Iranian Futurist......بنیاد آینده‌‌نگری ایران
Welcome To Future

Tomorow is built today
  

ayandehnegar_facebook


Hossein Mola


Sedaye_Azadi


دموکراسی انجمنی و مدیریت شکاف‌های قومی

اقلیت‌های قومي، مذهبي و نژادي با منافع و دیدگاه‌های مختلف و عدم تجميع خواسته‌های معارضه زمینه‌ساز منازعات دروني در این کشورها است. در اغلب اين کشورها به علت شکل‌گیری دولت-ملت ناقص و نبود ساختارهاي مدني و نهادهاي مشارکت قانوني و طي نکردن فرايند دموکراسی منازعات گسترش‌یافته و ثبات و امنيت کشورهاي مزبور را تحت تأثير قرار داده است. در چنين شرايط بسياري از اين کشورها در تلاش براي دولت-ملت‌سازی و ایجاد دموکراسی‌اند. از طرفي جهانی‌شدن با شدتي بيشتر از قبل گسترش‌یافته و مرزهاي سنتي را تحت تأثير خود قرار داده   افشین اشکور کیایی
  ادامه
ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻗﺪﻣﻲ ﻣﺎ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﻣﻲﺩﻫﺪ

ﺑﺎ ﺳﭙﺮﻱ ﺷﺪﻥ ﻋﺼﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻓﺮﺍ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﻋﺼﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺩﺍﻧﺎﻳﻲ، ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﻋﺼﺮ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺯﻳـﺎﺩﻱ ﻣﻨﺴـﻮﺥ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺟﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﻱ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎﻱ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﻫـﺎﻱ ﻓﮑـﺮﻱ ﮐـﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨـﻪ ﻱ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ، ﺣﺎﮐﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺼﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺩﺍﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﺧﻮﺷـﻪﻱ ﻣﻬـﺎﺭﺗﻲ ﺗﺄﮐﻴـﺪ ﺩﺍﺭﺩ: ﺳﻮﺍﺩ ﻋﺼﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﻮﺍﺩ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ؛ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺨﺘﺮﻋﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻲ ﺩﺭ ﻧﻘﻄﻪ ﻱ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﻲ ﻭﺭﺯﺩ؛   ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻓﺨﺮﺍﻳﻲ، ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﻓﺘﺢﺍﻟﻬﻲﭘﻮﺭ
  ادامه
آینده نگری,

امروزه کسی شک ندارد که سرعت تغییرات افزایش یافته است و اینکه فنآوری قادر است ماهیت جوامع را دستخوش تحول کند. اما آنچه که کمتر به آن توجه می شود این است که آهنگ تغییرات شتاب گرفته است. در واقع ۲۰ سال گذشته به هیچ وجه راهنمای خوبی برای ۲۰ سال آینده نیست. در هر دهه نرخ تغییر پارادایم ها و نرخ پیشرفت دو برابر می شود. در واقع بر حسب نرخ کنونی تغییرات، همه تغییرات قرن بیستم فقط به   علیرضا تفضلی
  ادامه
خودرو‌هایی که با هم حرف می‌زنند

زبان خودرو‌ها با هم فرق می‌کنند مثلا زبان تویوتا را شورولت نمی‌فهمد و زبان فولکس واگن را فیات، شاید این کلمات امروز بی‌معنی به نظر برسند ولی مهندسان در حال یافتن راهی هستند که خودرو‌ها با هم حرف بزنند (ارتباط برقرار کنند) و احتمالا بزرگ‌ترین مشکل فعلا ترجمه زبان‌های مختلف برای خودرو‌هایی با برند‌های مختلف است.   جواد عسگری
  ادامه


باید به شکل جدیدی از زن و مرد سخن بگوییم

زمانی که من درباره تفاوت‌های جنسی می‌نوشتم، بسیاری از من می‌پرسیدند تفاوت جنسی چیست؟ البته همچنان هم این پرسش را مطرح می‌کنند. یکی از جنبه‌های مهم در تفاوت جنسی، تفاوت اندام و ویژگی‌های اندامی بین زن و مرد است. زن‌ها و...    تهیه و تنظیم: زهیر باقری نوع پرست
  ادامه

دنیای نو اقتصاد نو

زمانی دریانوردان با این تصور به دریا می رفتند که کره زمین، یک کره مسطح است که هر لحظه، خطر فروافتادن از لبه آن ایشان را تهدید می کند.خوشبختانه، اکتشافات بعدی، مشکل را حل کرد. اکنون نیز به نظر می رسد اندیشه اقتصادی، بویژه در...   
  ادامه

آموزش و پرورش در ایران

مشکل بزرگ این است که رایانه های بیشتر مدارس دولتی به هفت یا هشت سال قبل تعلق دارند و پاسخ گوی نرم افزارهای جدیدی که سرعت بالای " سی پی یو" وگرافیک بالا را می طلبند نیستند . اگر در این مدارس معلمی بخواهد از نرم افرار " گوگل ایرث"...    حسین باقری   ادامه

بحران پناهندگان، موج دوم جهانی شدن، مهاجرت دیجیتالی ، اعتماد به نفس فرهنگی و پناهندگان اقلیمی

هنگامی که مک لوهان از پدیده دهکده جهانی سخن می گفت هنوز مفهوم جهانی شدن ( Globalization) چندان ماهیت خود را نشان نمی داد. مک لوهان معتقد بود که به لطف ابزارهای ارتباطی دیجیتالی جهان به تدریج به مثابه دهکده کوچکی خواهد شد که هر یک از...    امیر غریب عشقی
  ادامهتن- تفاله‌ی ناموس

مدرسه فمینیستی: شعر زیر سروده بهار الماسی، در آستانه روز جهانی مبارزه با خشونت و به همین مناسبت منتشر می شود: تن- تفاله‌ی ناموس خیس و خسته و خواب‌آلود (خون‌آلود) «تن»    بهار الماسی
  ادامه

پیامبران خشونت و جامعه مدنی

مدرسه فمینیستی: در آستانه «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان»، یک بار دیگر مجالی برای تبادل نظر و گفتگو به منظور شناخت راهکارهای عملی مقابله با شکل‌های مختلف بروز خشونت به وجود آمده است. مردمان کشورهای منطقه به ویژه در شهرهای...    جواد موسوی خوزستانی
  ادامه


تلاش زنان برای پایان دادن به خشونت در منطقه و مسئله انتخابات

مدرسه فمینیستی: مطلب حاضر به قلم منصوره شجاعی، در آستانه روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان و به این مناسبت منتشر می شود: فصل انتخابات مجلس دهم، در دورانی آغاز شده است که شعله های آتش بنیادگرایی و نظامی گری در منطقه به این و آنی، ایران را هم در خود فرو خواهد کشید. در منطقه ای که کشورهایی همچون لبنان و سوریه و عراق مواضع اصلی مناقشات جهان هستند، در منطقه ای که مداخله و حمله نظامی کشورهای پرقدرت جهان بارها تجربه شده است،    منصوره شجاعی
  ادامه
مشارکت سیاسی زنان و استراتژی های رفع خشونت علیه زنان

مدرسه فمینیستی: مطلب زیر به قلم آزاده دواچی، به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان منتشر می شود: در حالی به روز جهانی منع خشونت علیه زنان نزدیک می شویم که همچنان بحران جنگ و رشد نیروهای افراطی در منطقه ی خاورمیانه رو به افزایش است. قدرت گرفتن نیروهای افراطی در منطقه ی خاورمیانه، و قربانی شدن میلیونها انسان بار دیگر اهمیت گسترش فعالیت های زنان به خصوص در کشورهای در حال توسعه در منطقه ی خاورمیانه را در شکل گیری جنبش های مسالمت آمیز و صلح آمیز روشن می سازد.    آزاده دواچی
  ادامه

تازه‌ترین خبرها


واکنش خامنه‌ای به اتهام «استفاده جناحی» در کشور از بحث نفوذ

در حالی که رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در مورد «استفاده جناحی» از موضوع «نفوذ» هشدار داده‌اند، تاکید رهبر جمهوری اسلامی بر این است که «نباید با استناد به سوءاستفاده احتمالی و جناحی... اصل قضیه نفوذ و اهمیّت...   
  ادامه...

نخست‌وزیر فرانسه: اروپا امکان پذیرش پناهجوی بیشتری ندارد

مانوئل والس، نخست‌وزیر فرانسه، روز چهارشنبه چهارم آذر در مصاحبه‌ای با یک روزنامه آلمانی گفت اروپا به خاطر بحران مهاجرت اخیر به شدت تحت فشار قرار گرفته و دیگر نمی‌تواند پناهجوی بیشتری بپذیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، اروپا...   
  ادامه...

لاوروف: قصد نداریم با ترکیه وارد جنگ بشویم

وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه چهارم آذر گفت که به باور او، سرنگونی جت روسی به‌دست ترکیه بسیار شبیه به «یک اقدام برنامه‌ریزی‌شده» است که «با هدف تحریک» صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری روسی ایتارتاس، وی با این وجود گفت که...   
  ادامه...

هاشمی رفسنجانی: برای خبرگان انشاءالله می‌آیم

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، از کاندیداتوری احتمالی خود در انتخابات پیش روی مجلس خبرگان رهبری خبر داده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، آقای رفسنجانی با توصیف این انتخابات به عنوان...   
  ادامه...


معرفی کتب و نشریات آینده‌نگری به زبان فارسی و دیگر زبان‌ها


کتاب آینده پژوهی در کار و کسب منتشر شد

کتاب آینده پژوهی در کاروکسب تالیف پرویز درگی، مدرس دانشگاه، مشاور و محقق بازاریابی از سوی انتشارات بازاریابی منتشر شد. منتشر شد. کتاب آینده پژوهی در کاروکسب تالیف پرویز درگی، مدرس دانشگاه، مشاور و محقق بازاریابی از سوی انتشارات...   
  ادامهآموزش عالی و گذار به جامعه مبتنی بر دانایی.

روند تحولات فعلی ادامه تحولات کلان تاریخی بشر است. تحول انقلاب کشاورزی به انقلاب صنعتی و سپس به انقلاب اطلاعاتی گسترده‌تر از آن است که بتوان آن را دستاورد گروهی خاص قلمداد کرد. همانطور که انقلاب کشاورزی دستاورد مستقیم تمدنهای...    داوود احمدی دستجردی / محمد حسن قلی زاده
  ادامه

مدیریت دانش در سازمان

در برخورد با دانش در سازمانها با دو پارادایم متفاوت مواجه ایم: دیدگاه / اکولوژی دانش که تمایل به دخالت حداقلی در فرایندهای خلق و جریان دانش در سازمان دارد و بر حفظ شرایط طبیعی آن تاکید می ورزد. در مقابل این دیدگاه، رویکرد نیوتنی...   
  ادامه

شیرین‌سازی آب دریا به جای برداشت از منابع زیرزمینی

استفاده از منابع زیرزمینی آب که با شور شدن آب چاهها، افت شدید تراز آب و فرونشست زمین‌ها همراه است درحالی صورت می‌گیرد که قابلیت تولید آب شیرین از دریا در سواحل جنوبی کشور بدون مصرف سوخت و با احداث واحدهای شیرین‌سازی آب کنار...    سید مسعود احمدی
  ادامه

آینده آزمایی

در ﻋﺼﺮي ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪاوم و ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي آن اﺳﺖ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﻫﺮ روز ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اي از ﺟﻨﺲ آﯾﻨﺪه روﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮاي آﯾﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ...    شراره عاضدی تهرانی   ادامه

ستون آزاد


مسئولیت مطالب بخش «ستون آزاد» به عهده نویسنده آن بوده و لزوماً مورد تایید سایت آینده‌نگری نیست.


چرا از آينده نگاري حرف مي زنيم ؟

تفکر دربارة آينده و حوادث آن سابقهاي طولني دارد. مردم همۀ دورانها همواره مشتاق دانستن آيندة خود بودهاند. شاهد اين واقعيت وجود معابد يونان باستان و رونق حرفۀ طالع بيني است. البته دليل علاقه به شناخت آينده و نيز نحوة تفکر دربارة...   
  ادامه

«فتیله»ای که نباید شعله شود

«قوم گرایی‌های شووینیستی و فارس گرایی‌های شووینیستی دو سوی یک سکه‌اند و بنابراین به باور ما لازم است که با تلاش برای آرامش و اعتدال هر چه بیشتر این بحث به صورت جدی دنبال شود اما باید در این بحث مسئولیت اصلی را متوجه «متفکران»...    ناصر فکوهی
  ادامه

آزادی منفی و آزادی مثبت در اقتصاد ایران

در مرداد ۱۳۹۴ در جمع اعضای «کمیسیون سیاستگذاری و پایش» اتاق بازرگانی اصفهان درباره «جایگاه و ماموریت بخش خصوصی در پساتحریم» سخن گفتم. گزیده ای از سخنان این نشست بعدا در نشریه «اندیشه پویا» شماره ۲۹ با عنوان «آزادی منفی و...    دکترمحسن رنانی   ادامه

چرا آینده نگری می کنیم؟

آینده نگری و اهمیت دادن به آینده از مهمترین و سرنوشت ساز ترین اقدامات برای زندگی هر فرد است؛ آینده نگری و دور اندیشی چه فایده هایی به ما می رسانند. دوراندیشی به زندگی متعادل نیاز دارد. به دلایلی، افراد تمایل دارند تا دوراندیشی...   
  ادامه

Thursday 26 November 2015
پنجشنبه ۵ آذر ۱۳۹۴
0046737889600 : تلفن

تماس با ما

به سايت آينده نگر کمک مالی کنيد

RSS Feed Ayandehnegar
RSS Feed Ayandehnegar

ضرورت پیدایش احزاب مدرن در خاورمیانه به یاری جوانان
یافت نشد!
 


info@ayandehnegar.org    | | ©Ayandehnegar 1995