Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


فرصت تاریخی پیش آمده

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[02 Mar 2016]   [ فرهاد یزدی]

- اول مارس 2016

طیف عملگرای نظام اسلامی، در یک مرحله ی حساس از جنگ درآزمدت قدرت در کانون نظام، خود را برنده می داند. این انتخابات که شاید در دوران نظام اسلامی "رقابتی ترین" انتخابات باشد، باید تنها به عنوان تایید گروه عملگرا در برابر گروه تندروی که به دوروبر رهبر گرد آمده اند، تلقی گردد. این اطمینان غیر واقعی که گروه عملگرا نماینده واقعی ملت ایران هستند، هم برای آینده تحول سیاسی ایران به سوی دمکراسی و هم در سیاست خارجی می تواند خطرناک باشد. شاید فوری ترین و حساس ترین مساله در حال حاظر، اقتصاد کشور باشد که حکومت بدون پشتیبانی کامل ملت، قابلیت حل آن را نخواهد داشت. اکنون حکومت ایران دارای این بخت است که بتواند خود را با نزدیک کردن هرچه بیش تر به ملت، اطمینان و پشتیبانی آنان را بدست آرد و بدل به دولت گردد. گروه عملگرا، که تمامی برخاسته از درون این رژیم می باشند، بر سر دوراهی سرنوشت ساز قرار دارند: اصلاحات رژیم اسلامی از درون و یا گذر از این نظام و در انداختن طرحی نو.
رژیم اسلامی که ویژگی آن "ولی فقیه" می باشد پس از نزدیک به چهل سال حکومت بر "ملت" ایرانی که سابقه دراز ماندگاری در جهان دارد، در تمامی زمینه ها از سیاست (داخلی و خارجی) گرفته تا اقتصاد (با فساد نهادینه شده در تمام سطوح به ویژه با تجمع در راس هرم و آرامش اجتماعی) شکست خورده. ابزاری بنام "رهبر" برای حل مسایل کشور و حتا خود رژیم، ثابت شد که نه تنها ابزاریست که هیچگاه کارآیی حل مساله ای را نداشته، بلکه بزرگ ترین مساله ساز و به ویژه در رابطه با امنیت ملی کشور بوده است. به سخن دیگر، رژیمی که توانایی حل مساله ای را نداشته باشد، باید مرده پنداشته شود. گذیدار اصلاح رژیم از درون اگر با هدف تزریق سرنگ تقویت و بخشیدن جان دوباره به نظام اسلامی انجام گردد، محکوم به شکست است. "اصلاحات" از درون رژیم، نیاز دارد که با افزایش روزانه محرک های دمکراتیک سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به جامعه ایران، با هدف گذار از نظام خودکامه به سوی حکومت اراده ملی همراه با به رسمیت شناختن حقوق بشر، شکل گیرد. ایران خواستار گذر مسالمت آمیز و از این رو همراه با بردباری از نظام اسلامی هستند. این انتخابات ثابت کرد که ایرانیان خواستار دگرگونی اساسی هستند و به "اصلاحات"، یعنی از آنچه تاکنون مفهوم گردیده، قانع نخواهند بود. این گزینه قابل دسترسی بود که در بزنگاه از آن استقبال کردند. اما این گزینه نهایی نیست. همزمان پیمودن راه گام به گام با بردباری، بخاطر وضعیت بد اقتصادی که انتظار می رود بدتر نیز شود، هر روز به آخر خط خود یعنی نقطه انفجار ملت نزدیک می گردد.
انتخابات، دستکم در کلان شهرها تا اندازه زیاد با "آزادی" انجام گرفت. آزادی ذکر شده، باید در برابر گذیدارهای در دسترس قابل توجیه باشد، نه آزادی مرسوم در دمکراسی های جا افتاده، حتا هندوستان که گذیدارها تا اندازه ای وسیله ی ابزارهای دمکراتیک تعیین می گردند. بسیاری از حوزه ها با دخالت شورای نگهبان بدون رقابت معنا دار، حتا با استاندارد محدود آن، انجام گرفت. معنای "آزادی" در این انتخابات یعنی در مقایسه با پیش ترها، باید با این دید نگاه شود که نفوذ سپاه پاسداران و به ویژه بخش امنیتی آن در دخالت مستقیم در رای گیری محدود بوده است. البته بهیچ وجه نمی خواهد چنین القا گردد که دستکاری و تقلب انجام نگرفت. بلکه باید توجه کرد که "توان" دستکاری و تقلب نیروهای تندرو، در مقایسه با گذشته محدودتر شده است. این تحولی است که مدت هاست در سپاه در حال شکل گیری است. بنظر می رسد که سپاه نیز با تاثیر پذیری از جامعه و با ارزیابی تراز شکست/پیروزی نظام، هر روز خود را از گروه تندرو جدا کرده است و مایل نیست که نظام بیش از آن با انداختن هزینه ی آن به دوش آن نهاد، از آنان استفاده کنند. دلیلی در دست نیست که این روند متوقف گردد. بدین سان، با نزدیک شدن هرچه بیش تر به ملت، نهاد سپاه از عامل منفی در برابر تحول سیاسی و اقتصادی کشور، باید هر روزه به عاملی مثبت نزدیک گردد. حکومت نیز با دگرگونی در سپاه که براثر مساله ی هسته ای آشکار گردید، می تواند از همرایی و هماهنگی بیش تر این نهاد بسیار اثر گذار، مطمئن گردد. نهادی که دست می شکست و زبان می برید، بنظر می رسد که نقش صحیح خود را در سیاست ایران، ساده تر درک می کند و می تواند دوباره به آغوش ملت باز گردد.
می توان این انتخابات را با تمام کاستی ها و دستکاری های آن، به عنوان همه پرسی، دستکم در مورد محبوبیت تندروها و رهبر آن، تلقی کرد. با تمام دسیسه ها و تمهیدات، تمامی سوگلی های رهبر نتوانستند به مجلس خبرگان راه یابند. تازه آنان که راه یافتند مانند شهر مشهد، شایعات دستکاری فراوان است. این انتخابات این حقیقت را آشکار کرد که رهبر بسیار از آنچه خود می پندارد و حتا موافقان و مخالفان او می پندارند، در پهنه سیاسی ایران ضعیف تر است و نقش تعیین کننده دیگر ندارد. حتا این مطلب را می توان به منتخبین نیز تسری داد. آنان تنها به این دلیل بر کرسی های قدرت تکیه خواهند زد که گذیدار مسالمت جویی دیگری پیش رو نبود. آنان باید درنظر گیرند که ملت چندین گام از آنان جلوتر هستند و از این رو داعیه ی رهبری و هدایت ملت را نداشته باشند. در بهترین حالت آنان سخنگوی خواست های ممکن زمان خود می باشند. رهبران واقعی از درون ملت در دوران توقف ناپذیر تحولات به وجود خواهند آمد. جنبش ملت ایران که به صورت جنبش سبز خود را به نمایش گذشت هنوز ادامه دارد. اما خود را به صورت های گوناگون به نمایش می گذارد و اینبار در قالب انتخابات. جنبش سبز تا کنون رهبر نداشته است، گرچه در دورانی از برخی بعنوان سخنگو استفاده کرده است. رهبران باید در درازای زمان در شرایط آزاد تر خلق گردند که گریز ناپذیر است.
حال وظیفه ی تاریخی خطیری بردوش گروه عمل گرای نظام اسلامی افتاده است که با آزادی عمل، که تا پیش از این وجود نداشت، با سرعت و نه با آهستگی دست به اصلاحات سیاسی و اجتماعی که لازمه ایجاد شرایط مناسب برای اصلاحات اقتصادی می باشد، دست زند. بسیاری از نهادهای نظام اسلامی به خودی خود در راه اضمحلال هستند. به احتمال زیاد شورای نگهبان در آینده ای نه چندان دور از هم خواهد پاشید. این نهاد کاربرد خود را از دست داده است و بیش از آن دچار چند دستگی است که بدرد حتا تندروهای باقیماند نظام نیز بخورد. همینطور در مورد مجلس خبرگان، البته در مرحله ی دیرتر. این مجلس نیز به احتمال از داخل براثر اختلاف های شدید داخلی، از هم خواهد پاشید. از سوی ملت نیز براین مجلس فشار روز افزونی وارد خواهد شد. شرایط با دوران برگذیدن خامنه ای بسیار متفاوت است و دیگر نمی توان "رهبر" و یا شورای رهبری، را به ملت تحمیل کرد. پس از این بتدریج همه ی امور مهم بنا به اراده ملت انجام خواهد گرفت. نهاد مسخره "شورای تشخیص مصلحت نظام"، دلیلی برای وجود ندارد. همزمان، بدون تردید زیر فشار ملت و شرایط بد اقتصادی، جنبش ضد فساد خیز بلندی برخواهد داشت که چند اثر بهمراه خواهد آورد: نخست "خانه تکانی" در کابینه و کنار گذاردن افراد بدنام اقتصادی. دوم درهم کوبیدن مستحکم ترین سنگر جرثومه های فساد چه از نظر انسانی و چه مالی، یعنی دادگستری می باشد. نباید فراموش کرد که در واکنش با فشار برای اصلاح دادگستری، رژیم برای پیش گیری از فاش شدن اسرار، دست به حذف فیزیکی شرکای خود در حکومت و بخش خصوصی، خواهد زد. دگرگونی در دادگستری، بخاطر ریشه دواندن چهل ساله فاسدترین قشر کشور در آن، بسایر مشگل و همراه با فراز و نشیب فراوان خواهد بود. بدون مقاومت شدید از هیچ سنگری عقب نخواهند نشست.
سوم، که همراه با فوریت است، مربوط به اقتصاد می گردد. اقتصاد ایران بیش از آن آسیب دیده که درمان آن را بتوان به آینده موکول کرد. البته اصلاحات سیاسی باید پیش از اصلاحات اقتصادی آغاز گردد تا نتیجه دهد. اقتصاد ایران باید شرخود را از دست بنگاه های تولیدی و بازرگانی دولتی و وابسته به گروه های قدرت هرچه زودتر رها کرده، تا بتواند به تولید و ایجاد اشتغال بپردازد. دولت باید تنها به نظارت بر تولید و توزیع قناعت کند و اجازه دهد که اقتصاد برپایه ی بازار نقش ثابت شده خود را بازی کند. همان طور که در پیش ترها اشاره شد، نرخ ارز از اهمیت ویژه برخوردار است. از این رو، روابط خوب با عربستان برای اطمینان از درآمد ارزی مداوم، مورد نیاز است. به طور کلی در روابط خارجی، کنار گذاردن سیاست های ماجراجویانه و دشمن آفرین یک بار برای همیشه باید با قاطعیت در پیش گرفته شود. منهای عراق که با ایران سوابق دراز تاریخی و فرهنگی دارد، ایران باید از خاورمیانه عربی خود را کنار کشیده و متحدین خود را در میان کشورهای پیش رفته جهان بی یابد.
در هر حال، بخت با ایران و گروه عمل گرا یار بوده که چنین موقعیت گذر از نظام اسلامی، با مسالمت پیش آمده است. گروه عملگرا، همانند حکومتگران مشابه خود در چین کمونیست، شوروی، شیلی، اسپانیا و هم اکنون در میانمار و در آینده نزدیک در کوبا و ونزوئلا، باید بتواند گام های اساسی و آشکار در راه گذر مسالمت آمیز را بردارد. درنگ می تواند فرصت را از میان بردارد.
....................................
۱ - حائزین صلاحیت برای ورود به مسابقه انتخاباتی.
۲ - بسیاری از چپاولگران بزرگ که خود به راس هرم قدرت وابسته بودند، بایستی از هم اکنون در فکر فرار از کشور افتاده باشند. به احتمال زیاد غرب برای حفظ روند سیاسی کنونی در ایران، بسیاری از حساب های مسئولین (عملگرا و تندروها) و خانواده های آنان در خارج را در اختیار خواهد گذاشت
۳ - به مقاله ی ورشکستگی اقتصادی، بیست و پنجم فوریه در همین تارنما رجوع کنید.

مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع:


بنیاد آینده‌نگری ایراندوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶ - ۱۸ دسامبر ۲۰۱۷

ستون آزاد

+ مات شدن نظام اسلامی فرهاد یزدی

+ سرگردان در راهروهای ارشاد 

+ تاک و تاک نشان فرهاد یزدی

+ چهره دوگانه اکتبر 

+ نزاع بر سر هیچ! عارف دانیالی

+ بالاتر از خطر  فرهاد یزدی

+ در عربستان چه می گذرد ؟ دکتر رضا علوی

+ امنیت در عصر جنگ افزار کشتار جمعی - قسمت دوم فرهاد یزدی

+ امنیت در عصر جنگ افزار کشتار جمعی - قسمت نخست فرهاد یزدی

+ گذر پر مخاطره فرهاد یزدی

+ جاسوسی در نظام اسلامی فرهاد یزدی

+ فوریت مساله افغانستان فرهاد یزدی

+ مرزهای نوین، در حال شکل گیری. فرهاد یزدی

+ خودمان را گول نزنیم ما ملت بزرگی نیستیم رضارخشان

+ امیدهای آینده فرهاد یزدی

+ پرویز شفا استاد سینما از دنیای ما رفت 

+ افعانستان: روزنه امید؟ فرهاد یزدی

+ بازیگر جدید سیاست خارجی ایران فرهاد یزدی

+ آینده‌نگری در برنامه‌ریزی شهری میانه دکتر علی تقی‌پور

+ کابینه دوم روحانی فرهاد یزدی

+ صادق خلخالی به روایت دخترش 

+ مریم میرزاخانی و مهدی علوی شوشتری حسین باقرزاده

+ از ژن برتر تا بابای بند باز رضارخشان

+ پرنسیب سیاسی را از احمدی نژاد باید آموخت رضارخشان

+ آیا جنگ بین ایران و عربستان - یک بلوف سیاسی از سوی امریکا نیست؟ م - ر ایران

+ راه ملت فرهاد یزدی

+ هیچ دلیلی برای خوش بینی به آینده خاورمیانه نیست / جنگ بزرگ بعدی در راه است 

+ ما و تمدن‌زدایی جهانبگلو

+ برای آناهیتا دختر مریم دکتر محسن طاهری دمنه

+ اتحاد برای ایجاد جنگ فرهاد یزدی

+ استالین و منطق صوری میثم خسروی*:

+ موازنه قدرت فرهاد یزدی

+ علوم انسانی خصلتاً مزاحم است سارا شریعتی

+ تبریک به کتاب در جستجوی یحیی دکتر شیرزاد کلهری

+ آقازاده ای که ولیعهد شد  رضا علوی

+ صدای پای بحران در کانون دانایی 

+ چرا باید علوم انسانی بخوانیم؟ سارا شریعتی

+ آینده نه چندان دور ایران فرهاد یزدی

+ دانشگاه به‌مثابۀ شرکت چندملیتی 

+ بلبشوی نظام همزمان با وقایع تعیین کننده قطر فرهاد یزدی

+ ما این بودیم دکتر شیرزاد کلهری

+ چین چهره جهان را تغییر می‌دهد؟ 

+ روشنفكری پژوهی اکرمی، موسی

+ دوره ی مارکس و دوره ی ما دکتر شیرزاد کلهری

+ درنکوهش از شرکت در انتخابات محمّد امینی

+ بیانیه ­ی جمعی از آینده پژوهان کشور در حمایت از دولت تدبیر و امید 

+ امنیت در عصر هسته ای - بخش سوم - ایران فرهاد یزدی

+ امنیت در عصر هسته ای - بخش دوم فرهاد یزدی

+ امنیت در عصر هسته ای - بخش نخست فرهاد یزدی

+ برگزاری همه‌پرسی با استفاده از امکانات نظام ولایت فقیه علی صدارت

+ مرز میان «فرار مغزها» و «قرار مغزها» وحید احسانی

+ جایگاه روابط عمومی در دوره مدرنیته مریم سبحانی فرد

+ ترامپ و نظام اسلامی فرهاد یزدی

+ آیا وجه اصلی «فرار مغزها» وجه «مکانی/جغرافیایی» آن است؟  وحید احسانی

+ اندیشۀ سیاسی چیست و به چه دردی می‌خورد؟ 

+ هنر گفت و گو ـ آرک دیلی با ساسکیا ساسِـن- برگردان آرش بصیرت

+ سایه اقتصاد بر سر سیاست. محسن رنانی

+ سوریه، کره شمالی و نظام اسلامی فرهاد یزدی

+ چگونه مشکلات سیاست خارجی را کاهش دهیم؟. محمود سریع القلم

+ ترامپ و دنیای پساحقیقت كن ويلبر

+ امکان تجزیه ایران؟ فرهاد یزدی

+ خبرت هست که در شهر شکر ارزان شد؟! محمّد امینی

+ دل‌واپسانِ آزادی! جعفر پارساپور

+ همه پرسی برای تعیین سرنوشت نظام اسلامی فرهاد یزدی

+ اعلان بی طرفی سپاه فرهاد یزدی

+ انتخابات سال 96 فرهاد یزدی

+ ترامپ و امنیت ملی ایران فرهاد یزدی

+ اتحاد ترکیه با عربستان فرهاد یزدی

+ تلاش در راه کاستن از تنش با عربستان فرهاد یزدی

+ اراده ملی = آشتی ملی  فرهاد یزدی

+ به سوی افزایش تنش فرهاد یزدی

+ پيش‌دبستاني و آموزش با زبان مادري محور توسعه عدالت آموزشي دکتر محسن رنانی

+ تجزیه در منطقه و نقش ایران فرهاد یزدی

+ روایت مختصری از نوجوانی (قسمت دوم) داوید لوبروتون برگردان آریا نوری

+ روایت مختصری از نوجوانی (قسمت اول) داوید لوبروتون برگردان آریا نوری

+ فراز پدیده ملت در سیاست ایران فرهاد یزدی

+ روند تحولات سپاه فرهاد یزدی

+ ما و نان گندم نما و جو فروش دکتر محسن رنانی

+ "منافع مشترک" نیرنگی کهنه! خیانتی پویا! علی صدارت

+ خلاء قدرت در نظام اسلامی فرهاد یزدی

+ خطای بزرگ سیاستی دکتر محسن رنانی

+ آماده سازی سپاه پاسداران برای پر کردن خلاء قدرت فرهاد یزدی

+ لیبرالیسم و مسألۀ عدالت نگاهی به سیر ظهور لیبرالیسم و نولیبرالیسم در جهان و ایران گفت و گو با موسی اکرمی

+ جنبش برای دموکراسی یا سرنگونی؟ دکتر همایون مهمنش

+ تندروی و یا رشد پوپولیسم – بخش سوم فرهاد یزدی

+ تندروی و یا رشد پوپولیسم - بخش دوم فرهاد یزدی

+ تندروی و یا رشد پوپولیسم - بخش نخست فرهاد یزدی

+ انقلاب منابع آشکار در هزاره سوم: چالش‌ هستی‌شناختی اطلاعات غلامرضا سالارکیا

+ باروری مساعدتی، فناوری‌های ژنتیک و ژنومیک، و زندگی خانوادگی مارتین ریچاردز / ترجمۀ: محمد معماریان

+ حادثه ای بی سابقه در پایگاه نوژه و تحول بزرگ در خاورمیانه  رضا علوی

+ جامعه شناسی، انسان شناسی، مردم شناسی محمد الیاس قنبری

+ کیمیا علیزاده؛ وقتی با مدال المپیک به خانه برگردد 

+ طلای حسن یزدانی باعث ۱۰ پله صعود کاروان ورزش ایران شد 

+ چرا از افراد موفق متنفریم؟ ترجمه زینب آرمند

+ محور روسیه - ترکیه فرهاد یزدی

+ راز کشتار تابستان ۶۷ در زمستان ۵۷ نهفته است  رضا علوی

+ کتاب اسطوره‌شناسی آسمان شبانه: تخیلاتی با منابع مجعول رضا مرادی غیاث آبادی

+ پاسخ دکتر وکیلی به نقد رضا مرادی غیاث‌آبادی بر کتاب اسطوره‌شناسی آسمان شبانه دکتر وکیلی

+ ادامه دسیسه برای انحلال ارتش فرهاد یزدی

+ هشداری به ارتش فرهاد یزدیinfo@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995