارای مشروعیت، محبوبیت و حتا کاردانی مورد نیاز، نیستند و اجبار دارند که همراه با آن نهادها حرکت کنند. اما هیچ کس، یا نهاد و کشوری نباید این واقعیت را از یادبرد که آینده ایران از آن ملت است و پس از این نظام، رژیم حاکم بر کشور اراده ملی خواهد بود.
/////////////////////////////////////////
۱ - فراز احمدی نژاد و هزاران احمدی نژادها در نظام اسلامی، شاهد این ادعا هستند.
۲ - آخرین شکست خارجی نظام در کنفرانس صلح سوریه در قزاقستان روشن شد. پس از این همه سرمایه گذاری جانی و مالی، ایران حتا به این نشست دعوت نیز نشد. کشور بی ثبات ترکیه، بجای ایران تضمین کننده صلح در سوریه برگزیده شده است.
۳ - پس از آخرین انتخابات، شورای نگهبان و مجلس خبرگان، کارآئی خود را تا مقدار زیاد از دست داده اند. تعیین جانشین برای رهبر تا هنوز زنده است، غیر ممکن بنظر می رسد.

مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع:


بنیاد آینده‌نگری ایرانچهارشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۲۶ آوریل ۲۰۱۷

ستون آزاد

+ برگزاری همه‌پرسی با استفاده از امکانات نظام ولایت فقیه علی صدارت

+ مرز میان «فرار مغزها» و «قرار مغزها» وحید احسانی

+ ترامپ و نظام اسلامی فرهاد یزدی

+ آیا وجه اصلی «فرار مغزها» وجه «مکانی/جغرافیایی» آن است؟  وحید احسانی

+ اندیشۀ سیاسی چیست و به چه دردی می‌خورد؟ 

+ هنر گفت و گو ـ آرک دیلی با ساسکیا ساسِـن- برگردان آرش بصیرت

+ سایه اقتصاد بر سر سیاست. محسن رنانی

+ سوریه، کره شمالی و نظام اسلامی فرهاد یزدی

+ چگونه مشکلات سیاست خارجی را کاهش دهیم؟. محمود سریع القلم

+ ترامپ و دنیای پساحقیقت كن ويلبر

+ امکان تجزیه ایران؟ فرهاد یزدی

+ خبرت هست که در شهر شکر ارزان شد؟! محمّد امینی

+ دل‌واپسانِ آزادی! جعفر پارساپور

+ همه پرسی برای تعیین سرنوشت نظام اسلامی فرهاد یزدی

+ اعلان بی طرفی سپاه فرهاد یزدی

+ انتخابات سال 96 فرهاد یزدی

+ ترامپ و امنیت ملی ایران فرهاد یزدی

+ اتحاد ترکیه با عربستان فرهاد یزدی

+ تلاش در راه کاستن از تنش با عربستان فرهاد یزدی

+ اراده ملی = آشتی ملی  فرهاد یزدی

+ به سوی افزایش تنش فرهاد یزدی

+ پيش‌دبستاني و آموزش با زبان مادري محور توسعه عدالت آموزشي دکتر محسن رنانی

+ تجزیه در منطقه و نقش ایران فرهاد یزدی

+ روایت مختصری از نوجوانی (قسمت دوم) داوید لوبروتون برگردان آریا نوری

+ روایت مختصری از نوجوانی (قسمت اول) داوید لوبروتون برگردان آریا نوری

+ فراز پدیده ملت در سیاست ایران فرهاد یزدی

+ روند تحولات سپاه فرهاد یزدی

+ ما و نان گندم نما و جو فروش دکتر محسن رنانی

+ "منافع مشترک" نیرنگی کهنه! خیانتی پویا! علی صدارت

+ خلاء قدرت در نظام اسلامی فرهاد یزدی

+ خطای بزرگ سیاستی دکتر محسن رنانی

+ آماده سازی سپاه پاسداران برای پر کردن خلاء قدرت فرهاد یزدی

+ لیبرالیسم و مسألۀ عدالت نگاهی به سیر ظهور لیبرالیسم و نولیبرالیسم در جهان و ایران گفت و گو با موسی اکرمی

+ جنبش برای دموکراسی یا سرنگونی؟ دکتر همایون مهمنش

+ تندروی و یا رشد پوپولیسم – بخش سوم فرهاد یزدی

+ تندروی و یا رشد پوپولیسم - بخش دوم فرهاد یزدی

+ تندروی و یا رشد پوپولیسم - بخش نخست فرهاد یزدی

+ انقلاب منابع آشکار در هزاره سوم: چالش‌ هستی‌شناختی اطلاعات غلامرضا سالارکیا

+ باروری مساعدتی، فناوری‌های ژنتیک و ژنومیک، و زندگی خانوادگی مارتین ریچاردز / ترجمۀ: محمد معماریان

+ حادثه ای بی سابقه در پایگاه نوژه و تحول بزرگ در خاورمیانه  رضا علوی

+ جامعه شناسی، انسان شناسی، مردم شناسی محمد الیاس قنبری

+ کیمیا علیزاده؛ وقتی با مدال المپیک به خانه برگردد 

+ طلای حسن یزدانی باعث ۱۰ پله صعود کاروان ورزش ایران شد 

+ چرا از افراد موفق متنفریم؟ ترجمه زینب آرمند

+ محور روسیه - ترکیه فرهاد یزدی

+ راز کشتار تابستان ۶۷ در زمستان ۵۷ نهفته است  رضا علوی

+ کتاب اسطوره‌شناسی آسمان شبانه: تخیلاتی با منابع مجعول رضا مرادی غیاث آبادی

+ پاسخ دکتر وکیلی به نقد رضا مرادی غیاث‌آبادی بر کتاب اسطوره‌شناسی آسمان شبانه دکتر وکیلی

+ ادامه دسیسه برای انحلال ارتش فرهاد یزدی

+ هشداری به ارتش فرهاد یزدی

+ اقتصاد ایران در آستانه بن بست/ دولت ابزار لازم برای خروج از رکود را ندارد/ از فرصت برجام برای سرمایه‌گذاری استفاده نشد محسن رنانی

+ کودتا در عصر نوین فرهاد یزدی

+ احتمال درگیری نظامی  فرهاد یزدی

+ امنیت ملی در رابطه با فساد فرهاد یزدی

+ مقاومت زن دربرابر ایدئولوژی مردسالار در نمایشنامة قصة زمستان از شکسپیر 

+ نقش استقلال در وقایع اخیر اروپا و تفکر در آموزه‌هایی برای ایران علی صدارت

+ سیاست عربی نظام اسلامی فرهاد یزدی

+ پدیده ترامپ و انتخابات در آمریکا نادر اسکوئی

+ بده و بستان بی نتیجه فرهاد یزدی

+ نجات یافته - داستان واقعی بابک پایدار

+ نظم پنهان اسلامى كردن علوم انسانى در ايران  جمشيد قراجه داغى

+ گفتاری درباره‌ی رخدادهای هویت‌ساز 

+ مسابقه پیامکی آینده پژوهی در مرداد ماه برای برنده شدن جایزه با حضور مورفر و سافتر در مقابله با چالش سالخوردگی جمعیت 

+ اتاق‌های فکر استانی؛ الگویی برای تعامل دولت، جامعه و دانشگاه سلیمان پاک سرشت

+ از یاخچی آباد تا نازی آباد رضا علوی

+ افزایش احتمال برخورد داخلی فرهاد یزدی

+ نخستین گام در راه آشتی ملی فرهاد یزدی

+ مجلس خبرگان فرهاد یزدی

+ جنگ افزار هسته ای و امنیت ملی در عصر "شهادت" فرهاد یزدی

+ چرخش سریع سپاه قدس فرهاد یزدی

+ آشتی ملی فرهاد یزدی

+ مهدی کروبی به حسن روحانی: از “حاکمیت مستبد” بخواهید دادگاهم را برگزار کند تا بگویم نجیب و نانجیب کیست؟  «سحام»

+ سالِ خودکشی! گفتگو با ناصر فکوهی مرضیه جعفری

+ نزدیکان پوتین در حلقه مظنون به پولشویی bbc

+ مساله اصلی روحانی: امنیت داخلی و نه خارجی فرهاد یزدی

+ دانیل بل، جامعه شناس دنیای جدید. 

+ دانیل بل و پایان ایدئولوژی 

+ تصفیه کابینه روحانی فرهاد یزدی

+ عیدی زهرآلود سپاه پاسداران به مردم ایران  احمد تقوائی

+ تحولات سوریه فرهاد یزدی

+ مهاجرت نسل جوان، جنگ و خشکسالی /آینده تاریک خاورمیانه 

+ پکیج پیش بینی های سال 95 

+ داعش در حال تربیت نسل آینده تروریست هایش است 

+ زنان ایده پرداز 

+ تنها انسان ناراضی می‌تواند امیدوار باشد یحیی شعبانی

+ شتاب تحولات فرهاد یزدی

+ دانش فرمال و بلا اثر فاجعه هر روز عميق‌تر مي‌شود 

+ تحولات جامعه امروز ما را نمي‌توان با تاريخ‌نگاري‌هاي سنتي ديد 

+ آقای روحانی : مسئولین نوشتن محو اسرائیل به روی موشک ایران را به مردم معرفی کنید احمد تقوائی

+ بهره برداری از موقعیت بدست آمده فرهاد یزدی

+ گفتگوی منتشر نشده با محمود عباديان: سرم به سنگ خورد دکتر محمود عباديان

+ فرصت تاریخی پیش آمده فرهاد یزدی

+ ورشکستگی اقتصادی فرهاد یزدی

+ خطاب به جوانان ایران : چرا نباید در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کرد احمد تقوائی

+ نیاز به اقدام فوری و اساسی فرهاد یزدی

+ دارک دیتا: آینده روشن یا سراب خطرناک هرمز پوررستمی

+ اول توسعه، بعد دموکراسی 

+ تجزیه در منطقه فرهاد یزدی

+ تحولات منطقه، ایران و انتخابات فرهاد یزدی

+ دموکراسی برای عوام و سیاستمداران بزرگ  سیما مهذبinfo@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995